637. Uusi oppilas koulussa: Draamaharjoitus

600. Hyvinvointitaidot

Tehtävä

Draamatehtävä

Tila

Luokkatila

Kesto

15-45 min.

HyvinvointiRyhmän dynamiikka
5 - 9 luokat7 - 9 luokat

Ladattavat materiaalit

Kerro osallistujille, että teemme draaman avulla ryhmän yhteisen valokuvan (still-kuva, ryhmän yhteinen patsas) tilanteesta, jossa uusi oppilas tulee kouluun ja kokee epämiellyttävän vastaanoton. Tilanne tapahtuu välitunnilla, koulun käytävällä. Pyydä osallistujia pohtimaan hetki mielessään, miltä tuntuisi, jos he tulisivat itse uusina oppilaina kouluun. Tämän jälkeen valitaan osallistujista joku harjoituksen ”uudeksi oppilaaksi”. Ryhmän ohjaaja voi tarvittaessa olla tässä roolissa. Muut osallistujat pohtivat hetken, missä roolissa he asettuvat tähän harjoitukseen, jossa uusi oppilas saa kurjan vastaanoton.

Kuvaan asetutaan yksi kerrallaan, ”uusi oppilas” ensin. Sen jälkeen kaikki asettuvat kuvaan yksitellen. Jokainen osallistuja kertoo samalla, kuka hän on, mitä hän on tekemässä ja sanoo mahdolliset vuorosanansa. Tämän jälkeen hän jähmettyy paikoilleen. Kun kaikki ovat tulleet vuorotellen kuvaan, kuva on valmis.

Ennen kuin harjoitus aloitetaan, ohjaaja mallintaa oppilaille, miten draamaharjoitus etenee. Hän menee istumaan penkille, nousee ylös, sanoo vuorosanansa rooliinsa eläytyen ja jähmettyy paikoilleen. Samalla ohjaaja voi kertoa, että jos on vaikea keksiä sanottavaa, voi myös kävellä omalla vuorollaan vain ohi, sekin sopii hyvin tähän harjoitukseen.

Keskustelkaa harjoituksesta (epämiellyttävä vastaanotto):

 • Miltä tuntui olla eri rooleissa?
 • Miltä uudesta oppilaasta tuntui?
 • Voisiko tällaista tapahtua koulussa?
 • Miksi kukaan ei sanonut mitään ystävällistä?
 • Oliko helpompi sanoa epäystävällistä, kun huomasi, että muutkin olivat sanoneet vastaavaa?

Seuraavaksi tehdään toinen valokuva, jossa uusi oppilas kokeekin ystävällisen vastaanoton. Pyydä osallistujia pohtimaan tehtävän aikana, että jos he itse olisivat koulunvaihtajia, miten he toivoisivat, että heidät otetaan vastaan.

Valitkaa taas ”uusi oppilas”, joka asettuu kuvaan ensin. Muut osallistujat asettuvat kuvaan vuorotellen kertoen ystävälliset sanansa ja osoittaen ystävälliset eleensä.

Keskustelkaa harjoituksen toisesta osasta (ystävällinen vastaanotto):

 • Miltä uudesta oppilaasta nyt tuntui? Mikä tuntui erityisen hyvältä?
 • Millaisia ajatuksia tilanne muissa herätti ja miltä se tuntui?
 • Kumpi oli helpompaa, kurja vai ystävällinen kommentointi?
 • Miksi uuden oppilaan lähestyminen voi joskus tuntua vaikealta?

Lisätehtävä: Keskustelua tukioppilaan roolista

Keskustellaan tukioppilaiden kanssa siitä, mitä he voisivat tehdä, kun kouluun tulee uusi oppilas kesken kouluvuoden. Alla muutamia ideoita toimintaan:

 • Nimetty tukioppilas kierrättää uuden oppilaan koulun eri tiloissa.
 • Tukioppilaat ryhmäyttävät luokkaa, jossa on uusi oppilas.
 • Tukioppilaat moikkailevat ja juttelevat oppilaille.
 • Viikon kuluttua nimetty tukioppilas kysyy, miten menee ja rohkaisee uutta oppilasta kertomaan, jos jokin mietityttää.
 • Mikäli tukioppilas kuulee, että oppilas kokee itsensä yksinäiseksi tai hänellä on muita huolia, neuvoo hän puhumaan asiasta opettajalle tai terveydenhoitajalle.

Taustaa tukioppilasohjaajille

Uuteen kouluun tuleminen on aina jännittävä tilanne oppilaalle. Syitä oppilaan koulun vaihtamiseen on monia. Koulua vaihdetaan esimerkiksi perheen muuton vuoksi, kiusaamisen vuoksi tai valinnaisten opintojen vuoksi.

Myös koulun sisäilmasta oireilun vuoksi joudutaan joskus vaihtamaan koulua. Sisäilmasta oireileva oppilas saattaa uudessa koulussa seurata muita enemmän omaa vointiaan. Hän saattaa myös miettiä, pystyykö käymään koulua uudessakaan koulussa vai joutuuko hän vielä vaihtamaan koulua uudestaan.

Mistä tahansa syystä uuteen kouluun vaihtavan oppilaan tavallisia ajatuksia ovat: Saanko kavereita? Hyväksytäänkö minut tällaisena? Minkälaisia opettajia täällä on? Miten täällä koulussa toimitaan?

Kun uusi oppilas tulee kouluun, tukioppilaat voivat auttaa häntä alkuun kierrättämällä häntä koulussa, ryhmäyttämällä uuden oppilaan koko luokkaa sekä toimimalla arjessa rinnalla kulkijoina moikkailemalla ja kysymällä kuulumisia. Tukioppilaat voivat osaltaan olla luomassa omalla esimerkillään kouluun välittämisen ja hyväksymisen kulttuuria.

 

Nämä tukioppilaiden tehtäväkortit on laadittu Hengitysliiton Ratkaistaan yhdessä! -hankkeessa.