Siirry sisältöön

Päihteistä puhuminen murrosikäiselle

Lapset näkevät päihteiden käyttöä ja mainoksia kadulla, televisiossa ja netissä, vaikka kotona ei päihteitä käytettäisikään. He muodostavat näkemänsä perusteella päihteistä omia mielipiteitään. Lapset tarvitsevat vanhempiaan jäsentääkseen omia ajatuksiaan siitä, mitä päihteet ovat, mikä saa jonkun käyttämään niitä ja mitä niistä seuraa.

Pelkkä tieto päihteidenkäytön haitoista ei auta lasta selviämään tilanteista, joissa hänelle tarjotaan alkoholia tai tupakkaa. Lapselle kannattaa kertoa, ettei alkoholissa ja tupakassa ole mitään erityisen jännittävää eikä niiden käyttö tee hänestä aikuisempaa. Päihteitä ei tarvitse käyttää vain siksi, että muut niin tekevät. Lapsen tulisi voida luottaa itseensä: hän on hyvä, vaikkei seuraa kaikissa tekemisissä kavereitaan.

Lapsen on tärkeää tietää, mitä vanhemmat ajattelevat alaikäisten alkoholinkäytöstä ja tupakoinnista. Tutkimusten mukaan vanhempien kielteinen suhtautuminen nuorten päihteidenkäyttöön voi ehkäistä nuorten kokeiluja. Lapsen mielestä voi olla ristiriitaista, että vanhemmat kieltävät häntä käyttämästä päihteitä, mutta käyttävät niitä itse. Vanhemmat voivat perustella kieltoaan ikärajoilla. Alkoholi on hermomyrkky, jota lapsen ja nuoren elimistö ei siedä. Alkoholi vaikuttaa vahingollisesti fyysiseen ja henkiseen kasvuun, ja sen vaikutuksen alaisena vaara joutua tapaturmien ja väkivallan uhriksi kasvaa.

Vanhempien oma esimerkki on vahva käyttäytymismalli. Perheen aikuiset saattavat käyttää alkoholia juhlatilanteissa, jolloin lapsi yhdistää alkoholin juhlimiseen. Kannattaa miettiä, millaisen mallin haluaa lapselleen välittää: alkoholinkäyttö voi olla vain maljojen kohotusta tai jos paikalla on lapsia ja nuoria, juhlat voivat olla kokonaan alkoholittomia. Lapsille ei tarjota alkoholia aikuisten juhlissa.

Osa alkoholinkäytön aikaisin aloittaneista ja myöhemmin runsaasti alkoholia käyttävistä lapsista ja nuorista on saanut alkoholia ensimmäiseksi vanhemmiltaan tai sisaruksiltaan. Mietoja alkoholijuomia saa ostaa vasta 18-vuotias ja 20-vuotias saa ostaa kaikkia alkoholijuomia (alkoholilain (1143/1994) 16 §). Alkoholia alle 18-vuotiaalle välittävä ja väkeviä alkoholijuomia alle 20-vuotiaalle välittävä aikuinen rikkoo lakia (alkoholilain (1143/1994) 31 §). Alkoholin välittämistä koskevat rangaistussäännökset ovat alkoholilain (459/1968) 85 §:ssä.

Vanhempien on syytä suhtautua vakavasti lapsen ensimmäiseen tupakka- ja alkoholikokeiluun. Jos lapsi on rikkonut päihteiden käyttöä koskevaa perheen sääntöä, hänen on jouduttava vastuuseen rikkomuksestaan. Olisi hyvä sopia lapsen kanssa etukäteen, mitä pelisääntöjen rikkomisesta seuraa.

Alkoholikokeiluja saattaa tulla yllättäen. Päihtyneen lapsen kanssa on turha keskustella tapahtuneesta. Asiasta keskustellaan kunnolla vasta, kun lapsi on nukkunut olonsa paremmaksi. Vanhemman kannattaa kertoa huolestaan, pelkkä suuttuminen laukaisee vain vastareaktion. Lapselle pitää jäädä tapahtuneesta selväksi se, että vanhemmat eivät hyväksy alaikäisten alkoholinkäyttöä.

Jotkut murrosikää lähestyvät ajautuvat huumekokeiluihin. Kaikki voi lähteä liikkeelle silkasta uteliaisuudesta. Aikuisten on oltava erityisen valppaina, jos lapsen käytös poikkeaa totutusta.

Vanhempi tuntee lapsensa ja tietää, millaista tietoa hän tarvitsee. Vanhempi osaa arvioida, tarvitseeko hän esimerkiksi tietoa päihteiden vaaroista, keskusteluja ihmisten päihteidenkäytön syistä vai pohdintaa päihdemainonnan motiiveista. Lapselle tulee tuoda esiin kaikkea hyvää, jota lapsen omassa elämässä on. Häntä tulee kannustaa tavoitteisiin, joita hän itse pitää tärkeinä ja ole tukena, kun hänen elämänpiirinsä laajenee. Lapsi tarvitsee vanhemmat, joiden luokse voi tulla myös silloin, kun olo on epävarma ja kaverit tekevät asioita, joihin ei itse tahtoisi osallistua.

  • Mitä saattaa tapahtua, jos lapsi kokeilee alkoholia salassa?
  • Mitä jos hän kokeilee sitä kotona?
  • Mitä seurauksia kummallakin valinnalla on?
  • Mikä on vanhemman tehtävä, kun nuori kokeilee päihteitä?

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös