Siirry sisältöön

Nettikiusaamisen monet muodot

Tapahtuu joka päivä joka sovelluksessa

MLL:n toteuttaman nuorten nettikiusaamista ja siihen puuttumista koskevan kyselyn perusteella kiusaaminen ja häirintä netissä, sosiaalisessa mediassa ja peleissä on varsin moninainen ilmiö. Nettikiusaamisesta piirtyy kuva monen nuoren arjessa valitettavan tutusta ilmiöstä, jonka erilaisten muotojen näkyminen nuorten netinkäytössä on melko tavallista. 

Kyselyyn jätettiin runsaasti avovastauksia, joista nettikiusaamisen monimuotoisuus välittyy. Nuorten kohtaama tai näkemä kiusaaminen vaihteli yksittäisistä herjoista, huhujen levittämisestä ja ilkeistä kommenteista erittäin vakaviin uhkauksiin ja häirintään. 

Puolet (50 %) kyselyyn vastanneista nuorista kertoi joutuneensa itse jonkin nettikiusaamisen muodon kohteeksi ainakin kerran. Valtaosa (yli 80 %) nuorista oli nähnyt verkossa muihin ihmisiin kohdistuvaa kiusaamista jossain sen muodossa.  

”Ei minulle, mutta olen nähnyt paljon kun muita nettikiusataan.”

Kiusaamista voi tapahtua missä tahansa sovelluksissa tai alustoilla, joilla ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Esiin nousee monia nuorten suosiossa tällä hetkellä olevia sosiaalisia medioita, kuten TikTok, YouTube tai Snapchat. Kiusaamistilanteiden korostuminen ja esille tulo näissä sovelluksissa saattaa juontua siitä, että nuoret käyttävät niitä aktiivisesti.  

Kiusaamisen tai häirinnän muodoissa oli jonkin verran eroa siinä, millä alustoilla niitä ilmeni. Ilkeitä kommentteja nähtiin avovastausten perusteella monissa sovelluksissa, kuten TikTokissa, Instagramissa ja YouTubessa, kun taas Snapchatin osalta nuoret kertoivat erilaisten huhujen levittämistä.    

Tiktok on täynnä lähes joka päivä jotakin ilkeää tekstiä, tai jotakin henkilöä loukkaavaa muuta sisältöä. Nimenomaan suomalaiset tekee tätä, en ole huomannut että muissa maissa sillä tavalla” 

”Olen huomannut, että TikTokissa kommenteissa puhutaan yleensä esim. tyttöjen kehoista. Jos tyttö laittaa videon, useimmissa tapauksissa siihen on kommentoitu esim. ”lauta” tai ”läski”. Usein haukutut tytöt ovat alaikäisiä.” 

Kiusaaminen ja häirintä on tavalla tai toisella osa arkipäiväistä netin ja somen käyttöä ja siltä on vaikea välttyä. Yleisin itseen kohdistunut kiusaamisen muoto verkossa olivat ilkeät kommentit, nimittely tai haukkuminen, jota oli kohdannut ainakin kerran 39 % vastanneista.  

21 % nuorista kertoi kiusaamiskokemuksista, joissa nuoresta itsestään oli levitetty loukkaavia kuvia, videoita tai huhuja.   

”Somessa väitettiin, että polttaisin tupakkaa vaikka en ole polttanut kertaakaan ja joskus on tullut haukkumista.” 

”Minusta leviteltiin huhuja ja srceen shotteja minun lähettämistä snäpeistäni. Samalla minua myös haukuttiin.” 

Osa nuorten kokemasta kiusaamisesta kohdistui oman nimen käyttämiseen kiusaamistarkoituksessa tai nuoren nimissä tehtyyn pila- tai valeprofiiliin. 

”Toisen nimen käyttäminen sillä tarkoituksella, että aiheutetaan hämmennystä ja pilkkaa toiselle.” 

”Minusta on kerran tehty pila käyttäjä, koska tekijät olivat todennäköisesti tylsistyneitä tai kateellisia.” 

Ulkopuolelle jättäminen tai eristäminen on yksi digitaalisissa ympäristöissä tapahtuva kiusaamisen muoto, jota on kokenut noin viidennes nuorista. Ulkopuolelle sulkeminen voi ilmetä esimerkiksi sosiaalisen median ryhmistä poistamisena tai luokan tai kaveriporukan yhteisistä viestiketjuista tai videopuheluista ulkopuolelle jättämisenä 

Nuoret kantavat myös huolta niiden nuorten yksinäisyydestä verkossa, jotka jäävät yksin jo kouluyhteisössään.   

”Päivittäin luokkalaistani ei haluta mukaan mihinkään ja hänellä ei ole kavereita.”Uhkaavia yhteydenottoja 

Osa nuorista on kohdannut mediankäytössään uhkailua, painostamista tai kiristämistä. Nuorten omissa kertomuksissa esiin nousee esimerkkejä vakavista kokemuksista ja uhkaavista yhteydenotoista. Vaikka kaikki nuoret eivät kohtaisi kiusaamisen tai häirinnän vakavimpia muotoja, on silti yksikin alaikäisen kohtaama vakava tapaus liikaa. 

”Kysytty monta kertaa et mis asun.”

