603. Arvokortit

600. Hyvinvointitaidot

Tehtävä

Korttitehtävän tavoitteena on itselle tärkeiden asioiden kirkastaminen ja havainnollistaminen.

Tila

Luokka tai muu rauhallinen tila.

Tarvikkeet

Riittävä määrä arvokortteja tulostettuna.

Kesto

15-45 min.

ArvotHyvinvointiItsetuntemus
5 - 9 luokatKummituntiNuorisotyöToinen aste

Ladattavat materiaalit

Jaa arvokortit esille nurinpäin. Jaa oppilaat pareiksi. Pyydä jokaista oppilasta valitsemaan yksi kortti ja näyttämään sen kysymys parille. Kerro, että kumpikin vastaa kysymykseen, jonka jälkeen toinen parista nostaa uuden kortin. Vaihtoehtoisesti voit pyytää pareja ottamaan pöydältä saman tien esimerkiksi 3 korttia ja keskustelemaan niistä kahdestaan siten, että kumpikin vastaa jokaiseen kysymykseen.

On hyvä tietää, mitkä asiat ovat itselle tärkeimpiä. Asioiden etukäteen miettimisestä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun pitää tehdä tärkeitä päätöksiä tai nopeita ratkaisuja. Kannattaa kuunnella myös muiden ihmisten arvoja, mielipiteitä ja niiden perusteluja. On tärkeää ymmärtää, että toinen ihminen saattaa katsoa asioita eri näkökulmasta.

Hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää kysyä: Mitä haluan? Miten voin? Mitä tarvitsen? Miten haluan kehittyä? Pohdi, millaisissa tilanteissa saattaisit kysyä itseltäsi näitä kysymyksiä.

Taustaa

Käyttäytymisen valintoihin vaikuttavat esimerkiksi senhetkiset ajatukset ja tuntee, käsitys itsestä ja kaverit, perhe, koulu tai media. Toiminta tai käyttäytyminen voi olla joskus hyvin tietoista, tarkalleen mietittyä ja suunniteltua. Toisinaan taas ihminen saattaa toimia rutiinilla ja huomaa vasta jälkikäteen, miten tuli toimittua.

Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että omaa toimintaa ohjaavat itselle tärkeät asiat eivätkä jonkun muun odotukset.  Hyvä esimerkki tästä on auton navigaattori. Se on usein näppärä apu perille löytämiseen. On helppoa kuunnella laitteen ohjeita ja seurata niitä. Joskus navigaattori jostain syystä ohjaa meitä väärään paikkaan. Epäilys väärästä suunnasta voi herätä jo matkalla. Navigaattoria voisi verrata oman mielen puheeseen, joka joskus saa meidät liikkeelle yhteen suuntaan, jolloin emme huomaa muita mahdollisuuksia, jotka voisivat edistää hyvinvointiamme. Tunnistatko sinä oman navigaattorisi puhetta? Tunnistatko tilanteita, joissa navigaattori olisi syytä laittaa pois päältä? Hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää oppia tunnistamaan ja suuntaamaan huomiota siihen, mikä on itselle tärkeää. Omien arvojen mukainen toiminta lisää tyytyväisyyttä omaan elämään. On kuitenkin hyvä muistaa, että tärkeiden asioiden toteutuminen vaatii ponnisteluja tai epämukavuusalueelle menemistä. Joskus on hyvä uskaltaa myös kokeilla ja oppia oman kokemuksen kautta.

Myönteinen ja kannustava ympäristö rohkaisee toimimaan kohti sitä, mitä itse pidämme tärkeänä. Muiden ihmisten vähättelevä tai lannistava suhtautuminen puolestaan saattaa estää tavoittelemasta itselle tärkeitä asioita tai ne lakkaavat tuntumasta tavoittelemisen arvoisilta. Me voimme itse vaikuttaa siihen, että olemme muille osa kannustavaa ympäristöä.