607. Lämpimät korvapuustit

600. Hyvinvointitaidot

Tehtävä

Mielikuvaharjoituksen tavoitteena on kontrollointipyrkimysten havainnollistaminen.

Tila

Luokka tai muu rauhallinen tila.

Tarvikkeet

Kyniä ja paperia piirtämiseen.

Kesto

15-45 min.

HyvinvointiKeskittyminen
5 - 9 luokatKummituntiNuorisotyöToinen aste

Lue oppilaille seuraava teksti:
”Kerron sinulle nyt asian, jota en halua sinun ajattelevan. En halua, että ajattelet uunituoreita ja lämpimiä korvapuusteja. Tiedät, miltä tuore pulla ja kaneli tuoksuvat ja miltä korvapuusti maistuu vastavalmistettuna. Muista, että et ajattele nyt vastavalmistettuja korvapuusteja, vaikka voit melkein tuntea niiden maun suussasi. Nyt on kuitenkin tärkeää olla ajattelematta korvapuusteja.”

Ohjeista oppilaita seuraavasti:
”Yritä olla ajattelematta korvapuusteja seuraavan viiden minuutin ajan. Kirjaa ylös, kuinka monta kertaa ajatus lämpimistä korvapuusteista häivähtää mielessäsi.”

Oppilaat tarvitsevat jotakin tekemistä viideksi minuutiksi. Pyydä heitä joko kävelemään tilassa tai piirtämään haluamastaan aiheesta. Joka kerta, kun lämpimät korvapuustit tulevat heille mieleen, he joko pysähtyvät tai kirjaavat ajatuksen tukkimiehen kirjanpidolla piirroksensa reunaan.

 

Kerro osallistujille

Joskus on vaikeaa keskittyä, kun jokin tietty asia vaivaa mieltä. Varsinkin, jos yrittää kovasti unohtaa sen, se saattaa tulla yhä uudestaan mieleen – oli sitten kyse iloisesta asiasta, kuten pulla,
tai jostakin huolestuttavasta asiasta.

Keskustellaan yhdessä

  • Muistuivatko korvapuustit mieleenne?
  • Kenelle tuli mieleen pullan tuoksu? Maku? Leipomistilanne?
  • Miten yrititte painaa ajatuksen pois mielestänne?
  • Kuka yritti ajatella jotain muuta tai puhua jonkun kanssa jostakin muusta?
  • Miten kehosi reagoi siihen, että yritit pinnistellä ollaksesi ajattelematta korvapuusteja?

 

Taustaa

Joskus itselle tärkeitä asioita on vaikea toteuttaa. Fyysisiä esteitä voisivat olla esimerkiksi murtunut jalka, ympäristön asenteet tai raha. Ajattelutapoihimme liittyviä esteitä ovat tunne, että minusta ei ole johonkin tai en osaa, tai erilaiset epävarmuuden tunteet. Ajattelutavan tai mielen esteet ovat usein itselle hyvin uskottavia. Ajatukset ja tunteet (ns. mielen puhe) voivat olla sävyltään ja sisällöltään neutraaleja, myönteisiä tai kielteisiä. Kun mielen puhe on neutraalia tai myönteistä, toimintamme on usein sujuvaa, mutkatonta ja jatkuvaa. Usein mielen puhe sisältää kuitenkin myös kriittisiä ajatuksia ja tunteita, jotka estävät toimimasta. Kannattaa käsitellä mielen puhetta niin, että se ei estäisi meitä tekemästä haluamiamme asioita. Mielen puhe on lopulta vain ajatuksia ja tunteita – ei konkreettisia tai fyysisiä esteitä, minkä vuoksi siihen on mahdollista puuttua.

Olemme tottuneet järjestelemään ja hallitsemaan asioita arjessamme. Esimerkiksi omaa liikkumista voi kontrolloida liikuntaan liittyvien erilaisten sovellusten tai mittareiden avulla. Ajatusten ja tunteiden suhteen on kuitenkin huomattu, että mitä enemmän yritämme hallita tai kontrolloida tai estää jonkin ajatuksen mieleen tuloa, sitä enemmän se voimistuu ja vahvistuu. Tästä hyvä esimerkki on karkkilakko ja makeisiin liittyvän makeanhimon kontrollointiyritykset. Mitä enemmän yritämme olla ajattelematta asiaa, sitä enemmän meidän tekee usein mieli makeaa.