”Vahingoksi haukkumista ja sanottu että pitäisi tappaa itsensä ja niin edelleen.”

Sosiaalisessa mediassa ilkeät tai loukkaavat kommentit saattavat olla peräisin yhtä lailla nuoren tuntemilta kuin tuntemattomilta netinkäyttäjiltä. Avovastauksissa nousi esille myös paljon tilanteita, joissa loukkausten takana oli tuntemattomia netinkäyttäjiä

”Snapchattiin voi julkaista linkin, johon anonyymit henkilöt voivat laittaa kysymyksiä ja kommentteja. Lähes joka kerta kun julkaisen linkin (kerran kahdessa kuukaudessa) saan viestejä, joissa minua haukutaan tai tekemisiini puututaan tuomitsevasti.”

”Tik Tokissa minulle täysin tuntemattomat käyttäjät saavat yleensä niin sanottuja ”hate commentteja”, mutta löytyy sieltä kyllä paljon positiivistakin.”

Nuoret kohtaavat mediankäytössään ei-toivottuja seksuaalisia yhteydenottoja ja seksuaalista häirintää.  

Nuorten netinkäytössä tulee vastaan esimerkiksi tapauksia, joissa itseä vanhempi nuori tai tuntematon aikuinen otti alaikäiseen nuoreen yhteyttä seksuaalisessa mielessä ja lähetti itse tai pyysi nuorelta alastonkuvia. Tämän moni nuori kokee vastenmielisinä. 

”No jos ne aikuiset miehet joilla on jonkin takia tarve tunkea pippeliään snäppeihin nii vois vaikkapa yrittää pysyä housuissaan.”

Nuorten käyttämissä sosiaalisen median palveluissa häirintää ja huijausyrityksiä tuottavat myös valeprofiilit, feikkitilit ja erilaiset botit. Digitaalisissa ympäristöissä tarvitaan taitoa tunnistaa automatisoitua häirintää, haittaohjelmia tai trollausta, joiden tavoitteena on esimerkiksi kalastella tietoa, huijata rahaa tai aiheuttaa muuta haittaa. Nuoret kohtaavat verkon ympäristöissä paitsi kiusaamista, yhtä lailla heidän digiarjessaan näyttäytyvät samat ohjelmoidut huijausyritykset, joita myös muut ikäryhmät kohtaavat. Myös automaattisten bottien seksuaaliset yhteydenotot koettiin ahdistavina tai inhottavina.

”Minulle tuli sähköposti että joku on muka kuvannut minua kun harrastan itsetyydytystä ja katselen pornoa. Siinä viestissä minulta kiristettiin myös rahaa ja uhkailtiin kuvien, videoiden ja huhujen levittämisellä. Koska en ole koskaan harrastanut itsetyydytystä enkä katsellut pornoa, en lähettänyt viestin lähettäneelle rahaa. Minua ei pelota että hän levittäisi mitään, koska en ole tehnyt mitään mikä minua jälkeenpäin hävettäisi. Samankaltaisia sähköposteja minulle on tullut aiemminkin.”

”Mielestäni Instagramin pitäisi saada estettyä ”bottien” luominen toisten häirinnän tarkoituksessa.”

Nuoret kertovat esimerkkejä kiusaamisesta ja häirinnästä myös digitaalisissa peleissä ja peliyhteisöissä. Osa pelikulttuuria kommentoineista nuorista suhtautui peleissä ilmenevään huonoon käytökseen vähätellen tai huvittuneesti, osa toi esille peliyhteisöjen myrkyllistä tai syrjivää ilmapiiriä.

Esille nostettiin myös nuorempien tai huonommaksi koettujen pelaaminen haukkuminen tai muiden pelaajien loukkaava käytös pelin tiimellyksessä.

”Joissakin peleissä on toxinen yhteisö.”

”Kun joku tyyppi on myrkyllinen jossain pelissä ja laittaa chattiin jotain vihakommentteja. Ne kuitenkin yleensä huvittaa.”

”No mä pelaan minecraftii ja siellä porukka ouhuu toisilleen aika ikävään sävyyn, varsinkin kokemattomammille pelaajille (eli yleensä nuoremmille).”

”Peleissä on mielestäni helpompaa puolustaa kiusattua, koska peleissä ei ole yleensä käytössä omaa nimeä ja peleissä voi muutenkin osoittaa sitä, että välittää.”

  • Nettikiusaaminen on moninainen ilmiö, joka koskettaa nuorten elämää 
  • Erilaisia kiusaamiseksi koettuja tilanteita ja kiusaamisen muotoja on laidasta laitaan  
  • Puolet on kokenut itseensä kohdistuvaa kiusaamista ainakin kerran 
  • Suurin osa nuorista on todistanut muiden ihmisten, joko tuttujen tai tuntemattomien kohtaamaa kiusaamista verkossa 
  • Kiusaajia voivat olla tutut tai tuntemattomat, mutta myös automatisoidut botit tai trollaus koettiin häiritsevänä 
  • Kiusaamista ja häirintää koetaan verkossa monilla eri alustoilla, some-kanavilla ja peliyhteisöissä

Ladattavat materiaalit

Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyraportti (pdf)

Aiheeseen liittyvät

Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyn tulokset

Lisätietoa nettikiusaamisesta MLL:n sivuilla

Takaisin ylös