507. Pienten tekojen suuri merkitys

500. Yhdenvertaisuus

Tehtävä

Pohditaan ryhmissä miellekartan avulla, millaisia hyviä vaikutuksia on yksilölle itselleen ja hänen ympärillä oleville ihmisille, jos ryhmässä on hyvä olla. Entä mitä vaikutusta on sillä, jos ei koe olevansa tervetullut, eikä pääse osaksi ryhmää.

Tila

Luokkahuone tai jokin muu mukava paikka, jossa voi piirtää ja tehdä ryhmätöitä

Tarvikkeet

Iso paperi jokaiselle pienryhmälle, tusseja.

Kesto

15-45 min.

HyvinvointiRyhmän dynamiikkaYhdenvertaisuus
5 - 9 luokatNuorisotyöToinen aste

Kerro oppilaille, että tässä tehtävässä mietitään, miten ryhmä voi toimia, jotta kaikki tuntisivat itsensä hyväksytyiksi. Aluksi keskustellaan, mistä voi johtua, että joku tuntee tai ei tunne itseään hyväksytyksi ryhmässä.

Tehtävän kulku: jaa ryhmä 3–4 henkilön pienryhmiin. Jaa jokaiselle ryhmälle yksi iso tyhjä paperi ja värikyniä. Pyydä osallistujia kirjaamaan tyhjän paperin keskelle ”Mitä jos…?” Kerro, että puolet pienryhmistä pohtii tehtävää A ja puolet tehtävää B.

Tehtävä A
Kuvitelkaa tilannetta, jossa henkilö kokee, ettei ole tervetullut tai hyväksytty ryhmässä.

 • Miksi hänelle voisi tulla ryhmässä sellainen olo? Miten muut ovat käyttäytyneet?
 • Miten kokemus voi vaikuttaa oppilaan oloon ja käyttäytymiseen luokassa?
 • Miten kokemus voi vaikuttaa myöhemmin esimerkiksi itsevarmuuteen, tunteiden ilmaisemiseen ja käyttäytymiseen koulussa, kotona, kavereiden kanssa?

Kirjoittakaa huomioitanne paperiin ”Mitä, jos…?” -tekstin ympärille. Voitte piirtää nuolia huomioiden välille: miten yksi asia voisi mielestänne johtaan toiseen. Esimerkiksi: mitä jos ei tunne oloaan hyväksytyksi ryhmässä -> ei uskaltaisi olla oma itsensä -> olisi hiljaa tai riehuisi ja niin edelleen.

Tehtävä B
Kuvitelkaa tilannetta, jossa henkilö kokee olevansa tervetullut ja hyväksytty ryhmässä.

 • Miksi hänelle voisi tulla ryhmässä sellainen olo? Miten muut ovat käyttäytyneet?
 • Miten kokemus voi vaikuttaa oppilaan oloon ja käyttäytymiseen luokassa?
 • Miten kokemus voi vaikuttaa myöhemmin esimerkiksi itsevarmuuteen, tunteiden ilmaisemiseen ja käyttäytymiseen koulussa, kotona, kavereiden kanssa?

Kirjoittakaa huomioitanne paperiin ”Mitä, jos…?” -tekstin ympärille. Voitte piirtää nuolia huomioiden välille: miten yksi asia voisi mielestänne johtaa toiseen. Esimerkiksi: mitä jos tuntisi olonsa hyväksytyksi -> uskaltaisi olla oma itsensä -> olisi helppo olla mukana ryhmässä ja niin edelleen.

Purku: Käydään ryhmien paperit yhdessä läpi. Ripustakaa paperit keskustelun jälkeen seinälle niin, että kaikki A-tehtävät ovat lähekkäin ja B-tehtävät lähekkäin. Vertailkaa vastauksia.

Keskustellaan yhdessä

 • Tarkastelkaa ensin A-tehtävän vastauksia. Pyydä A-ryhmiä kertomaan, millaisia huomioita he tekivät ja mitä kirjasivat paperiin.
 • Tarkastelkaa sitten B-tehtävän vastauksia. Pyydä B-ryhmiä kertomaan, millaisia huomioita he tekivät ja mitä kirjasivat paperiin.

Vertailkaa, mitä eroja on A- ja B-tarinoissa ja pohtikaa:

 • Mitä haittaa siitä on, jos joku kokee itsensä ulkopuoliseksi ryhmässä?
 • Miksi on tärkeää, että jokaista kohdellaan reilusti ja yhdenvertaisesti?
 • Millä keinoilla voidaan varmistaa, että jokainen tuntee olonsa hyväksytyksi?
 • Miten voi osoittaa toiselle hyväksyntää ilman sanoja?
 • Mitä muut voivat tehdä, jos joku jatkuvasti osoittaa ilmeillään, eleillään tai sanoillaan, että ei arvosta jotakuta henkilöä ryhmässä?
 • Miten tukioppilas voi edistää uusien tulijoiden ryhmään pääsemistä?
 • Millaisia vaikutuksia voi olla sillä, jos kokee ulkopuolisuutta eikä pääse mukaan ryhmään?
 • Millaisia vaikutuksia voi olla sillä, että pääsee osaksi ryhmää?

 

Taustaa

Jokaisella on tarve tulla hyväksytyksi ja kuulua joukkoon. Ryhmä vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen. Toisaalta ryhmällä on voima nujertaa esimerkiksi kiusaamalla tai ulkopuolelle jättämällä ja sillä voi olla vakavia seurauksia nuoren hyvinvoinnille (esim. ahdistus ja masennus) tai äärimmäisissä tapauksissa johtaa jopa väkivaltaiseen radikalisoitumiseen.

Jokainen voi vaikuttaa siihen, että kaikki pääsevät mukaan ryhmään. Ystävällisillä eleillä, sanoilla ja ilmeillä on suuri merkitys. Ne luovat myönteistä ilmapiiriä. Turvallisessa ryhmässä jokainen voi tuntea itsensä arvostetuksi. Lisäksi turvallisessa ryhmässä uskaltaa osallistua, yrittää ja joskus erehtyäkin ilman, että tarvitsee pelätä tulevansa nolatuksi.

Uusi oppilas, esimerkiksi turvapaikanhakijanuori, kaipaa tukioppilailta lähinnä toisen nuoren ystävällistä vastaanottoa. Tukioppilaat voivat tutustuttaa kouluun ja muihin oppilaisiin, osoittaa että tulija on tervetullut. Tukioppilaat voivat lisäksi tukea luokkien ryhmäyttämistä vetämällä erilaisia ryhmäyttäviä leikkejä ja harjoituksia.

Kerro osallistujille

 • Jokaisella ihmisellä, kuten jokaisella koulukaverilla, on oikeus ja tarve tulla kohdatuksi arvostavalla tavalla.
 • Jokaisella on myös oikeus ottaa puheeksi, jos kokee, että joku jää ulkopuoliseksi ryhmässä. Joskus auttaa, että sovitaan yhdessä ryhmälle säännöt kaikkien mukaan ottamisesta.
 • Tukioppilaat voivat esimerkiksi mennä juttelemaan, hymyillä, moikata ja kutsua mukaan yhteisiin tapahtumiin.
 • Joskus yhdenvertaisuus voi tarkoittaa sitä, että joku saa erityistä tukea tai huomiota (positiivista erityiskohtelua, jota on esimerkiksi uuden oppilaan opastaminen, oppimisvaikeuksissa olevan tukeminen tai monipuolinen havainnollistaminen vasta Suomeen muuttaneen kanssa silloin, kun yhteistä kieltä ei vielä ole), jotta hän voisivat toimia tasa-arvoisesti toisten kanssa.