Siirry sisältöön

Tukioppilastoiminnalla ehkäistään kiusaamista

Kolmoiskriisin eli ilmastonmuutoksen, koronan ja sodan myötä nuoret kantavat raskasta taakkaa ja heidän pahoinvointinsa on lisääntynyt. Monen vuoden positiivinen kehitys, joka koski kiusaamista, on pysähtynyt. Kouluissa laaditaan kiusaamisen vastaisia suunnitelmia ja pohditaan, kuinka ongelmaan saataisiin pysyvä muutos. MLL:n tukioppilastoiminnalla on tähän paljon annettavaa.

Jotta kouluissa voitaisiin aidosti puhua kiusaamisen vastaisesta toimintakulttuurista, on oppilaat otettava mukaan kiusaamisen vastaiseen työhön. Koulun epäviralliset normit rakentuvat pitkälti oppilaiden keskuudessa. Oppilailla on valta ylläpitää vallitsevia normeja ja vastaavasti heillä on valta niitä myös muuttaa. Tässä vertaisten sanalla ja esimerkillä on suuri merkitys.

Mitäpä, jos koulussa vallalla oleva normi olisikin, että kiusaamalla ei voi saavuttaa valtaa ja statusta, vaan se olisi noloa, häpeällistä ja sosiaalisesti tuomittavaa. MLL:n tukioppilastoiminta on pohjannut alusta alkaen vertaistuen ja vertaisvaikuttamisen voimaan. Sitä toteutetaan 80 %:ssa Suomen kouluja. Tänä vuonna 50-vuotissynttäreitään täyttävällä toiminnalla on paljon annettavaa koulun kiusaamisen vastaiseen työhön.

Tukioppilaat muutosagentteina

Vuosittain 11 000 aivan tavallista oppilasta toimii kouluissa tukioppilaina haluten tehdä työtä sen eteen, että koulu olisi kaikille kivempi paikka. Tukioppilaat saavat työhönsä koulutuksen ja heillä on tärkeä rooli kiusaamisen ehkäisyssä. He ryhmäyttävät uusia oppilaita, järjestävät tapahtumia ja tempauksia, jotka lisäävät oppilaiden välistä vuorovaikutusta. He pyrkivät luomaan hyvää me-henkeä ja parantamaan koulun ilmapiiriä. He järjestävät välituntitoimintaa ja ottavat vastaan muun muassa kesken vuotta kouluun uutena saapuvan oppilaan. Tukioppilastoiminta on ennen kaikkea arjen pieniä tekoja, välittämistä, toisen huomioimista, moikkaamista ja kuulumisten kysymistä.

Tukioppilaat näkevät ja kuulevat

Ennaltaehkäisevän työn lisäksi tukioppilastoiminnalla on annettavaa myös muulle koulun kiusaamisen vastaiselle työlle.  Vaikka kiusaamistapausten selvittäminen on aina aikuisten vastuulla, tukioppilailla voi olla merkittävä rooli kiusaamisen huomaamisessa, siihen puuttumisessa ja kiusaamista kokeneen tukemisessa. Jopa 40 % MLL:n hyvinvointikyselyyn vastanneista, kiusaamista kokeneista oppilaista kertoo, että koulun aikuiset eivät tiedä asiasta. Kiusaamiseen liittyy paljon häpeää ja siitä voi olla vaikea kertoa aikuiselle. Tärkeää on, että tieto saavuttaa aikuiset ajoissa, ennen kun tilanteet kärjistyvät ja selvitystyö vaikeutuu.

Tukioppilaat ovat siellä, missä muutkin oppilaat ovat, silminä ja korvina. Tukioppilaista 89 % kertoo puuttuneensa kiusaamiseen nähdessään sitä. Tukarit voivat viedä viestejä koulun aikuisille tai auttaa kiusattua kertomaan asiasta aikuiselle. MLL:n hyvinvointikyselyn tulosten mukaan kiusaamista kokeneelle oppilaalle on ollut erityisen merkittävää se, että toinen oppilas on tukenut henkisesti; istunut viereen, kysynyt kuulumisia, osoittanut elein ja ilmein olevansa kiusatun puolella.

Muutokseen tarvitaan kaikkia

Jotta tukioppilaat voivat toimia muutosagentteina, tarvitaan koko kouluyhteisön ymmärrys ja tuki asialle. Koulun johdon ja henkilökunnan tulee nähdä tukioppilastoiminnan merkitys koulun kiusaamisen vastaisessa työssä ja toiminta tulee kirjata koulun kiusaamisen vastaiseen suunnitelmaan. KARVI arvioi nyt syksyllä 2022 kiusaamisen vastaisia ohjelmia ja sen mukaan tukioppilastoiminta toimii parhaimmillaan silloin, kun sitä toteutetaan systemaattisesti, pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti – osana koulun muita kiusaamisen vastaisia toimia.

Nyt tarvitsemme kaikki hyvät keinot käyttöön. Tukioppilastoiminta on kiusaamista, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä ehkäisevää toimintaa. Se luo oppilaiden itsensä voimin iloa, toivoa ja vahvistaa hyvää. Tukioppilaiden työ on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Tervetuloa kuulemaan lisää lauantaina 28.1.2023 klo 13 – 14 paneeliimme Educassa 2023. ”Että kaikilla olis koulussa hyvä olla” -paneelissa kouluyhteisön edustajat rehtorista tukioppilaisiin ovat keskustelemassa, miten tukioppilastoiminnan avulla voidaan ehkäistä kiusaamista.

Anna-Kaisa Hiedanniemi

Anna-Kaisa Hiedanniemi

kouluyhteistyön asiantuntija

Satu Suomalainen

Satu Suomalainen

kouluyhteistyön asiantuntija

Aiheeseen liittyvät

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös