Koulun kerhotoiminta

Vuonna 2020 MLL on parantanut lasten asemaa jo 100 vuoden ajan. MLL:n juhlavuoden kerhohankkeella haluamme vahvistaa lasten luottamusta tulevaisuuteen. Aikaseikkailu on koulun kerho 3.—4.-luokkalaisille. Kerhossa lapset harjoittelevat leikillisyyden ja pelillisyyden avulla esimerkiksi omien vahvuuksien tunnistamista, empatiaa ja ongelmanratkaisutaitoja.

Vahvistetaan kerhotoimintaa

Harrastus- ja kerhotoiminnan vahvistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Lasten eriarvoisuus on lisääntynyt ja vanhempien koulutustausta ja tuki vaikuttavat lasten koulumenestykseen. Siksi on tärkeää, että lasten luottamus omaan osaamiseen ja pärjäämiseen vahvistetaan. Valmis kerhokokonaisuus tarjoaa lapsille mahdollisuuden harrastaa maksuttomasti.

Kymmenen kerhokerran kokonaisuus

Kerho-ohjaajan itseopiskeltava verkkokurssi (sis. materiaalipaketin) sekä kerhovihko ovat kouluille maksuttomia. Kerho-ohjaajana voi toimia koulun opettaja, koulunkäynninavustaja tai ohjaaja.

Kerho on pilotoivana kouluissa syksyn 2020 ajan

Aikaseikkailu-kerho on pilotoitavana 15. koulussa ympäri Suomen. Keräämme palautetta kerhosta ja kerhomateriaaleista, jotta pystymme tarjoamaan mahdollisimman matalan kynnyksen kerhon toteuttamiseen.

Ilmoittautuminen kevään kerhoihin aukeaa pian

Toteuta Aikaseikkailu-kerho koulussasi kevätlukukaudella 2021. Kerho-ohjaaja pääsee tutustumaan tulevaisuuslukutaidon, positiivisen pedagogiikan sekä pelillisyyden hyödyntämiseen opetuksessa ja ohjauksessa.

Aiheeseen liittyvät

Kerhotoiminta: Aikaseikkailu

Ota yhteyttä

Erja Anttonen

Suunnittelija, MLL 100 -kerhohanke

erja.anttonen(at)mll.fi
050 5181792