Aineistot kummioppilastoimintaan

Kummioppilastoiminnan opas

Kummioppilastoiminnan opas sisältää tietoa ja vinkkejä kummitoiminnan tavoitteista ja toteuttamisesta ala- ja yhtenäiskouluissa. Oppaassa on koulutusmalli 4.–6.-luokkalaisten perehdyttämiseen koulunsa aloittavien oppilaiden kummeiksi. Harjoituksissa pohditaan kummioppilaan roolia ja tehtäviä sekä harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Kaveritaidot kaikille – Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille -opas on opetusmateriaali luokanopettajille. Siinä on tietoa ja harjoituksia oppilaiden yksinäisyyden ehkäisemiseen ja kaveruuden tukemiseen. Oppaassa on myös konkreettisia malleja siihen, miten kummioppilastoiminnassa voidaan tukea kaveritaitoja ja toisen huomioimista.

Kuulun! – Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! – Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen on 5.-9.luokkalaisten opetukseen suunnattu materiaali, jonka avulla opettaja voi tukea oman ryhmän toimintaa, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Materiaalin harjoitukset sopivat hyvin oppituntien kehykseksi lisäämään oppilaiden välistä vuorovaikutusta.

Koulurauha-ohjelman aineistot

Koulurauha-ohjelma on tuottanut sekä ala- että yläkouluun sopivaa aineistoa koulurauhatyön tueksi.

Mitä tehtäis? -aineistossa on oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä lisääviä pelejä, leikkejä ja tempauksia koulurauhatyön tueksi. Aineisto on kaksikielinen (suomi ja ruotsi).

Koulun arjen sankarit – keskusteluaineisto antaa opettajille työvälineitä hyvän ryhmähengen rakentamiseen ja kiusaamisen ehkäisemiseen. Aineisto on kaksikielinen (suomi ja ruotsi). Materiaaliin kuuluu keskusteluaineisto ja oppilaiden tekemät sarjakuvat.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät