Hyvinvointia digiajassa

Hyvinvointia tukevat taidot ja valinnat ovat tulleet sähköistyvässä yhteiskunnassamme elintärkeiksi keinoiksi hallita yltäkylläistä tietotulvaa, ajankäyttöämme ja sosiaalisia suhteitamme. Monipuolisten mediataitojen lisäksi tarvitaan kykyä ymmärtää mediaympäristöjen toimintalogiikoita ja sitä miksi mediasisältöjen äärelle on helppo unohtua pitkiksikin ajoiksi.

Digitaalinen hyvinvointi on sidoksissa arvoihin ja normeihin

Monien nettisivujen ja sovellusten rakenne mahdollistaa ja jopa kannustaa tekemään montaa asiaa yhtä aikaa. Älylaitteiden erilaiset ilmoitukset ja merkkiäänet venyttävät kykymme keskittyä äärimmilleen ja haastavat tarkkaavaisuuttamme. Digimediat antavat aivoillemme jatkuvasti nopeita palkintoja, joiden äärellä koemme yllätyksiä, mielihyvää ja tunnekuohuja.

Ilmiön ymmärtämisen lisäksi tarvitsemme tietoisuutta, oivalluksia ja keinoja vaikuttaa omien valintojemme kautta sekä omaan, että yhteisömme hyvinvointiin. Haittojen ja häiriöiden ennakointi, vastuullisuus sekä valintojen tekeminen omien arvojen ja mielipiteiden pohjalta on yksi tapa vaikuttaa digihyvinvointiin.

Tämän lisäksi tarvitaan yhteisiä sopimuksia ja käytänteitä perheen, kavereiden ja meitä ympäröivien yhteisöjen kanssa. Digitaalinen hyvinvointi on sidoksissa kulttuurisiin arvoihin ja normeihin ja tätä kautta myös yhteisön yhteisesti sovittuihin tapoihin ja sääntöihin.

Hyvinvoinnin peruspilarit tärkeitä kasvavalle lapselle

Liikunta, riittävä uni ja kasvokkaiset kohtaamiset ovat jokaiselle tärkeitä hyvinvoinnin peruspilareita, mutta erityisen tärkeitä kasvavalle lapselle ja nuorelle. Kasvokkainen vuorovaikutus on lapsen ja nuoren kognitiivisen ja empatian kehityksen kannalta elintärkeää, kuten on myös vanhempien jakamaton huomio hetkissä, jolloin lapsi sitä tarvitsee.

Tasapainoinen arki kaipaa ympärilleen myös hetkiä, joissa ei välttämättä tapahdu yhtään mitään.  Aikuisen oma ja perheen mediankäyttö antaa esimerkkiä ja luo pohjaa myös lapsen ja nuoren vastuulliselle ja tasapainoiselle mediankäytölle.

Your organization agrees that if Grant Funds are used to create intellectual property, your organization will place (a) any such code or such other inventions under the Apache 2.0 license (https://opensource.org/licenses/Apache-2.0), and (b) any other such intellectual property (e.g. creative works that are not code, or patentable) under the CC-BY 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) within three (3) months from the date of creation.  Such intellectual property will be made freely available and searchable by major internet search engines.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät