426. Meemit

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Pohditaan kuvien käyttöä koulun yhteishengen lisäämiseksi ja tehdään omat meemit.

Tila

Luokkahuone tai vastaava

Tarvikkeet

Meemit-liite tulostettuna jokaiselle parille, kyniä, nettiyhteys, videotykki ja valkokangas tms.

Kesto

15-45 min.

MediakasvatusYhteishenki
5 - 9 luokat7 - 9 luokatNuorisotyö

Ladattavat materiaalit

Katsokaa ensin yhdessä esimerkkimeemi. Pyydä oppilaita miettimään pareittain millainen meemi on hauska, entä loukkaava. Keskustellaan yhdessä, milloin meemi on hauska ja milloin se loukkaa. Millaisia sääntöjä olisi hyvä noudattaa meemejä tehdessä?

Jaa jokaiselle parille meemipohjat sekä kyniä. Jokainen pari saa keksiä oman meemin joko käyttämällä valmista pohjaa tai piirtämällä itse kuvan. Kerro oppilaille, että meemi saa olla hauska ja koulun yhteishenkeä nostattava, jonka voisi julkaista esim. koulun some-kanavalla. Onnistunut meemi ei loukkaa muita, on hauska ja tuo hyvää mieltä. Kun meemit ovat valmiit, keskustelkaa, voisiko meemejä käyttää tukioppilastoiminnassa koulun yhteishengen nostattamiseen. Olisiko piirretyistä meemeistä joku sellainen mitä voisi käyttää?

Taustaa

Meemit ovat netissä leviävä ilmiö, joka on usein vitsi tai oivaltava ajatus, joka ilmaistaan kuvana, animaationa tai videona. Meemeissä käytetään usein valmiita kuvapohjia, joihin lisätään oma teksti. Valmiiden kuvien lisäksi voi käyttää omia kuvia. Tyypillisesti kuvassa ilmaistaan jotain tunnetta ja teksti kertoo tunnetilasta enemmän. Osa meemeistä perustuu toistettuun kuvaan, josta keksitään uusi versio lisäämällä siihen jotain omaa.