309. Video: sinä voit auttaa

300. Kiusaamisen ehkäiseminen

Tehtävä

Pohditaan lyhytfilmin avulla kiusatun puolustamista.

Tila

Luokkatila, jossa tuolit saa rinkiin.

Tarvikkeet

Mahdollisuus katsoa netistä videota.

Kesto

15-45 min.

EmpatiaKiusaaminen
7 - 9 luokatKummituntiNuorisotyöToinen aste

Katsokaa kiusaamista ja kiusatun tukemista käsittelevä Sinä voit auttaa -video ja keskustelkaa sen pohjalta.

1. Kohtaus: keskustelkaa siitä, miten kukin voi toimia kiusaamistilanteessa:

 • Mitä koulun käytävällä tapahtuu?
 • Mitä rooleja videolla näkyy? Kuka on kiusaaja, kuka uhri, mikä on tapahtumaa sivusta seuraavien tytön ja pojan rooli tilanteessa?
 • Miten eri osapuolet voisivat toimia videon tilanteessa?

2. Kohtaus: keskustelkaa aikuisten roolista:

 • Kenelle aikuiselle kiusaamisesta voi puhua?
 • Miten aikuiset tavoittaa?

3. Kohtaus: keskustelkaa negatiivisista tunteista:

 • Miltä pojasta tuntuu, kun hän kävelee kaupassa?
 • Miten pahaa oloaan voi purkaa ja käsitellä?

4. Kohtaus: keskustelkaa kiusatun auttamisesta ja tukemisesta:

 • Miten voi olla kiusatun puolella?
 • Miten omalla toiminnallaan voi osoittaa, että kiusaaminen on väärin?

Taustaa

Kiusaamisesta kertominen

Vain pieni osa kiusaamisesta tulee aikuisten tietoon. Usein oppilas saattaa jättää kertomatta kiusaamisesta aikuisille, koska pelkää heidän reaktioitaan. Lapsi tai nuori haluaa ehkä myös välttää tuomasta vanhemmille ylimääräistä huolta. Vanhemmat ja opettajat eivät aina pidä kiusaamisena sellaista käyttäytymistä, minkä oppilaat kokevat kiusaamiseksi. Aikuiset tulkitsevat fyysisen kiusaamisen usein vakavammaksi kuin sanalliset ja epäsuoran kiusaamisen ja he myös puuttuvat niihin herkemmin. Usein epäsuora kiusaaminen jää oppilailta kertomatta. Oppilaiden on todettu pelkäävän, että aikuisille kertominen lisää kiusaamista tai he kertovat siitä aikuisille vasta sitten, kun kiusaaminen on heistä riittävän vakavaa kerrottavaksi. Kiusaamisesta kertominen ja usko opettajien mahdollisuuksiin vaikuttaa kiusaamisen päättymiseen vähenevät merkittävästi yläkouluun siirtyessä.

Kiusaamisesta on helpompi kertoa, kun koulussa on selkeät pelisäännöt sille, miten kiusaamistapauksissa toimitaan. Koulussa tulee olla oppilaille erilaisia kanavia tuoda esiin kokemaansa ja näkemäänsä kiusaamista. Oppilaan kertoma tulee aina ottaa vakavasti ja koulun henkilökunnan on tehtävä näkyväksi, mihin toimenpiteisiin asiassa ryhdytään. Tukioppilaat voivat olla mukana kertomassa, miten koulussa ehkäistään kiusaamista ja miten siihen puututaan. Tukioppilaiden esimerkki tekee mm. seiskoille näkyväksi sen, että myös yläkoulussa oppilaat pitävät kiusaamisesta kertomista ja siihen puuttumista hyväksyttävänä ja koulun aikuisilla on olemassa toimintamalleja tilanteiden purkamiseksi. Tukioppilaat voivat muistuttaa, että kiusaamisesta kertominen ei ole kantelua vaan empatian osoittamista ja toisesta oppilaasta välittämistä.

Kerro osallistujille

 • Kiusaamisesta kertominen ei aina ole helppoa. Kiusatuksi tullut oppilas saattaa tuntea häpeää tai pelätä, miten tilanteeseen suhtaudutaan.
 • Kiusaamisesta kertomista helpottaa se, että koulussa on selkeät pelisäännöt sille, miten toimitaan kiusaamistapausten tultua ilmi.
 • Tukioppilaat voivat olla mukana kertomassa koulun suunnitelmasta kiusaamisen ehkäisemiseksi ja puuttumiseksi oppilaille. Tukioppilaat voivat muistuttaa, että kiusaamisesta kertominen ei ole kantelua vaan empatian osoittamista ja toisesta oppilaasta välittämistä.

 

Lähteet:

Pöyhönen V. 2013. Defending behavior in bullying situations. Turun yliopiston julkaisuja 367.