Siirry sisältöön

Päiväkotirauha vahvistaa osallisuutta

On tärkeää, että jokainen lapsi voi halutessaan olla mukana ideoimassa ja toteuttamassa päiväkotirauhaa. Osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen ovat myös keinoja luoda myönteistä ryhmäilmapiiriä ja ehkäistä kiusaamista.

Kun lapsille annetaan mahdollisuuksia suunnitella ja tehdä itse sekä arvioida tekemiään asioita aikuisten avulla myös lasten osallisuuden kokemus voi vahvistua ja lapset tuntevat olevansa tärkeitä, kuuluvansa ryhmään ja tulleensa kuulluiksi.

Lapset sitoutuvat yhteiseen tekemiseen, kun he kokevat voivansa vaikuttaa itselleen tärkeisiin ja läheisiin asioihin. Oikeus saada äänensä kuuluviin koskee kaikkia ryhmän lapsia.

1. Mahdollista lapsen osallisuus.
Päiväkodin aikuisilla on tärkeä rooli lasten osallisuuden edistämisessä. He voivat auttaa lapsia tutustumaan toisiinsa, ylläpitää ryhmässä hyvää tunneilmapiiriä sekä luoda lasten omia aloitteita edistävää toimintaympäristöä.

2. Katso maailmaa lapsen silmin. 
Kiinnostu lapsen näkökulmasta ja pyri ymmärtämään sitä. Huomioi herkästi lasten aloitteita ja mielipiteitä sekä kerää lapsilta tietoa monipuolisesti.

3. Ota lapset mukaan suunnittelemaan, tekemään ja arvioimaan. 
Tarkoitus on, että kaikki päiväkodin aikuiset hyödyntävät lapsilta saatua tietoa yhteisen toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tämä edellyttää sitä, että aikuiset ovat riittävän joustavia omien suunnitelmiensa toteuttamisessa. Lapsille tulee myös kertoa, miten heidän ideansa on otettu mukaan.

4. Huomaa lapsen tapa osallistua. 
Lapsi viestii ajatuksistaan ja kokemuksistaan sanojen lisäksi myös olemuksellaan ja ei-kielellisesti. Siksi on tärkeää, että aikuiset havainnoivat myös hiljaisempien lasten mielenkiinnon kohteita ja miettivät puheenvuorojen jakautumista sekä erilaisia osallistumisen tapoja keskustelun lisäksi.

5. Kokeile uusia osallisuutta tukevia toimintatapoja.  
Mieti ja kirjaa ylös yhdessä muiden aikuisten kanssa, millaisia kuulemisen käytäntöjä ryhmässä on ja mitä uutta voisi kehittää tai kokeilla. Uusien toiminnallisten ja luovien menetelmien kehittelyssä aikuisten kannattaa huomioida lasten esille nostamat näkemykset, toiveet ja ajatukset. Millaisissa tilanteissa kunkin lapsen näkemykset pääsevät parhaiten esiin? Miten esimerkiksi leikkejä, taiteellista tai tutkivaa toimintaa hyödynnetään?

Takaisin ylös