814. Kummitunti kaveruudesta

800. Kaveritaidot

Tehtävä

Suunnitellaan pienemmille kummituntia aiheesta hyvä kaveri.

Tila

luokkahuone

Tarvikkeet

kyniä, paperia, apukysymykset (liite).

Kesto

15-45 min.

EmpatiaKaveritaidotKohtaaminenVuorovaikutus
1 - 6 luokat

Liitteet

Jaa oppilaat pienryhmiin. Tarkoituksena on suunnitella oppitunti, jonka teemana on hyvä kaveruus. Tässä on kuvattu yksi mahdollinen runko kummitunnin suunnitteluun. Voit hyödyntää näitä valmiita luokituksia, mutta muista, että on myös tärkeä antaa oppilaille vapaat kädet suunnitella sisältöjä, tehdä oivalluksia ja ideoida uutta. Kukin pienryhmä saa oman kummitunnin osion pohdittavaksi.

 • kummitunnin aloitus ja tutustuminen
 • ryhmätyö tai yhteistyöleikki
 • keskustelu ja kaverileikki
 • kummitunnin lopetus ja loppuleikki

 

 

Apukysymykset

Ryhmä 1. Kummitunnin aloitus ja tutustuminen

 • Miten kummitunti voidaan aloittaa mukavalla tavalla?
 • Miten oppilaat esittäytyvät toisilleen?
 • Miten tutustutaan paremmin toisiin? Minkälainen leikki voisi olla hyvä tähän?

Ryhmä 2. Ryhmätyö tai yhteistyöleikki

 • Miten harjoitellaan yhteistyötä? Minkälainen leikki tai ryhmätyö sopisi tähän?
 • Miten ryhmät jaetaan, jos kyseessä on ryhmätyö?
 • Miten ryhmätyöt esitellään toisille?

Ryhmä 3. Keskustelu ja kaverileikki

 • Miten hyvästä kaveruudesta voisi keskustella oppilaiden kanssa?
 • Mitä oppilailta voisi kysyä?
 • Minkälaisen leikin keksisitte hyvästä kaveruudesta ja toisten huomioimisesta?

Ryhmä 4. Kummitunnin lopetus ja loppuleikki

 • Miten saadaan selville, mitä mieltä oppilaat olivat tunnista?
 • Miten saadaan selville, millaisia toiveita oppilailla on tulevista yhteisistä tunneista?
 • Minkälainen olisi kiva loppuleikki, josta kaikille jäisi hyvä mieli?

 

Käykää lopuksi yhdessä läpi kunkin ryhmän suunnitelmat. Pohtikaa, ovatko suunnitellut harjoitukset ja leikit sellaisia, että niissä otetaan kaikki huomioon, ne eivät loukkaa ketään ja edistävät hyvää kaveruutta. Sopikaa, missä järjestyksessä ja kuka ohjaa leikit. Harjoitelkaa kummitunnin ohjaamista omassa luokassa ennen kuin tunti ohjataan nuoremmille oppilaille. Tehkää jokainen leikki alusta loppuun kummioppilaiden ohjaamana.