401. Verkko nuorten arjessa

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Pohditaan median ja internetin roolia omassa elämässä lähtemällä mielikuvitusmatkalle omaan arkipäivään.

Kesto

15-45 min.

HyvinvointiKeskittyminenMediakasvatus
5 - 9 luokatNuorisotyöToinen aste

Kerro oppilaille, että tarkoituksena on lähteä yhdessä mielikuvitusmatkalle tavanomaiseen päivään. Pyydä oppilaita sulkemaan silmänsä ja pohtimaan omaa mediankäyttöään seuraavien kysymysten avulla:

 • Monelta yleensä heräilet tavanomaisena kouluaamuna?
 • Soiko herätyskello puhelimessasi?
 • Mitä teet ensimmäiseksi avattuasi silmät?
 • Ehditkö napata puhelimesi käteen ennen sängystä nousemista?
 • Milloin olet ensimmäisen kerran kosketuksissa median kanssa? Millaista mediaa se on?
 • Mikä on ensimmäinen asia, joka vie sinut verkkoon? Onko se uutisten lukeminen, ystävien kanssa viestittely, sään tarkistaminen vai jokin muu?
 • Onko puhelin mukanasi aamupalalla?
 • Entä käytätkö puhelinta matkalla kouluun?
 • Kuinka paljon olet puhelimessasi kiinni koulupäivän aikana? Hyödynnätkö sitä koulutöissäsi?
 • Mitä muuta mediaa kuuluu koulupäivääsi?
 • Mitä teet normaalisti koulupäivän loputtua?
 • Onko sosiaalinen media osa iltapäivääsi?
 • Hyödynnätkö verkkoa läksyissä?
 • Sovitko netin avulla kavereiden näkemisestä tai pidätkö heihin yhteyttä sosiaalisessa mediassa?
 • Onko sinulla tapana käyttää useaa medialaitetta samanaikaisesti?
 • Käytätkö puhelinta katsoessasi televisiota tai pelatessasi tietokoneella?
 • Onko puhelin mukanasi illallispöydässä?
 • Entä käytätkö puhelinta sängyssä ennen nukkumaan menoa?

Pyydä oppilaita keskustelemaan pohdinnoistaan pareittan. Keskustelkaa median roolista elämässänne ja siitä, mitä kaikkea nuoret tekevät verkossa. Kerro oppilaille, jos opit itse jotain uutta nuorten median käytöstä.

Taustaa

Media osana arkea

Useimmat nuoret toimivat nykyisin aktiivisesti verkossa. Nykyään digimaailma kulkee sujuvasti mukana taskussa ja on aina saatavilla. Nuoret ovat aktiivisia median sisältöjen kuluttajia, mutta myös tuottavat aktiivisesti omia mediasisältöjä ja ilmaisevat omia mielipiteitään.

Media on osa nuorten arkea, eikä sitä voida sivuuttaa kouluhyvinvoinnista puhuttaessa. Reaalimaailman kokemusten rinnalla verkossa muotoutuvat kokemukset vaikuttavat oppimismotivaatioon, hyvinvointiin ja koko koulun ilmapiiriin. Nuorten elämä netissä tulee ottaa osaksi myös tukioppilastoimintaa, jotta voidaan edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, lisätä oppilaiden osallisuutta ja edistää yksilön kehittymistä myös median maailmassa. Tukioppilastoiminnan tavoitteet ovat tärkeitä ohjenuoria tukioppilastoiminnalle koulun arjessa niin koulun käytävillä kuin verkkoympäristöissäkin.

Omaa verkkokäyttäytymistään ja mediassa vietettyä aikaa on hyvä tarkastella ja se on hyvä tiedostaa. Oman toiminnan tarkkaileminen avaa mahdollisuuden uudenlaiselle ajattelulle ja toimintatapojen muuttumiselle. Itsearviointi kehittää hyvin oppimiskokemusten luomisen taitoa ja edistää kasvua eettiseksi ja vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tarkastelemalla omaa toimintaansa oppilaat voivat myös välittää tietoa muille. Tukioppilaat voivat pyrkiä auttamaan koulun aikuisia pysymään mukana nuorten maailmassa. Tukioppilaat ovatkin erityisessä asemassa koulun arjessa toimiessaan tiedon välittäjinä oppilaiden ja koulun aikuisten välillä.

Kerro osallistujille

 • Nuoret osaavat käyttää mediaa ja medialaitteita hyvinkin taitavasti, mutta tarvitsevat tukea oppiakseen toimimaan verkossa eettisesti, muita kunnioittaen ja hyvinvointia edistäen.
 • Aikuiset tarvitsevat tietoa nuorten median käytöstä, jotta he voivat ohjata nuoria vastuulliseen ja kunnioittavaan toimintaan.
 • Tukioppilaat voivat toimia niin sanotusti puskureina koulun aikuisten ja oppilaiden välillä koulun arjessa. He voivat auttaa aikuisia tutustumaan nuorten maailmaan ja olemaan nuorille tukena kouluhyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Lähteet: Lundvall A. & Spišák S. (2012): Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan. MLL. Rauna R. (toim.) (2013): Nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa. Mediakasvatusseura Ry. Tilastokeskus. (2013): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö. Helsinki. Tilastokeskus.