702. Oman osaamisen tunnistaminen ja osaamisperustaisen CV:n teko

700. Nuortennetti

Tehtävä

Tavoitteena on analysoida työpaikkailmoituksen tekstiä, selvittää omaa osaamista ja harjoitella osaamisperustaisen CV:n tekoa.

Tila

Luokkahuone.

Tarvikkeet

Mieluiten tietokone jokaiselle, myös kynä ja paperi käy.

Kesto

yli 45 min.

ItsetuntemusVuorovaikutus
7 - 9 luokat

Ladattavat materiaalit

  1. Pyydä oppilaita valitsemaan liitteenä olevista työpaikkailmoituksista yksi itseä kiinnostava. Voit vaikkapa tulostaa ilmoitukset. Ne eivät ole täysin aitoja työpaikkailmoituksia, joten oikeita hakemuksia niihin ei voi tehdä, mutta muistuttavat kyllä sellaisia.
  2. Pyydä oppilaita analysoimaan ilmoitusta: minkälaisia osaamisvaatimuksia siinä on listattu? Minkälainen osaaminen ja taidot muuten olisivat hyödyksi kyseisessä työssä? Oppilaat voivat toimia yksin, pareittain tai ryhmissä.
  3. Pyydä oppilaita miettimään, miten oma osaaminen sopii työtehtävän vaatimuksiin.
  4. Seuraavaksi luodaan osaamisperustaisen CV:n keskeisin osa, eli listataan oma osaaminen 3-5 laajan otsikon alle, pitäen mielessä, mitä työpaikkailmoituksessa vaadittiin.

Oman osaamisen listaaminen

  • Otsikoista 1-3 kpl voisi liittyä substanssiosaamiseen, kuten “Kokkaus”, “Myynti ja asiakaspalvelu”, “Puutyöt” tai “Hoitoalan työt”. Niiden alle kirjoitetaan jo hankittu käytännön osaaminen ja taidot. Otetaan huomioon myös vapaa-ajalla hankittu osaaminen.
  • Otsikoista 2-3 kpl voisi liittyä yleisiin työelämätaitoihin, joita arvioidaan tarvittavan halutussa työssä, esim: “Organisointitaidot”, “Itsenäinen työskentely”, “Yhteistyötaito”, “Oppimiskyky”, “Luovuus”, “Monikulttuurisuustaito”, “Digiosaaminen” tai “Viestintäosaaminen”. Näidenkin otsikoiden alle laitetaan paitsi omasta persoonasta löytyviä vahvuuksia, myös konkreettisia (työ)kokemuksia. Kannattaa kannustaa pohtimaan kaikkea TET-jaksolla opittua, jos se on jo suoritettu, sekä esimerkiksi harrastuksissa hankittua osaamista.
  • Tehtävän yhtenä tarkoituksena on pieni itsetutkiskelu, eli kannustetaan pohtimaan omia vahvuuksia työelämässä. On myös tärkeää kannustaa hakemaan työtä, vaikka ihan jokainen työnantajan listaama osaamisen kohta tai taito ei olekaan vielä niin vahva. Hyvä asenne on kuitenkin kaikissa liitteenä olevien ilmoitusten työtehtävissä keskeisintä.
  • Jos omaa osaamista on vaikea määrittää, myös kaverit voivat ehkä auttaa. Voit myös itse auttaa alkuun kertomalla, mitkä mielestäsi voisivat esimerkiksi olla oppilaan keskeisimmät osaamisalueet.
  • Kaikkea mahdollista osaamista ei ole mitään paineita kirjoittaa ylös, vaan pitäytyä koko ajan siinä ajatuksessa, mistä taidoista ja osaamisesta työpaikkailmoituksen potentiaalinen työnantaja on kiinnostunut. 
  • Osaamisperustaiseen CV:hen voi ja kannattaa kirjoittaa omista tulevaisuuden suunnitelmistaan sekä asioista, joita haluaa oppia lisää.

Osaamisperustaisen CV:n teko voidaan viedä loppuun asti tai vain antaa ajattelemisen aihetta siihen, miten omasta osaamisesta voisi kertoa. Lisää vinkkejä voitte lukea Nuortennetin Osaamisperustainen CV-sivulta.