606. Hyvinvoinnin tasapaino

600. Hyvinvointitaidot

Tehtävä

Parikeskustelun tavoitteena on hyvinvoinnin tekojen konkretisointi arjessa.

Tila

Luokka tai muu rauhallinen tila.

Tarvikkeet

Kyniä ja paperia.

Kesto

15-45 min.

ArvotHyvinvointi
5 - 9 luokatKummituntiNuorisotyöToinen aste

Jaa osallistujat pareiksi. Jaa heille alla oleva kuvio tai heijasta se valkokankaalle.

Paritehtävän ohje:

  • Hyvinvointi koostuu useista eri tekijöistä ja tasapainosta niiden välillä. Pohtikaa, kuinka aikanne jakautuu hyvinvoinnin eri osa-alueille.
  • Mitä sellaista hyvinvointia tukevaa teette joka päivä, jotka liittyvät kuvion eri osa-alueisiin?
  • Mitä sellaista voisit vielä tehdä, joka olisi sinulle tärkeää ja joka auttaisi sinua voimaan hyvin?

Keskustellaan yhdessä

  • Oliko eri osa-alueissa jotain yhteistä? Esimerkiksi jotain samoja asioita, jotka lisäävät tai haittaavat hyvinvointia?
  • Huomasitteko jotain stressaavia piirteitä joillakin osa-alueilla? Mitä niille voisi tehdä?
  • Mikä piristää sinua tavallisena päivänä eri osa-alueilla?

Kerro osallistujille

Pyydä osallistujia valitsemaan mielessään yksi teko, joka auttaisi häntä voimaan hyvin. Pyydä, että he päättäisivät tehdä tuon teon tänään tai mahdollisimman pian. Kerro oppilaille, että he voivat kertoa valitsemastaan hyvinvointiteosta ystävälleen tai vanhemmalleen. Kerro, että pieniä harkittuja muutoksia kannattaa arvostaa, sillä niillä voi olla tärkeä vaikutus elämään.

 

Taustaa

Käyttäytymisen valintoihin vaikuttavat esimerkiksi senhetkiset ajatukset ja tuntee, käsitys itsestä ja kaverit, perhe, koulu tai media. Toiminta tai käyttäytyminen voi olla joskus hyvin tietoista, tarkalleen mietittyä ja suunniteltua. Toisinaan taas ihminen saattaa toimia rutiinilla ja huomaa vasta jälkikäteen, miten tuli toimittua.

Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että omaa toimintaa ohjaavat itselle tärkeät asiat eivätkä jonkun muun odotukset.  Hyvä esimerkki tästä on auton navigaattori. Se on usein näppärä apu perille löytämiseen. On helppoa kuunnella laitteen ohjeita ja seurata niitä. Joskus navigaattori jostain syystä ohjaa meitä väärään paikkaan. Epäilys väärästä suunnasta voi herätä jo matkalla. Navigaattoria voisi verrata oman mielen puheeseen, joka joskus saa meidät liikkeelle yhteen suuntaan, jolloin emme huomaa muita mahdollisuuksia, jotka voisivat edistää hyvinvointiamme. Tunnistatko sinä oman navigaattorisi puhetta? Tunnistatko tilanteita, joissa navigaattori olisi syytä laittaa pois päältä? Hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää oppia tunnistamaan ja suuntaamaan huomiota siihen, mikä on itselle tärkeää. Omien arvojen mukainen toiminta lisää tyytyväisyyttä omaan elämään. On kuitenkin hyvä muistaa, että tärkeiden asioiden toteutuminen vaatii ponnisteluja tai epämukavuusalueelle menemistä. Joskus on hyvä uskaltaa myös kokeilla ja oppia oman kokemuksen kautta.

Myönteinen ja kannustava ympäristö rohkaisee toimimaan kohti sitä, mitä itse pidämme tärkeänä. Muiden ihmisten vähättelevä tai lannistava suhtautuminen puolestaan saattaa estää tavoittelemasta itselle tärkeitä asioita tai ne lakkaavat tuntumasta tavoittelemisen arvoisilta. Me voimme itse vaikuttaa siihen, että olemme muille osa kannustavaa ympäristöä.