812. Aaltopahvikummioppilas

800. Kaveritaidot

Tehtävä

Tehdään kummioppilashahmot pahvista ja jutellaan, millainen on hyvä kummioppilas ja millaisia tekoja hyvä kummioppilas tekee.

Tila

luokkahuone, jossa vapaata lattiatilaa

Tarvikkeet

aaltopahvia tai muuta isoa paperia, kyniä, tusseja, vesivärit

Kesto

15-45 min.

EmpatiaItsetuntemusKohtaaminenVuorovaikutus
1 - 6 luokat
  1. Jaa oppilaat pienryhmiin.
  2. Jaa kullekin ryhmälle aaltopahvi tai iso paperi.
  3. Yksi ryhmän jäsenistä menee makaamaan aaltopahville ja muut ryhmäläiset piirtävät hänen ääriviivansa.
  4. Nämä ”aaltopahvihahmot” väritetään tai maalataan ja piirretään valmiiksi.

 

Pyydä oppilaita pohtimaan seuraavia kysymyksiä ja kirjoittamaan vastaukset pahviin (hahmon viereen tai sisään):

  • Millainen on hyvä kummioppilas?
  • Millaisia tekoja hyvä kummioppilas tekee?

Pyydä sitten kirjoittamaan kummihahmoon, mitä kummioppilas itse oppii toimiessaan kummioppilaana.

Kun kummihahmot ovat valmiit, esitelkää ne ryhmässä. Keskustelkaa myös siitä, mikä estää toimimasta hyvän kummioppilaan tavoin. Mitä silloin voidaan tehdä? Valmiit kummihahmot laitetaan esille koulun seinälle ja esitellään nuoremmille oppilaille.