Siirry sisältöön

Aineistot kummioppilastoimintaan

Kummioppilastoiminnan opas sisältää tietoa ja vinkkejä kummitoiminnan tavoitteista ja toteuttamisesta ala- ja yhtenäiskouluissa. Oppaassa on koulutusmalli 4.–6.-luokkalaisten perehdyttämiseen koulunsa aloittavien oppilaiden kummeiksi. Harjoituksissa pohditaan kummioppilaan roolia ja tehtäviä sekä harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Oppaassa on myös osio, jonka teemana on kiusaamisen ehkäisy kummioppilastoiminnassa.

Kaveritaidot kaikille -opas on opetusmateriaali luokanopettajille. Siinä on tietoa ja harjoituksia oppilaiden yksinäisyyden ehkäisemiseen ja kaveruuden tukemiseen. Oppaassa on myös konkreettisia malleja siihen, miten kummioppilastoiminnassa voidaan tukea kaveritaitoja ja toisen huomioimista.

Kuulun! – Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen on 5.-9.luokkalaisten opetukseen suunnattu materiaali, jonka avulla opettaja voi tukea oman ryhmän toimintaa, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Materiaalin harjoitukset sopivat hyvin oppituntien kehykseksi lisäämään oppilaiden välistä vuorovaikutusta.

Koulurauha-ohjelmassa oppilaat pääsevät itse suunnittelemaan tehtäviä koulurauhatyöhön. Tehtäviä löytyy niin ala- kuin yläkouluihin. Kaikki materiaali löytyy suomeksi ja ruotsiksi.

 

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös