809. Yksin oloa ja yksinäisyyttä

800. Kaveritaidot

Tehtävä

Pohditaan mitä yksinäisyys on ja miltä se tuntuu.

Tila

Luokka

Tarvikkeet

paperia ja kyniä

Kesto

15-45 min.

EmpatiaKaveritaidotKiusaaminenVuorovaikutus
1 - 6 luokat7 - 9 luokat

Vaihe 1.

  1. Piirrä taululle jana, jonka toinen pää kuvastaa ajatusta ”Haluan olla koko ajan toisten ihmisten kanssa” ja toinen pää ajatusta ”Tykkään olla paljon itsekseni”.
  2. Pyydä oppilaita sijoittamaan itsensä mielessään janalle.
  3. Tämän jälkeen sama harjoitus toistetaan ottamalla erilaisia asentoja: istuma-asento tarkoittaa ensimmäistä väittämää ja seisoma-asento jälkimmäistä. Oppilas voi valita asentonsa myös jostain tältä väliltä (esimerkiksi puoliseisonta, hieman ylös tuolista). Harjoituksen voi tehdä myös niin, että oppilaat ottavat asentonsa silmät kiinni.
  4. Kun kaikki ovat valmiita, jokainen avaa silmänsä ja katsoo ympärilleen.
  5. Pura harjoitus kertomalla, että ihmiset ovat erilaisia ja seuran tarvekin vaihtelee.
  6. Keskustelkaa, oliko asento helppo valita. Vaihteleeko oma seuran tarve eri päivinä? Mitkä asiat siihen vaikuttavat?

 

Vaihe 2.

Pyydä oppilaita pohtimaan muutaman minuutin ajan itsenäisesti ja kirjoittamaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä yksinäisyys on?
  • Miltä yksinäisyys tuntuu?
  • Milloin ja missä paikoissa koulussa voi tuntua yksinäiseltä?
  • Mitä tilanteelle voisi tehdä? Miten voi toimia, jos tuntee itsensä yksinäiseksi?

Kehota oppilaita keskustelemaan parin kanssa vastauksistaan, ja keskustelkaa niistä lopuksi vielä yhdessä.

Taustaa

Yksinäisyys on vakava haitta lapsen terveydelle ja hyvinvoinnille. Lasten mielestä yksinäisyys on yksi merkittävimmistä surua aiheuttavista asioista. Koska yksinäisyys on tunne, sitä voi olla vaikea havaita. Monesti yksinolo tarkoittaa myös yksinäisyyttä.

Koulussa yksinäisyys näyttäytyykin monesti yksinjäämisenä ja kaverittomuutena. Sosiaalisesti yksinäiseltä puuttuu ryhmä, johon kuulua. Joskus lapsi on mukana ryhmässä, peleissä ja leikeissä, mutta tuntee kuitenkin itsensä yksinäiseksi. Lapsi kokee, ettei ole ketään, joka pitäisi juuri minua tärkeänä ystävänä. Emotionaalista yksinäisyyttä kokevalta puuttuu sydänystävä, jonka kanssa jakaa tärkeitä asioita.