Siirry sisältöön
VAIN MLL 100 -KERHOHANKKEEN VIESTINTÄÄN

MLL tukee alakoulujen kerhotoiminnan kehittämistä Aikaseikkailu-kerhokonaisuudella

Koulun kerhotoiminnalla on mahdollista edistää lasten ryhmään kuulumista sekä vahvistaa lasten uskoa omiin kykyihin ja hyvään tulevaisuuteen yhdessä koulun aikuisen tukemana sekä tarjota tekemistä yksinäisiin iltapäiviin.

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (628/1998) 47 §:ssä ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjassa määriteltyä perusopetuksen yhteydessä oppilaille järjestettävää kerhotoimintaa. Koulun kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa. Erityisavustus koulun kerhotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille sekä yksityisille opetuksenjärjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa.

Tämän valtion erityisavustuksen hakuaika alkaa 18.1.2022 ja päättyy 2.3.2022 klo 16.15. Tänä vuonna haussa painottuu koronapandemiasta johtuen erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen.

Haun erityiset painopisteet

  • kerhotoimintaa kohdennetaan tukemaan oppilaiden opiskelumotivaation ylläpitämistä ja jaksamista
  • kerhotoimintaa suunnataan alueille, joissa on tarjolla vähän harrastetoimintaa lapsille ja nuorille
  • kerhotoimintaa kohdennetaan koulussa opitun soveltamiseen
  • kerhotoiminta vahvistaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja
  • kerhotoiminta antaa mahdollisuuksia luovaan toimintaan

Aikaseikkailu-kerhoilla haluamme tukea kerhotoiminnan järjestämistä, maksutonta kerhotoimintaa ja vahvistaa lasten omanarvontuntoa, luottamusta tulevaisuuteen ja asemaa kouluyhteistyössä. 

Aikaseikkailu-kerho sisältää hauskoja hahmoja ja innostavia tehtäviä, joiden tavoitteena on luoda uskoa itseen ja vahvistaa lasten luottamusta omaan ja yhteiseen tulevaisuuteen. Kerhossa lasten kanssa keskustellaan tulevaisuudesta myönteisellä tavalla, kerrotaan kestävästä kehityksestä, ideoidaan tulevaisuuden teknisiä ratkaisuja sekä puhutaan empatian ja vuorovaikutuksen merkityksestä. Valmis kerhokokonaisuus on kouluille maksuton.

Kymmenen kerhokerran Aikaseikkailu-kokonaisuus on koulun järjestämä kerho 3.–4.-luokkalaisille. Kerho-ohjaajana voi toimia koulun opettaja, koulunkäynninohjaaja tai esimerkiksi kuraattori. Olemme koonneet kerhotoiminnan toteuttamista varten ohjeistuksen alle.

 

Miten ilmoittautua?

Koulun edustaja täyttää ilmoittautumislomakkeen ja kerho-ohjaaja saa lisätietoa sähköpostiin kerhon toteuttamisesta.

Vinkki!

Opetushallituksen kerhorahoitusta voi hyödyntää Aikaseikkailu-kerhon palkkakustannuksiin. Kerho tukee avustuksen erityisiä painopisteitä, kuten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamista, luovaa toimintaa ja opiskelijoiden opiskelumotivaation ylläpitämistä ja jaksamista. Suosittelemme, että kerho-ohjaajana toimii koulun aikuinen esimerkiksi opettaja, koulunkäynnin ohjaaja tai kuraattori.

Miksi lasten luottamusta tulevaisuuteen tulee vahvistaa?

Lasten eriarvoisuus on lisääntynyt ja vanhempien koulutustausta ja tuki vaikuttavat lasten koulumenestykseen. Vuonna 2021 julkaistun Evan asennetutkimuksen mukaan, nuorten luottamus omaan tulevaisuuteen on romahtanut. Siksi on tärkeää, että lasten luottamusta omaan osaamiseen ja pärjäämiseen vahvistetaan. Aikuiset rakentavat yhdessä tulevaisuutta lasten kanssa ja se millaiseksi se muodostuu, on viime kädessä kiinni meistä itsestämme.

Kannustamme oppilashuoltoa ja koulun muita aikuisia rohkaisemaan kerhoon muun muassa lapsia, jotka viettävät paljon syystä tai toisesta aikaa yksin.

Koska kerhon voi toteuttaa?

Alakoulut voivat ilmoittautua kerhon järjestäjäksi ja toteuttaa kerhon haluamanaan ajankohtana.

Kerho-ohjaajat saavat kutsun itseopiskeltavaan verkkokoulutukseen. 30–60 minuutin mittainen verkkokoulutus tarjoaa kerho-ohjelman esittelyn, käytännönläheistä tukea ja ideoita tulevaisuuslukutaidon, positiivisen pedagogiikan ja pelillisyyden hyödyntämiseen niin kerhossa kuin yleisesti opetus- ja ohjaustyössä.

 

Mielikuvitus ja leikki lisäävät luovuutta ja hyvinvointia myös tulevaisuudessa. Kaikilla lapsilla on oikeus hyvään tulevaisuuteen – oikeus tulla kuulluksi, saada tietoa ja mahdollisuus vaikuttaa.

Aiheeseen liittyvät

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös