Aineistot kummioppilastoimintaan

Kummioppilastoiminnan opas

Kummioppilastoiminnan opas sisältää tietoa ja vinkkejä kummitoiminnan tavoitteista ja toteuttamisesta ala- ja yhtenäiskouluissa. Oppaassa on koulutusmalli 4.–6.-luokkalaisten perehdyttämiseen koulunsa aloittavien oppilaiden kummeiksi. Harjoituksissa pohditaan kummioppilaan roolia ja tehtäviä sekä harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Kaveritaidot kaikille – Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille -opas on opetusmateriaali luokanopettajille. Siinä on tietoa ja harjoituksia oppilaiden yksinäisyyden ehkäisemiseen ja kaveruuden tukemiseen. Oppaassa on myös konkreettisia malleja siihen, miten kummioppilastoiminnassa voidaan tukea kaveritaitoja ja toisen huomioimista.

Kuulun! – Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! – Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen on 5.-9.luokkalaisten opetukseen suunnattu materiaali, jonka avulla opettaja voi tukea oman ryhmän toimintaa, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Materiaalin harjoitukset sopivat hyvin oppituntien kehykseksi lisäämään oppilaiden välistä vuorovaikutusta.

Koulurauha-ohjelman aineistot

Koulurauha-ohjelma on tuottanut sekä ala- että yläkouluun sopivaa aineistoa koulurauhatyön tueksi.

Mitä tehtäis? -aineistossa on oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä lisääviä pelejä, leikkejä ja tempauksia koulurauhatyön tueksi. Aineisto on kaksikielinen (suomi ja ruotsi).

Koulun arjen sankarit – keskusteluaineisto antaa opettajille työvälineitä hyvän ryhmähengen rakentamiseen ja kiusaamisen ehkäisemiseen. Aineisto on kaksikielinen (suomi ja ruotsi). Materiaaliin kuuluu keskusteluaineisto ja oppilaiden tekemät sarjakuvat.

Ladattavat materiaalit