621. Tunnetko kannabiksen? -testi

600. Hyvinvointitaidot

Tehtävä

Testi, keskustelutehtävä

Tila

Luokkahuone tai vastaava

Kesto

15-45 min.

HyvinvointiPäihteet
7 - 9 luokat

Avatkaa Tunnetko kannabiksen? -testi joko oppilaiden omilla puhelimilla tai luokan tietokoneella osoitteesta www.nuortennetti.fi/testit. Tehkää testi.

Keskustelkaa sen jälkeen esimerkiksi:

 • Olivatko testin asiat sinulle ennestään tuttuja?
 • Yllätyitkö jostakin asiasta?
 • Miksi joku saattaa sanoa, esimerkiksi netin keskustelupalstalla, että kannabiksesta ei ole
  haittaa?

Kerro osallistujille

Kannabis on päihdehampusta valmistettavien valmisteiden yleisnimitys. Kannabiksen päihdyttävä vaikutus tulee kannabinoidiyhdisteistä. Kannabiksen käyttäjät kokevat esimerkiksi hyvänolontunnetta, tajunnan laajenemista ja aistikokemusten lisääntymistä. Toisaalta kokemus voi olla myös ahdistava. Välittömänä seurauksena voi olla paniikki, pelot, pahoinvointi, vainoharhaisuus tai taustalla olevan psyykkisen ongelman pahentuminen. Kannabiksen haitoista kiistellään näkyvästi esimerkiksi netin keskustelupalstoilla. Keskusteluun kannattaa suhtautua kriittisesti. Osa kirjoittelijoista saattaa olla itse kannabiksen käyttäjiä tai myyjiä, ja toisaalta kaikilla kirjoittelijoilla ei ole asiatietoa, vain mielipiteitä.

Tutkimusten mukaan kannabiksen käytöllä on yhteys murrosikäisten nuorten kehitykseen ja terveyteen, kuten:

 • oppimiskykyyn. Seurantatutkimuksissa huomattiin, että kannabiksen käyttö heikentää muistamista ja päättelykykyä. Lisäksi se heikentää työmuistia, itsehillintää ja omien
  reaktioiden säätelyä. Tästä voi seurata ajattelematonta käyttäytymistä kuten väkivaltaisuutta.
 • psyykkisiin ongelmiin (masennus, ahdistus, psykoosit, skitsofrenian puhkeaminen, passiivisuus ja apatia).
 • aivojen kehitykseen. Aivot kehittyvät murrosiässä, ja kannabis haittaa juuri kehittyviä alueita.
 • Pitkäaikaisen kannabiksen polton haittoina ovat myös krooninen yskä sekä keuhkojen, suun ja nielun ongelmat.
 • Osa vaikutuksista paranee, kun lopettaa kannabiksen käytön, mutta osa on pysyviä.

Tällä hetkellä keskustellaan paljon siitä, pitäisikö kannabiksen olla laillista vai ei. Keskustelu liittyy erilaisten laajempien päihdehaittojen käsittelyyn, kuten rikollisuuteen ja siihen, miten
kannabiksen käyttäjien terveyttä ja turvallisuutta pystyttäisiin tukemaan. Samalla on tärkeää miettiä, miten estää uusien ihmisten päätymistä riippuvaisiksi kannabiksesta.