Siirry sisältöön
VAIN MLL 100 -KERHOHANKKEEN VIESTINTÄÄN

Lasten kokemuksia Aikaseikkailu-kerhoista

Tiimityötä, pulmien ratkomista, itsevarmuutta, kierrätystä, hyönteisiä, nokkosia ja seikkailua. Näin alakoululaiset kuvasivat Aikaseikkailu-kerhokokemuksiaan.

Aikaseikkailu-kerhot tukevat ja täydentävät koulun maksutonta kerhotoimintaa. Kymmenen kerhokerran Aikaseikkailu-kerhoilla vahvistetaan 3.–4. luokkalaisten lasten luottamusta tulevaisuuteen. Kerhossa harjoitellaan leikillisyyden ja pelillisyyden avulla esimerkiksi omien vahvuuksien tunnistamista, empatiaa ja ongelmanratkaisua. Aikaseikkailu-kerhoja pilotoi 12 koulua ympäri Suomen syksyllä 2020.

Kerholaiset antoivat Aikaseikkailu-kerholle arvosanaksi 9.2. Antamansa palautteen perusteella lapset kokivat, että kerhon aikana he pääsivät ratkomaan pulmia yhdessä, tunnistivat missä ovat hyviä ja innostuivat tulevaisuudesta.

Lasten mielestä Aikaseikkailu-kerhossa pääsi ratkomaan pulmia yhdessä, innostui tulevaisuudesta, tunnisti missä on hyvä, löysi kiinnostavan asian, jota tehdä ja sai uusia kavereita.

Lapset kertoivat oppineensa kerhon aikana myös ryhmätyö- ja kaveritaitoja, tunteiden itsesäätelyä ja päättelyä. Lisäksi lapset kuvasivat tietojensa karttuneen muun muassa kierrätyksen, lajitunnistuksen, kasvien ja hyönteisten osalta.

Vastauksissa oli runsaasti mainintoja asioista, joissa lapset kuvasivat olevansa taitavia. Kerhon yhtenä tavoitteena onkin vahvistaa lasten myönteistä käsitystä itsestään. Lapset mainitsivat esimerkiksi seuraavia asioita:

Kuvaan on koottu lasten ajatuksia siitä, missä he ovat hyviä.

Kerho-ohjaajat arvioivat kerholaisten ryhmätyö-, vuorovaikutus-, kaveri-, itsenäisen työskentelyn ja ongelmanratkaisutaitojen kehittyneen kerhon aikana.

Ohjaajien itsenäisesti toteutettava 30–60 minuutin verkkokoulutus ja kerhovihot tukivat kerhon toteuttamista.

Kuvassa on ohjaajien kokemuksia kerhoista, esimerkiksi: Opettajana oli huikeaa saada valmis materiaali, jota käyttää. Valmis kerhopaketti on ollut helppo toteuttaa ja muokata tarvittaessa omalle ryhmälle sopivaksi.”

Ohjaajien pyynnöstä omien vahvuuksien tunnistamista varten kouluille maksuttomaan materiaalipakettiin lisättiin osaamistarrat sekä juliste, josta löytyy kuvaukset osaamismerkeissä olevista vahvuuksista.

Aikaseikkailu-kerhot ovat osa koulun kerhotoimintaa ja koulun henkilökunta voi käyttää materiaaleja kerhojen toteutuksessa. Alakoulut voivat ilmoittautua kerhon järjestäjäksi ja toteuttaa kerhon haluamaan ajankohtana. Tarjotaan lapsille mahdollisuus harrastaa maksuttomasti!

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 100-vuotishankkeena suunnitelluilla Aikaseikkailu-kerhoilla tuetaan koulujen maksutonta kerhotoimintaa ja vahvistetaan lasten luottamusta tulevaisuuteen. Koulun järjestämä kerho on tarkoitettu 3.–4-luokkalaisille. Kerho on kymmenen kerran kokonaisuus, joka sisältää kerhomateriaalit (kerhovihot, julisteen ja osaamistarrat).

Kerho-ohjaajan verkkokoulutus, ohjaajan opas sekä kerhomateriaalit ovat kouluille maksuttomia. Ohjaajana voi toimia esimerkiksi koulun opettaja tai koulunkäynninohjaaja. Pääyhteistyökumppani Ikean tuella toimintaa vakiinnutetaan ympäri Suomea. Koulut voivat ilmoittautua syksyn kerhon järjestäjiksi.

Artikkelissa mainittuun kerhopilotointiin osallistui 12 koulua, 13 kerho-ohjaajaa ja 96 kerholaista

Aiheeseen liittyvät

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös