Siirry sisältöön

Hyvinvointia digiajassa

Hyvinvointia tukevat taidot ja valinnat ovat tulleet sähköistyvässä yhteiskunnassamme elintärkeiksi keinoiksi hallita yltäkylläistä tietotulvaa, ajankäyttöämme ja sosiaalisia suhteitamme. Monipuolisten mediataitojen lisäksi tarvitaan kykyä ymmärtää mediaympäristöjen toimintalogiikoita ja sitä miksi mediasisältöjen äärelle on helppo unohtua pitkiksikin ajoiksi.

Monien nettisivujen ja sovellusten rakenne mahdollistaa ja jopa kannustaa tekemään montaa asiaa yhtä aikaa. Älylaitteiden erilaiset ilmoitukset ja merkkiäänet venyttävät kykymme keskittyä äärimmilleen ja haastavat tarkkaavaisuuttamme. Digimediat antavat aivoillemme jatkuvasti nopeita palkintoja, joiden äärellä koemme yllätyksiä, mielihyvää ja tunnekuohuja.

Ilmiön ymmärtämisen lisäksi tarvitsemme tietoisuutta, oivalluksia ja keinoja vaikuttaa omien valintojemme kautta sekä omaan, että yhteisömme hyvinvointiin. Haittojen ja häiriöiden ennakointi, vastuullisuus sekä valintojen tekeminen omien arvojen ja mielipiteiden pohjalta on yksi tapa vaikuttaa digihyvinvointiin.

Tämän lisäksi tarvitaan yhteisiä sopimuksia ja käytänteitä perheen, kavereiden ja meitä ympäröivien yhteisöjen kanssa. Digitaalinen hyvinvointi on sidoksissa kulttuurisiin arvoihin ja normeihin ja tätä kautta myös yhteisön yhteisesti sovittuihin tapoihin ja sääntöihin.

Lue lisää algoritmeista ja median toimintalogiikasta

Liikunta, riittävä uni ja kasvokkaiset kohtaamiset ovat jokaiselle tärkeitä hyvinvoinnin peruspilareita, mutta erityisen tärkeitä kasvavalle lapselle ja nuorelle. Kasvokkainen vuorovaikutus on lapsen ja nuoren kognitiivisen ja empatian kehityksen kannalta elintärkeää, kuten on myös vanhempien jakamaton huomio hetkissä, jolloin lapsi sitä tarvitsee.

Lue lisää pienen lapsen mediankäytöstä

Lue lisää ruutuajasta

Tasapainoinen arki kaipaa ympärilleen myös hetkiä, joissa ei välttämättä tapahdu yhtään mitään.  Aikuisen oma ja perheen mediankäyttö antaa esimerkkiä ja luo pohjaa myös lapsen ja nuoren vastuulliselle ja tasapainoiselle mediankäytölle.

Tutustu tasapainoiseen media-arkeen

Kuuntele MLL:n Hyvä, paha digi -podcastia

Euroopan unionin osarahoittama -logo

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Tilaa mediakasvatuksen uutiskirje

Takaisin ylös