819. Se tiesi mun nimen!

800. Kaveritaidot

Tehtävä

Jutellaan toisten huomioimisesta ja eläydytään sarjakuvan avulla toisen mielen maisemaan. Pohditaan moikkauksen ja pienten hyvien tekojen merkitystä.

Tila

luokka

Tarvikkeet

Moikkaus-sarjakuva ja Ullan mielen tähystin (liite), kyniä, (dokumenttikamera).

Kesto

15-45 min.

EmpatiaKaveritaidotRyhmäytyminenVuorovaikutus
1 - 6 luokatKummitunti

Liitteet

Vaihe 1:

 1. Istutaan kummipareittain.
 2. Pyydä pareja keskustelemaan muutaman minuutin ajan, millä tavalla voi huomioida toisia koulussa ja tehdä toisille hyvän mielen.
 3. Jutelkaa moikkaamisesta ja tavoista moikata. Heijasta Moikkaus-sarjakuva näkyville tai kopioi se kummipareille. Pyydä pareja lukemaan sarjakuva ja vastaamaan sen jälkeen kysymyksiin:
 • Mitä tapahtuu sarjakuvan ensimmäisessä ruudussa?
 • Mitä tapahtuu sarjakuvan toisessa ruudussa?
 • Mikä oli tarinan opetus?

Keskustelkaa lopuksi koko ryhmän kanssa, mitä sarjakuvassa tapahtui. Kysy, mikä oli tarinan opetus.

Vaihe 2:

 1. Pohtikaa Ullan tuntemuksia sarjakuvan ensimmäisessä ruudussa. Tarkastelkaa Ullan mielen tähystintä (liite).
 2. Kerro, että mielen tähystimen avulla voi arvailla toisen ajatuksia, tunteita ja toiveita. Pyydä oppilaita eläytymään Ullan tilanteeseen ja kirjoittamaan paperille ajatuksia, tunteita ja toiveita.

Keskustelkaa yhdessä vastauksista. Käykää lopuksi keskustelua koko ryhmässä tai kummipareittain:

 • Mitä luulette, miltä Ullasta tuntui, kun tyttö moikkasi häntä?
 • Miksi tyttö tervehti Ullaa?
 • Mitä voisi tapahtua seuraavaksi?
 • Mitä voisi tapahtua seuraavalla viikolla?
 • Miten Ulla olisi voinut päästä mukaan juttelemaan?