434. Erilaisten tekojen näytöt

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Käsitellään myönteisiä ja loukkaavia vuorovaikutuksen mahdollisuuksia nuorten suosimissa nettipalveluissa

Tila

Pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila

Tarvikkeet

Paperiarkkeja tai fläppipaperia, erivärisiä tusseja, kyniä, omat puhelimet tai koulun tabletti tai muu laite tiedonhakua varten. Halutessa liitettä tulostettuna ryhmien määrän mukaan

Kesto

15-45 min.

MediakasvatusVuorovaikutus
5 - 9 luokat7 - 9 luokatKummituntiNuorisotyöToinen aste

Ladattavat materiaalit

Liitteet

Muodostakaa parit tai 3-4 hengen pienryhmät. Varaa kullekin ryhmälle paperia tai fläppipaperit sekä erivärisiä tusseja ja kyniä.

Jokainen pienryhmä valitsee tarkasteltavakseen jonkin some-kanavan tai nettialustan, jonka avulla pidetään yhteyttä muihin ihmisiin. Pienten ryhmässä tehtävien tutkielmien kohteet voivat olla sosiaalisen median alustoja, digitaalisia pelejä, keskustelufoorumeita, pikaviestimiä tai sovelluksia. Pääasia on, että valitussa palvelussa ollaan tavalla tai toisella vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Tutkittavaksi voi valita ryhmän jäsenille jo tutun tai paljon käytetyn nettipalvelun, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Varmista, että kukin ryhmä perehtyy ja tarkastelee eri palveluja. Tehtävässä voi hyödyntää omia älypuhelimia tai koulun laitteita tiedonhakuun.

 

Ryhmätyöskentely

Ryhmät piirtävät omille papereilleen koko paperinkokoisen älypuhelimen näytön ääriviivat. Vaihtoehtoisesti tehtävässä voi käyttää tehtävän liitteenä olevaa älypuhelimen näyttöä tulostettuna. Paperille kirjoitetaan sen nettipalvelun nimi ja piirretään sovelluksen logo, jota ryhmä käsittelee.
Pyydä ryhmiä keskustelemaan ja etsimään tietoa ensin yhdessä ja varautumaan vastaamaan seuraaviin kysymyksiin valittua palvelua koskien. Tietoja voi kirjata paperille piirretyn älypuhelimen näytölle.

Tiedonhankintaa: Perustiedot palvelusta

  • Mihin valitsemaanne some-kanavaa, nettialustaa, peliä tai palvelua käytetään?
  • Miksi se on olemassa?
  • Milloin palvelu on perustettu?
  • Ketkä palvelua pääsääntöisesti käyttävät?
  • Mitä palvelua käyttävät ihmiset sen parissa pääsääntöisesti tekevät?
  • Miksi itse käytätte tai ette käytä kyseistä palvelua?

Keskustelua: Mahdollisuuksia myönteisiin ja ikäviin tekoihin

  • Millä palvelun toiminnoilla voi tehdä hyviä tekoja tai tuottaa hyvää mieltä toisille? Miten?
  • Miten palvelussa tai sovelluksessa voi osoittaa empatiaa tai myötätuntoa toisille?
  • Estävätkö jotkut palvelun ominaisuudet tai toiminnot empatiaa osoittamista tai myönteistä vuorovaikutusta?
  • Esiintyykö palvelussa kiusaamista, häirintää tai vihapuhetta? Millaista ja kenen tekemänä?

Pyydä ryhmiä keksimään ja kirjaamaan papereille piirretyn älypuhelimen näyttöön erilaisia tapoja tehdä muille hyviä tai reiluja digitaalisia tekoja palvelussa sen eri toimintoja madollisimman monipuolisesti hyödyntäen. Toisille palvelunkäyttäjille, tutuille tai tuntemattomille tehtävien tekojen lisäksi ryhmä voi pohtia, mikä palvelussa ja sen käytössä tuottaa itselle hyvää mieltä.

Pyydä ryhmiä listaamaan palvelussa mahdollisia ikäviä, loukkaavia tai muille mielipahaa tuottavia tekoja.

(Esimerkkejä erilaisista nettipalvelujen toiminnoista tai niissä leviävistä sisällöistä ovat esimerkiksi yksityisviestit, ryhmäkeskustelumahdollisuus, kuvien tai videoiden jakaminen, kuvien, mukavien snappien tai videoiden julkaiseminen, puhelut, kommentointi, gifit, meemit, tykkäämiset tai muut reagointitavat, hymiöt, filtterit ym.)

Purku

Käykää ryhmätyöt läpi lopuksi koko ryhmän kesken. Kukin ryhmä voi esitellä oman tuotoksensa.

Lopuksi voit kysyä ryhmiltä, puhuivatko he työskennellessään valitussa palvelussa mahdollisista ikävistä, loukkaavista tai mielipahaa aiheuttavista teoista. Millaisia ne voivat olla, millaisia ryhmät ovat itse kohdanneet? Ovatko loukkaavat teot samantapaisia eri palveluissa? Kumpia oli helpompi keksiä, myönteisiä vai loukkaavia toimintamahdollisuuksia