Koulun kerhotoiminta

Aikaseikkailu

Pakkaa reppusi ja seikkaile tulevaisuuteen!

 Aikaseikkailu on koulun kerho 3.—4.-luokkalaisille. Kerhossa lapset harjoittelevat leikillisyyden ja pelillisyyden avulla esimerkiksi omien vahvuuksien tunnistamista, empatiaa ja ongelmanratkaisutaitoja.

Kerho-ohjaajan itseopiskeltava verkkokoulutus, ohjaajan opas, kerhomateriaalipaketti ja verkkotehtävät ovat kouluille maksuttomia. Kerho-ohjaajana voi toimia koulun opettaja, koulunkäynninohjaaja tai ohjaaja.

 

Lue lisää ja ilmoittaudu kerhon järjestäjäksi

Aikaseikkailu-kerhon logo

Kokemuksia

”Opettajana oli huikeaa saada valmis materiaali, jota käyttää. Valmis kerhopaketti on ollut helppo toteuttaa ja muokata tarvittaessa omalle ryhmälle sopivaksi.”

”Verkkokoulutuksen koin hyväksi ja voin hyödyntää asioita myös työssäni koulunkäynninohjaajana.”

”Hieno kokonaisuus, lähden uudestaan koska tahansa pitämään uusille oppilaille kerhoa.”

Lasten kokemuksia Aikaseikkailu-kerhoista

Aikaseikkailu-kerhon aloittamisen askeleet

 1. Ilmoittaudu
  Ilmoittaudu lomakkeen kautta ja lähetämme sinulle lisätietoa sekä kutsun kerho-ohjaajan verkkokoulutukseen.
 2. Osallistu verkkokoulutukseen
  Tiiviissä ja itseopiskeltavassa verkkokoulutuksessa käyt läpi käytännönläheisesti kerhon materiaalit sekä sen toteutuksen.
 3. Tutustu kerho-ohjelmaan
  Ohjaajan opas pitää sisällään kymmenen kerhokerran ohjelman, tavoitteet, kuunneltavan tarinan, listauksen tarvittavista materiaaleista, tulostettavat liitteet ja materiaalit aikahypyn toteuttamiseen.
 4. Tilaa ja tulosta kerhomateriaalit
  Tilaa Aikaseikkailu-kerhon materiaalipaketti kun tiedät kerholaisten määrän. Materiaalipaketti sisältää kerhovihot kaikille kerholaisille, osaamismerkkitarrat ja osaamisjulisteen. Tulostettavat materiaalit löytyvät kerho-ohjaajan oppaasta.
 5. Anna palautetta
  Keräämme palautetta kerhon-ohjaajilta sekä kerholaisilta kerhon aikana.

Tutustu kerhoaineistoihin

Vahvistetaan kerhotoimintaa

Harrastus- ja kerhotoiminnan vahvistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Lasten eriarvoisuus on lisääntynyt ja vanhempien koulutustausta ja tuki vaikuttavat lasten koulumenestykseen. Siksi on tärkeää, että lasten luottamus omaan osaamiseen ja pärjäämiseen vahvistetaan.

Valmis Aikaseikkailu-kerhokokonaisuus tarjoaa lapsille mahdollisuuden harrastaa maksuttomasti.

MLL tukee koulujen kerhotoimintaa

Vahvistetaan lasten luottamusta tulevaisuuteen

Vuonna 2020 MLL on parantanut lasten asemaa jo 100 vuoden ajan. Aikaseikkailu-kerhoilla haluamme vahvistaa lasten luottamusta tulevaisuuteen.

On tärkeää luoda lasten luottamusta tulevaisuuteen ja taitoja selviytyä nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Lue lisää

Mihin tarvitsemme tulevaisuuslukutaitoa?

Tulevaisuuslukutaito vahvistaa luottamusta tulevaisuuteen ja siihen, että omilla teoilla ja valinnoilla on merkitystä tulevaisuuden kannalta. Tulevaisuuslukutaidon kehittäminen kouluympäristöissä pyrkii takaamaan kaikille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua tulevaisuuden rakentamiseen.

Kirjoittaja: Maija Mäki

Lue lisää

Innostavan ja motivoivan palautteen antaminen

Kuinka saisimme varmistettua jokaisen lapsen ajattelevan, että on mahtavaa opetella uusia taitoja, myös tulevaisuustaitoja? Jokaisen aikuisen tulee tiedostaa, millainen palaute rohkaisee lasta yrittämään ja sinnikkäästi jatkamaan harjoittelemista – mikä taas lannistaa tai vie lopunkin yrittämishalun uuden asian edessä – itsetunnosta tai hyvinvoinnista puhumattakaan.

Kirjoittaja: Erja Sandberg

Lue lisää

Kurkistus pelilliseen ja leikilliseen oppimiseen

Leikillisen oppimisen pedagogiikka sopii hyvin erilaisten taitojen, kuten ongelmanratkaisutaitojen ja tulevaisuustaitojen oppimiseen, sillä sen lähtökohtia ovat muun muassa luovuus, mielikuvitus, yhteisöllisyys ja tarinallisuus. Paras tapa saada lapset innostumaan on se, että aikuinen on itse innostunut.

Kirjoittaja: Marjaana Kangas

Lue lisää

Ikea Suomi Aikaseikkailu-kerhojen pääyhteistyökumppani

IKEA Suomi toimii Aikaseikkailu-kerhojen pääyhteistyökumppanina ja mahdollistaa 3.-4.-luokkalaisten tulevaisuustaitoja vahvistavien kouluissa järjestettävien Aikaseikkailu-kerhojen toteuttamisen.

Lue uutinen

Näin rakennat lapsen luottamusta tulevaisuuteen

Ilmastonmuutos, digitalisaatio ja niiden seuraukset muokkaavat maailmaa sellaisella vauhdilla, että on vaikea sanoa, miten erilaiselta arkemme näyttää vaikka vain kymmenen vuoden kuluttua. Monia huolestuttaa, vähän kaikki. Etsi lapsen vahvuuksia, rohkaise kyselemiseen ja auta tekemään pieniä tekoja maapallon hyväksi. Samalla rakennat huomaamatta luottamusta tulevaisuuteen.

Lue Lapsemme-lehden juttu

MLL toivottaa Aikaseikkailun kerholaisille iloisia ja
oivaltavia hetkiä tulevaisuuslukutaidon harjoittelun parissa.

Ilmoittaudu kerhon järjestäjäksi!

Aikaseikkailu-kerhon logo