513. Kaikille sopivat harjoitukset

500. Yhdenvertaisuus

Tehtävä

Oppilaat toteuttavat matalan kynnyksen harjoituksia, joihin kuka tahansa voi osallistua.

Tila

Luokkahuone, sali tai ulkotila.

Tarvikkeet

Nimikyltit-harjoituksessa paperia, kartonkia ja kyniä, Norsupallossa jumppapallo.

Kesto

alle 15 min.

OhjaaminenYhdenvertaisuus
5 - 9 luokatKummituntiNuorisotyöToinen aste

Katseet kohtaavat

Leikkijät seisovat piirissä. Jokainen kääntyy katsomaan vasemmalla puolellaan olevaa. Katsottuaan hetken hän siirtää katseensa seuraavaan ja taas seuraavaan ja niin edelleen. Katseen pitää pysähtyä hetkeksi jokaiseen piirissä seisovaan. Jos kaksi ihmistä huomaa katsovansa toisiaan suoraan silmiin, he eivät siirräkään katsettaan eteenpäin vaan vaihtavat hiljaa paikkoja keskenään. Uudella paikalla aloitetaan taas katsominen vasemmalla puolella seisovasta. Leikin aikana ei puhuta.

Kolme ympyrää

Leikkijät seisovat piirissä. Jokainen valitsee äänettömästi ja eleettömästi yhden piirissä seisojan ja nostaa käden ylös, kun on valinnut jonkun. Tämän jälkeen jokainen kiertää kyseinen henkilön kolme kertaa ympäri. Kaikki lähtevät liikkeelle yhtä aikaa. Kun tehtävä on suoritettu, voi palata taikaisin omalle paikalle.

Norsupallo

Jalkapalloa pelataan isolla jumppapallolla.

Kivi kätkeytyy

Leikkijät muodostavat piirin, jonka keskelle valitsevat yhden tai kaksi leikkijää. Piirissä olevat alkavat kierrättää jotakin esinettä, esimerkiksi pyyhekumia, kädestä käteen, niin että keskellä olijat eivät huomaa, missä esine kulkee. Kaikki piirissä olevat tekevät käsillään sellaisia liikkeitä, että esine voisi olla juuri heidän kohdallaan. Keskellä olijat yrittävät ratkaista, missä esine on menossa. Uudeksi arvaajaksi joutuu se, jonka kohdalla esine on oikein arvattaessa. Jos piirin keskellä on kaksi leikkijää, uusi arvaaja voi valita parin, jonka kanssa menee keskelle.

Solmu

Yksi leikkijöistä menee oven ulkopuolelle. Muut muodostavat piirin ja ottavat toisiaan käsistä kiinni. Tarkoituksena on pujottautua tiukkaan solmuun ilman, että käsistä päästetään irti. Kun solmu on valmis, kutsutaan oven ulkopuolella oleva sisään. Hänen tehtävänään on avata solmu. Tavoitteena on, että solmussa olleet palaavat piiriksi käsiä irrottamatta. Ohjeistuksessa voi näyttää köyttä tai narua, joka laitetaan solmuun ja avataan.

Nimikyltit

Pyydä jokaista osallistujaa kirjoittamaan nimensä paperinpalalle ja tipauttamaan se hattuun. Jokainen osallistuja nostaa tämän jälkeen hatusta yhden paperinpalan, jossa on nimi (varmista ettei omaansa). Tämän jälkeen kukin hakee kartongin palan tai korttipohjan ja taiteilee kauniin nimikyltin henkilölle, jonka nimen nosti, ja antaa sen hänelle. Nimikyltti voi olla rintaan tai pulpettiin laitettava kyltti.

Taustaa

Tukioppilaiden järjestämä toiminta suunnitellaan niin, että kaikkien helppo tulla siihen mukaan. Teemapäivissä ja ryhmäyttämisissä on tärkeää, ettei teema tai toiminta sulje osaa oppilaista ulkopuolelle. Ystävällismielinen huumori on tärkeä voimavara yhteisöllisyyden rakentamisessa ja hauskat tapahtumat tuovat iloa koulun arkeen.

Tukioppilaiden toiminnassa huomioitavaa

Tukioppilaiden toiminnassa huomioitavaa

  • Mitä toiminnalla tavoitellaan, mikä on sen tarkoitus ja mitä tukioppilastoiminnan tavoitetta se edistää.
  • Kenelle se on suunnattu. Voivatko kaikki osallistua tai mikä estää osallistumisen.
  • Teema ei saa korostaa kenenkään yksinäisyyttä, ulkopuolisuutta tai henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Kun luokassa ohjataan toiminnallisia- tai keskustelutehtäviä, on tärkeää, että ryhmään luodaan turvallinen ja mukava ilmapiiri ja huomioidaan, että tehtävä sopii kaikille. Sopimattomia asioita voivat olla esimerkiksi erityistä rohkeutta vaativat tehtävät, vaikeat sanat, monimutkaiset säännöt tai kilpaileminen. Kun suunnitellaan tehtävää, on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin:

  • Tehtävä ei korosta kenenkään yksinäisyyttä.
  • Tehtävässä ei tarvitse kertoa itsestään liikaa.
  • Ohjeet ovat yksinkertaiset ja yksiselitteiset.
  • Havainnollistetaan tarvittaessa esimerkin tai kuvien avulla tai näyttämällä itse.
  • Jokaisen tehtävät ovat selkeät.
  • Tehdään, ei vain puhuta.
  • Mahdollisuuksien mukaan annetaan positiivista palautetta jokaiselle osallistujalle.