Siirry sisältöön

Kiusaaminen satuttaa

Kun koulupäivä loppui ja kaikki lähtivät pihalle, muut menivät aina jonkun rakennuksen taakse piiloon, jotta minut saatiin jätettyä pois helpommin ja joutuisin kävelemään yksin.

Yhteenkuuluvuuden tunne ikätovereiden kanssa on lapselle välttämätöntä. Lapsi ja nuori kaipaa päivittäistä vahvistusta ikätovereiltaan: olet hyvä tyyppi, kanssasi on mukava olla ja kuulut joukkoon. Luokassa, toisten samanikäisten keskuudessa lapsi opettelee vuorovaikutusta ja saa palautetta omasta toiminnastaan. Hän rakentaa omaa personnallisuuttaan ja minäkäsitystään. Kiusaaminen on tyrmäävä kokemus: sinä et kuulu joukkoon, me emme halua sinua, olet vääränlainen.

Kiusaaminen herättää uhrissa häpeän ja syyllisyyden tunteita ja jättää vakavat ja usein pitkään kestävät jäljet uhrin elämään. Se aiheuttaa ahdistusta ja masennusta ja vaikuttaa oppimiseen. Minäkuva vääristyy. Lapsi, joka on muiden silmissä arvoton, alkaa itsekin kokea olevansa huonompi kuin muut.

Päässä soi koko ajan ääni, joka toistelee, että olen huono, en ole tarpeeksi hyvä, on oma syy, että minua kohdellaan näin. Tähän saakka olen uskonut sen ja olen ajattelut ansaitsevani tämän kaiken.

Kiusaamisella tarkoitetaan sitä, että sama henkilö joutuu jatkuvasti kiusaamisen kohteeksi. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi tönimistä, lyömistä, haukkumista ja pilkkaamista, seurasta pois sulkemista, ilkeitä puheita – mitä tahansa sellaista, jolla pyritään vahingoittamaan tai loukkaamaan toista. Usein uhri eristetään luokan, ryhmän tai virtuaaliryhmän sosiaalisesta kanssakäymisestä.

Kiusaaminen on ryhmäilmiö ja perustuu ryhmän jäsenten keskinäisiin suhteisiin. Se koskettaa aina muitakin kuin vain kiusaajaa ja kiusattua, uhria. Aivan tavalliset, hyvin käyttäytyvät lapset saattavat osallistua kiusaamistilanteisiin. Kun kiusaaminen tapahtuu ryhmässä, kukaan ei koe olevansa siitä vastuussa ja jokainen mahdollistaa sen, että kiusaaminen jatkuu.

En haluaisi elää tällaista elämää. Olen nyt korkeakoulussa ja olen ollut ihan koko ikäni kiusattu monella tapaa, mikä on vaikuttanut tähänkin päivään. Minulla ei oikein ole kavereita edelleenkään, ja minun on vaikea suhtautua ihmisiin.

Tue MLL:n työtä kiusattujen auttamiseksi!

Lahjoita nyt

Aiheeseen liittyvät

Kysyimme lapsilta ja nuorilta kiusaamisesta

MLL:n Lapsemme-lehden juttu

Tutustu MLL:n Kiusattu ei saa jäädä yksin! -kampanjaan

Takaisin ylös