Siirry sisältöön

Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma varhaiskasvatuksessa

Jotta kiusaamista ehkäisevä työ olisi tehokasta ja tuloksellista, sen tulee olla suunnitelmallista ja johdonmukaista. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksessa olisi myös tärkeää laatia osaksi yksikön varhaiskasvatuksen suunnitelmaa kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma.

Suunnitelma laaditaan yhteistyössä koko henkilöstön sekä, mahdollisuuksien mukaan myös vanhempien kanssa. Suunnitelman laatiminen perustuu yhteiseen ymmärrykseen kiusaamisesta ilmiönä. Se edellyttää työyhteisöltä keskustelua ja pohdintaa siitä, miten yksikössä kiusaaminen ymmärretään sekä mitä sillä tarkoitetaan.

Miksi varhaiskasvatuksessa tarvitaan kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma:

 • Nostetaan tietoisuutta kiusaamisilmiöstä
 • Vaikutetaan kiusaamiseen liittyviin asenteisiin
 • Kun kaikki saavat olla suunnittelussa mukana, työhön sitoudutaan ja motivoidutaan paremmin
 • Koko työyhteisö tietää, miten toimitaan ja osaa perustella toimintansa
 • Johdonmukainen työ on tuloksellisempaa
 • Työtä voidaan arvioida
 • Jäntevöittää vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä

Mitä suunnitelmassa tulisi olla:

 • mitä laki ja valtakunnallinen varhaiskasvatuksen suunnitelma sanovat lapsen oikeudesta turvalliseen päivähoitoon
 • arvot ja päiväkodin näkemys siitä, mitä kiusaaminen on
 • kiusaamisen huomaaminen ja tunnistaminen
 • kiusaamisen ehkäisyn keinot
 • kiusaamiseen puuttumisen keinot ja seuranta
 • yhteistyö vanhempien kanssa
 • dokumentointi ja suunnitelman arviointi
 • suunnitelman päivittäminen ja siitä tiedottaminen
Takaisin ylös