428. Kuvien ABC

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Kuvat ovat tapa ilmaista itseään ja joskus asioita on helpompi sanoa kuvalla kuin tekstillä. Kuva voi kuitenkin kertoa huomaamatta enemmän asioita kuin haluaisi. Tehtävässä harjoitellaan Nuortennetin testin avulla tunnistamaan hyvän kuvan ominaisuuksia.

Tila

Luokkahuone tai vastaava.

Tarvikkeet

Nuortennetin ”Kuvien ABC” -testi sekä puhelimet tai muut laitteet, joilla pääsee nettiin.

Kesto

15-45 min.

Mediakasvatus
5 - 9 luokatKummituntiNuorisotyö

Kerro osallistujille kuvien ottamisesta seuraavasti: Kuvat ovat tapa ilmaista itseään ja joskus asioita on helpompi sanoa kuvalla kuin tekstillä. Kuva voi kuitenkin kertoa huomaamatta enemmän asioita kuin haluaisi ja siksi on hyvä miettiä, millainen on hyvä ja onnistunut kuva. Pyydä jokaista avaamaan osoite Testit – Nuortennetti ja valitsemaan testi “Kuvien ABC”. Jokainen tekee itsenäisesti testin, jonka jälkeen keskustellaan.

• Millainen olisi kuva, jonka sinusta saisi laittaa someen?
• Millainen olisi kuva, jota sinusta ei saisi laittaa someen?

Vinkki: Miettikää yhdessä kolme asiaa, mitä pitäisi aina muistaa kuvaa ottaessa. Sopikaa, että nämä kolme asiaa ovat teidän Kuvien ABC, joka toimii kuvaamisen muistisääntönä tulevaisuudessa.