Siirry sisältöön

Päiväkotirauhan aineistot

Mallia voi hyödyntää päiväkodin kiusaamisen vastaisessa ja kaverisuhteita vahvistavassa työssä. Malli on suunnattu noin 3–6-vuotiaiden lapsiryhmiin. Sitä voi soveltuvin osin hyödyntää myös pienempien lasten ryhmissä.

Pelin tavoitteena on saada lapset osallisiksi miettimään päiväkotirauhaa ja kuulla heidän ajatuksiaan ja ideoitaan siitä, millaisessa ryhmässä on hyvä olla. Pelin hahmojen avulla lapset voivat ilmaista mielipiteitään ja vaikuttaa myös siihen, millaiseksi päiväkotirauha muotoutuu omassa päiväkodissa. Peliä voi käyttää myös ryhmäytymisen tueksi tai silloin, kun aikuiset huomaavat kaverisuhdeasioiden olevan jollain tavalla pinnalla lasten puheissa ja toiminnassa. Ideana on dokumentoida lasten kertomat ajatukset, palata niihin ja miettiä niitä myös eteenpäin: millä eri tavoin ystävyyttä tai tunteita voisi ryhmässä käsitellä?

Tuumaustalkoot on työkalu päiväkodin henkilökunnalle. Tavoitteena on vaihtaa ajatuksia ja luoda yhteistä käsitystä päiväkodin aikuisten kesken, mitä päiväkotirauha tarkoittaa omassa päiväkodissa tai lapsiryhmässä. Mitä merkitsee lasten ja vanhempien osallisuus? Miten koko päiväkoti voisi osallistua päiväkotirauhaan? Tuumaustalkoot perustuu vuoropuheluun ja se sisältää kuusi kysymysaluetta. Strukturoidun keskustelun kautta on usein helpompi jakaa kokemuksia, kysymyksiä sekä ideoita. Keskustelulle kannattaa varata riittävästi aikaa.

Vanhempainillassa keskustellaan lasten kaverisuhteiden tukemisesta ja pohditaan vanhempien keinoja auttaa lapsiaan kaveriasioissa. Materiaali sisältää kolme kuvitteellista tilanne-esimerkkiä keskustelukysymyksineen. Asioita tarkastellaan lapsen näkökulmasta ja tavoitteena on osallistaa vanhempia hyvän päiväkotikulttuurin rakentamiseen.

Ladattavat aineistot

Takaisin ylös