449. Digihyvinvointibingo

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Tutustutaan ja keskustellaan digihyvinvointibingoruudukon avulla ryhmän jäseniin sekä digihyvinvointiin liittyviin näkökulmiin.

Tila

Luokkatila tai muu avara tila, jossa mahtuu liikkumaan.

Tarvikkeet

Digihyvinvointibingo-monistepohja kopioituna kaikille osallistujille, kyniä.

Kesto

alle 15 min.

HyvinvointiKohtaaminenMediakasvatus
5 - 9 luokat7 - 9 luokatKerhotKummituntiNuorisotyöToinen aste

Ladattavat materiaalit

Ohjeista osallistujia liikkumaan tilassa vapaasti. Osallistujien tehtävänä on selvittää, keneen osallistujista mikäkin ruudukon väittämä sopii. Pyydä osallistujia rastittamaan ruudut, jos on samaa mieltä väittämästä kohdalle osuneen osallistujan kanssa. Voit myös pyytää osallistujia myös perustelemaan  toiselle oman mielipiteen tai pohtimaan väittämää yhdessä. Se osallistujista, joka saa ensimmäiseksi täyteen pysty- tai vaakarivin, huutaa bingo. Harjoitusta jatketaan kuitenkin tekemällä koko ruudukko täyteen.

Pyydä osallistujia valitsemaan lopuksi itselleen 1-3 asiaa, joiden eteen hän olisi valmis tekemään jonkin muutoksen. Keskustelkaa miten muutos on mahdollista saa aikaiseksi.

Vaihtoehtoisesti harjoitteen voi tehdä niin, että kerätään ruudukkoon osallistujien nimiä, joihin väittämä sopii. Osallistujien tavoitteena on tällöin kerätä ruudukkoon mahdollisimman monta nimeä. Jokaisessa ruudussa on oltava ainakin yksi nimi, ja mahdollisuuksien mukaan jokaisen nimi on oltava ruudukossa ainakin kerran.

Lopuksi voidaan vielä yhdessä keskustella ja pohtia:

Keskustelukysymyksiä:

  • Millaisia erilaisia hyvinvointiin vaikuttavia mediankäytön tapoja tai muita näkökulmia bingoa tehdessä tuli vastaan? Mitä näille voitaisiin tehdä?
  • Minkälaisia mediankäyttöön liittyviä sopimuksia olisi perheessä mielestäsi hyvä olla?
  • Miten aikuinen voi parhaiten tukea lapsen tai nuoren mediankäyttöä sinun mielestäsi?
  • Jos saisit muuttaa yhden asian ihmisten mediankäytössä, joka vaikuttaa heikentävästi ihmisten hyvinvointiin, mikä se olisi? Onko tämän asian muuttaminen mahdollista? Mitä juuri sinä voisit tehdä tälle asialle?