609. Estepuhe

600. Hyvinvointitaidot

Tehtävä

Mielikuva- ja kirjoitusharjoituksen tavoitteena on konkretisoida mielen puheen vaikutusvaltaa sekä havainnollistaa sitä, miten voimme oppia etäännyttämään itseämme siitä havainnoivan näkökulman avulla.

Tila

Luokka tai muu rauhallinen tila.

Tarvikkeet

Kyniä ja paperia.

Kesto

15-45 min.

HyvinvointiItsetuntemus
7 - 9 luokatKummituntiNuorisotyöToinen aste

Kerro oppilaille: Kuvittele mielessäsi jokin tilanne, joka on ollut sinulle vaikea, epämiellyttävä tai jopa pelottava.

1. Kirjoita ylös sitä estepuhetta, jota tuossa tilanteessa mielessäsi heräsi. Esimerkkitilanne. Välituntiliikuntaan osallistuminen: Noloa. Hävettää. En osaa. Mitä muut ajattelevat. En kehtaa…

Mitä arvelet, mitä tapahtuu, jos nuo ajatukset ja tunteet ovat sinulle täyttä totta? Miten se vaikuttaa sinuun? Miten se vaikuttaa käyttäytymiseesi?

 

2. Laita seuraavaksi paperisi pöydälle ja ota muutama askel etäisyyttä paperiin. Lue paperin sisältö ääneen (tai vaihtoehtoisesti mielessäsi) aloittaen ”Minulla on ajatus, että välituntiliikuntaan osallistuminen on noloa”. Tai ”Minulla on tunne, että välituntiliikuntaan osallistuminen hävettää”.

Pohdi, miten uskottava tuo sisältö on sinulle nyt? Enemmän uskottavaa vai vähemmän uskottavaa?

3. Ota vielä yksi askel lisää etäisyyttä paperiisi. Lue paperin sisältö ääneen (tai vaihtoehtoisesti mielessäsi) aloittaen ”Huomaan, että minulla on ajatus, että välituntiliikuntaan osallistuminen on noloa”. Tai ”Huomaan, että minulla on tunne, että välituntiliikuntaan osallistuminen hävettää”.

Pohdi, miten uskottava tuo sisältö on sinulle nyt. Enemmän vai vähemmän uskottava? Miten paljon toimintaasi vaikuttaa se, miten vahvasti uskot puheen sisällön?

Purku:
Tunnistatko omassa ajattelussa muita tyypillisiä esteajatuksia? Huomaatko, että ne ovat vain ajatuksia, joiden vaikutusvalta riippuu siitä, miten niihin suhtautuu?

 

Kerro osallistujille

Harjoituksessa konkretisoitiin sitä, miten vahvasti omat ajatuksemme ja tunteemme vaikuttavat toimintaamme ja käyttäytymiseemme. On luonnollista, että tämän kaltaista puhetta ilmenee tilanteissa, jotka ovat meille uusia tai vieraita tai joissa laitamme itsemme alttiiksi jollekin. Tällaiseen puheeseen voi suhtautua ymmärtävästi, sallia se, että mieli reagoi näin, mutta toisaalta puhetta ei kuitenkaan tarvitse uskoa totuutena tai kiveen hakattuna faktana.

Keskustellaan yhdessä

Katso kohdat ”Purku”. Lopuksi voitte keskustella yleisesti siitä, miltä tehtävän tekeminen tuntui ja mitä ajatuksia se herätti.

 

Taustaa

Joskus itselle tärkeitä asioita on vaikea toteuttaa. Fyysisiä esteitä voisivat olla esimerkiksi murtunut jalka, ympäristön asenteet tai raha. Ajattelutapoihimme liittyviä esteitä ovat tunne, että minusta ei ole johonkin tai en osaa, tai erilaiset epävarmuuden tunteet. Ajattelutavan tai mielen esteet ovat usein itselle hyvin uskottavia. Ajatukset ja tunteet (ns. mielen puhe) voivat olla sävyltään ja sisällöltään neutraaleja, myönteisiä tai kielteisiä. Kun mielen puhe on neutraalia tai myönteistä, toimintamme on usein sujuvaa, mutkatonta ja jatkuvaa. Usein mielen puhe sisältää kuitenkin myös kriittisiä ajatuksia ja tunteita, jotka estävät toimimasta. Kannattaa käsitellä mielen puhetta niin, että se ei estäisi meitä tekemästä haluamiamme asioita. Mielen puhe on lopulta vain ajatuksia ja tunteita – ei konkreettisia tai fyysisiä esteitä, minkä vuoksi siihen on mahdollista puuttua.

Olemme tottuneet järjestelemään ja hallitsemaan asioita arjessamme. Esimerkiksi omaa liikkumista voi kontrolloida liikuntaan liittyvien erilaisten sovellusten tai mittareiden avulla. Ajatusten ja tunteiden suhteen on kuitenkin huomattu, että mitä enemmän yritämme hallita tai kontrolloida tai estää jonkin ajatuksen mieleen tuloa, sitä enemmän se voimistuu ja vahvistuu. Tästä hyvä esimerkki on karkkilakko ja makeisiin liittyvän makeanhimon kontrollointiyritykset. Mitä enemmän yritämme olla ajattelematta asiaa, sitä enemmän meidän tekee usein mieli makeaa.