508. Uudessa ympäristössä -eläytymisharjoitus

500. Yhdenvertaisuus

Tehtävä

Eläydytään tilannekuvausten avulla uuteen ympäristöön tutustuvien kokemuksiin.

Tila

Luokkahuone.

Tarvikkeet

Mielen tähystin (liite 6) heijastettuna taululle, jokaiselle A4-paperi.

Kesto

15-45 min.

Empatia
5 - 9 luokatKummituntiNuorisotyöToinen aste

Liitteet

Heijasta mielentähystin taululle ja jaa kaikille paperi. Pyydä jokaista pohtimaan kunkin tilanteen jälkeen, millaisia ajatuksia, tunteita ja toiveita se herättää. Ajatukset kirjataan paperille.

Tilanne 1. Olet muuttanut uudelle paikallakunnalle ja on ensimmäinen koulupäivä uudessa paikassa. Astut koulun pihaan ensimmäistä kertaa. Pysähdy hetkeksi. Millaisia ajatuksia, tunteita ja toiveita nousee mieleesi? Eläydytään tilannekuvausten avulla uuteen ympäristöön tutustuvien oppilaiden kokemuksiin.

Tilanne 2. Olet tullut luokkaasi. Ympärillä olevat oppilaat tuntuvat kaikki tuntevan toisensa ja juttelevat iloisesti toisilleen. Yksi oppilas kiinnittää huomiota sinuun ja vaikuttaa mukavalta. Hän hymyilee ja nyökkää kevyesti. Mieti hetki. Millaisia ajatuksia, tunteita ja toiveita nousee mieleesi?

Tilanne 3. Olet ollut uudessa koulussasi jo useamman päivän, mutta et ole tutustunut vielä kehenkään. Välitunnilla muut seisovat porukoissa, ja jotkut vilkuilevat sinua olkansa yli ja tuntuvat juttelevan jotakin. Millaisia ajatuksia, tunteita ja toiveita nousee mieleesi?

Tilanne 4. Yhdellä oppitunnilla luokkaanne tulee tukioppilaita, jotka haluavat luokkanne oppilaiden tutustuvan paremmin toisiinsa yhdessä leikkimällä ja pelaamalla. Juttelet ensimmäistä kertaa harjoitusten aikana monien luokkalaistesi kanssa. Millaisia ajatuksia, tunteita ja toiveita nousee mieleesi?

Tilanne 5. Välitunnilla luoksesi tulee luokkasi oppilas. Hän kysyy, mistä olet muuttanut paikkakunnalle. Alatte jutella, ja luokkalaisesi tuntuu mukavalta. Millaisia ajatuksia tunteita ja toiveita nousee mieleesi?

Keskustellaan yhdessä

 • Millaisia ajatuksia, tunteita ja toiveita ensimmäinen koulupäivä sinussa herätti?
 • Millaisia ajatuksia sinulle herää, jos toiset välitunnilla vilkuilevat sinua ja puhuvat jotakin?
 • Miltä sinusta tuntuu, kun joku vähemmän tuttu tulee juttelemaan? Miksi?
 • Jos olisit juuri muuttanut Suomeen, millaiset asiat voivat tuoda lisähaasteita päästä mukaan ryhmään koulussa?
 • Mitä yhteistä sinulla ja juuri Suomeen muuttaneella nuorella voisi olla?
 • Millaiset ilmeet, eleet ja teot viestivät, että joku on tervetullut porukkaan?
 • Miten kuka tahansa luokan oppilas voi osoittaa tulijalle, että hän tervetullut?
 • Miten tukioppilas voi tukea tulijaa?
 • Mitä itse haluaisit tietää, kun tulet uuteen kouluun?
 • Mitä toivoisit, että sinulta kysyttäisiin?
 • Miten toivoisit muiden suhtautuvan sinuun?

 

Taustaa

Empatia tarkoittaa kykyä ymmärtää, mitä toinen ihminen tuntee ja kokee, sekä taitoa asettua toisen henkilön asemaan. Empaattinen henkilö ottaa toisen tunteet myötätuntoisesti huomioon omassa käyttäytymisessään. Empatiaa voi ilmaista esimerkiksi ymmärtävällä katsella, sanoilla ja eleillä tai lohduttamalla, kannustamalla ja olemalla lähellä. Nuorten itsetunnon ja empatiataitojen kehittymisen kannalta on tärkeää, että nuori voi itse kokea empatiaa aikuisten lisäksi myös toisilta nuorilta. Kokemukset hyväksyvästä asenteesta ja kuulluksi tulemisesta vahvistavat empatian kehittymistä.

Empatia rakentuu itsetuntemukselle. Mitä paremmin ihminen tunnistaa omia tunteitaan, sitä taitavampi hän on ymmärtämään muiden tunteita ja mielialoja. Omia tunteita harjoitellaan tunnistamaan muun muassa nimeämällä ja sanoittamalla tunteita sekä hyväksymällä erilaiset tunteet osana itseä. Myös empatiataitoja voi harjoitella koulussa, esimerkiksi eläytymällä toisen ihmisen tarinaan ja tunteisiin. Toiminnalliset ja tarinalliset tehtävät havainnollistavat erilaisia tunteita ja auttavat asettumaan toisen ihmisen asemaan.

MLL:n tekemän kyselyn mukaan yksinäistä ja kiusattua nuorta auttaa eniten se, että toinen nuori juttelee hänen kanssaan, istuu viereen tai lähettää rohkaisevia viestejä. Vahvistamalla oppilaiden tunne- sekä sosiaalisia taitoja oppilaat saavat välineitä toimia tilanteissa, joissa toinen tarvitsee tukea tai apua.

Empatiakyvyn vahvistaminen on tärkeä keino ehkäistä myös rasismia, vihapuhetta ja syrjintää. Empaattinen ihminen haluaa ymmärtää toista ja toivoo tälle hyvää. Tukioppilas pystyy vaikuttamaan siihen, että yksittäiset oppilaat tuntevat olonsa koulussa tervetulleiksi ja hyväksytyiksi. Hyväksytyksi tuleminen luo molemminpuolista turvallisuuden tunnetta ja helpottaa aktiivista koulun arkeen osallistumista.