704. Seikkaile ajassa

700. Nuortennetti

Tehtävä

Harjoitellaan menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden tarkastelua verkkotehtävien avulla. Samalla voidaan keskustella kestävästä kehityksestä, keksinnöistä sekä media- ja tulevaisuustaidoista. Tehtävät soveltuvat 3-6 vuosiluokille.

Tila

Luokkatila

Tarvikkeet

Smartboard, tabletit, tietokoneet tai oppilaiden omat puhelimet

Kesto

15-45 min.

HyvinvointiMediakasvatusOsallisuus
1 - 6 luokat

Tehtävien avulla ja niistä keskustelemalla harjoitellaan tulevaisuuslukutaitoa eli kykyä ajatella tulevaisuutta luovasti ja kriittisesti.

 1. Lämmittely: Valitse uutinen, elokuva, laulu tai peli, joka herättää tulevaisuusaiheista keskustelua ryhmässä ja sopii mielestäsi aiheen lämmittelyyn. Vinkki! Kuunnelkaa pätkä Aikaseikkailu tarinasta.
 2. Verkkotehtävät: Valitse ryhmällesi sopivat tehtävät ja ohjeista oppilaita toteuttamaan niitä itsenäisesti, pareittain tai pienryhmissä. Voitte myös toteuttaa osan tehtävistä yhdessä esimerkiksi Smartboradin avulla.
 3. Purku. Keskustelkaa vielä tehtävistä heränneistä ajatuksista ja ideoista. Voitte myös keskustella tehtävien teemoista.

Verkkotehtävät löytyvät osoitteesta


mll.fi/aikaseikkailu/seikkaileajassa


Verkkotehtävien kuvaukset ja tavoitteet

 1. Keksinnöt
  Oppilas tunnistaa keksintöjä, jotka ovat mullistaneet ihmisten maailmaa. Voitte keskustella tehtävän yhteydessä keksinnöistä.
 2. Uutisten otsikot
  Oppilas hahmottaa uusia teknologioita ja harjoittelee uutisotsikoiden lukutaitoa. Voitte keskustella tehtävän yhteydessä mediataidoista.
 3. Agenda 2030
  Oppilas oivaltaa Agenda 2030 tavoitteita ja hahmottaa, että jokainen voi olla innovoija ja luova keksijä. Tehtävän video on UNICEFin tuottama ja sen voitte katsoa yhdessä. Voitte keskustalla tehtävän yhteydessä kestävästä kehityksestä.
 4. Tulevaisuuden taidot
  Oppilas tunnistaa erilaisia taitoja, joista on hyötyä tulevaisuudessa. Voitte keskustella tulevaisuustaidoista tehtävän yhteydessä.

 


Taustaa

Tulevaisuuslukutaidolla tarkoitetaan kykyämme ajatella tulevaisuutta luovasti ja kriittisesti sekä tehdä tulevaisuuteen vaikuttavia valintoja ja päätöksiä ajattelumme perusteella.

Ei ole niin tärkeää laatia listoja ja luetteloita tulevaisuudessa vaadittavista kyvyistä, taidoista, ominaisuuksista, joita olisi nyt pyrittävä kiireen vilkkaa opettamaan. Tärkeää on sen sijaan se, että niin opettaja kuin oppilaskin kykenee elämään murroksessa, olemaan kotonaan muuttuvassa maailmassa, hallitsemaan omaa elämäänsä ja suunnittelemaan sen käänteitä, ja ennen kaikkea olemaan pelkäämättä globaaleja katastrofeja ja muutosta ja olemaan onnellinen ja tasapainoinen yllättävienkin muutosten edessä.

Tulevaisuuslukutaito vahvistaa luottamusta tulevaisuuteen ja siihen, että omilla teoilla ja valinnoilla on merkitystä tulevaisuuden kannalta. Tulevaisuuslukutaidon kehittäminen kouluympäristöissä pyrkii takaamaan kaikille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua tulevaisuuden rakentamiseen.

Lähteet
Rubin, A. Tulevaisuuskasvatus ja opettajan haasteet, 2004
Mäki, M. Mihin tulevaisuuslukutaitoa tarvitsemme? 2020

 


Mitä seuraavaksi?

Järjestä Aikaseikkailu koulussa. Aikaseikkailu on valmis maksuton kokonaisuus. Se tarjoaa koululle puitteet pelillisen ja hauskan kerhon, valinnaisen tai monialaisen oppimiskokonaisuuden järjestämiseen 3.–4.-luokkalaisille. Vetäjänä toimii joku koulun aikuisista.

Aikaseikkailu-kerhon logo