409. Nuoret netinkäyttäjinä

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Pohditaan jokapäiväisiä netinkäyttötilanteita ja niihin liittyviä valintoja.

Tila

Luokkatila, jossa mahtuu kävelemään.

Kesto

15-45 min.

Mediakasvatus
5 - 9 luokatNuorisotyöToinen aste

Ohjeista osallistujia nousemaan seisomaan. Oppilaiden tulee nostaa kädet ilmaan, jos he ovat samaa mieltä väitteen kanssa ja kyykistyä, jos he ovat erimieltä väitteen kanssa.

 

Väitteet:

 • Minulla on profiili useissa nettipalveluissa (esim. Facebook, jokin verkkopeli jne.).
 • Minulla on nettituttuja, joita en ole koskaan tavannut.
 • Netin kautta on helppo tutustua ihmisiin.
 • Kommentoidessani muiden kuvia mietin, mitä muut ajattelevat kommenteistani.
 • Netissä on vaikea arvioida, mikä on yksityistä ja mikä julkista.
 • Netti on luotettava tiedonlähde.
 • Olen jakanut netissä asioita, joiden julkaisua olen myöhemmin katunut.
 • Netissä on helppo huomata, jos joku pahoittaa mielensä.
 • Tiedän, millaiset yksityisyysasetukset minulla on sosiaalisen median profiileissani (Instagram, Facebook yms.).
 • Käytän nettiä uutisten lukemiseen.
 • Pidän netissä yhteyttä ulkomailla asuviin ihmisiin.

Keskustelkaa väittämistä yhdessä. Olivatko osallistujat jostakin väittämästä samaa mieltä tai eri mieltä? Mikä väitteistä keräsi eniten yksimielisyyttä? Oliko väittämistä helppo muodostaa oma mielipide?

Taustaa

Nuori tarvitsee sosiaalisia taitoja myös netissä

Netti on nuorille muun muassa keino pitää yhteyttä kavereihin ja luoda uusia kaveri- ja seurustelusuhteita, katsella kuvia ja videoita, hakea tietoa, kuunnella musiikkia ja pelata pelejä. Internetin käyttötavat ja -tottumukset ovat erilaisia, eikä nuoria voi niputtaa tietynlaisiksi netinkäyttäjiksi esimerkiksi iän tai sukupuolen perusteella.

Netti on nykypäivän ostari, johon nuoret kokoontuvat viettämään aikaa. Kyse ei kuitenkaan aina ole pelkästään viihteestä: samaan aikaan kun nuori chattailee verkkopelin lomassa, hän voi etsiä tietoa, lukea uutisia, kirjoittaa verkkokeskusteluun omia mielipiteitään ja editoida tekemäänsä videota. Netin käyttöön liittyy jatkuvia valintoja ja oman tekemisen arviointia. Kuten reaalimaailmassa, myös netissä nuoret kohtaavat jatkuvasti tilanteita, joissa heidän tulee pohtia omia arvojaan. Nuorten tulisi oppia miettimään tekemistensä seuraamuksia myös nettiympäristöissä

Netti eroaa ajanviettopaikkana esimerkiksi nuorisotilasta siinä, että paikalla ei useinkaan ole aikuisia huolehtimassa, että kaikki sujuu hyvin. Tämän vuoksi on tärkeää, että nuorille tarjotaan tietoa ja tukea turvalliseen ja fiksuun netinkäyttöön. Nuoret tarvitsevat aikuisia tueksi haastaviin tilanteisiin, jotka useimmiten liittyvät sosiaalisiin suhteisiin sekä julkisen ja yksityisen rajojen hahmottamiseen. Aikuinen voi myös neuvoa omien mediaesitysten julkaisemisessa ja kannustaa mielipiteen ilmaisuun. Aikuisen ei siis tarvitse olla tekninen asiantuntija voidakseen tukea nuorta. Arjesta tutut sosiaaliset taidot ovat tärkeitä myös verkkoympäristöissä.

 

Lähteet: Rahja R. (toim.) (2013): Nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa. Mediakasvatusseura Ry.