319. Turvallinen ilmapiiri

300. Kiusaamisen ehkäiseminen

Tehtävä

Janatehtävä

Tila

Luokkahuone, käytävä, ulkotila tai muu vastaava

Tarvikkeet

Maalarinteippiä, naru tai muu tapa merkitä jana

Kesto

15-45 min.

HyvinvointiKiusaaminen
5 - 9 luokat7 - 9 luokat

Tee lattiaan maalarinteipillä jana tai merkitse jana koulun pihalle esimerkiksi kartioilla. Aloita tehtävä pienellä lämmittelyllä. Pyydä osallistujia menemään seisomaan janalle siihen kohtaan, mihin aikaan he heräsivät aamulla. Toiseen ääripäähän sovitaan aikaisin ja toiseen myöhään.
Pyydä osallistujia keskustelemaan vieruskaverien kanssa, jotta he asettuisivat tarkasti oikeaan järjestykseen heräämisajankohdan perusteella.

Kerro nämä asiat

Tehtävässä on tarkoituksena keskustella toiset huomioivasta käyttäytymisestä ja loukkaavasta kohtelusta koulussa. Luen teille väittämiä. Jos olet samaa mieltä, siirry janan vasemmanpuoleiseen päähän. Jos olet eri mieltä, siirry oikeanpuoleiseen päähän. Jos mielipiteesi on jotakin ääripäiden väliltä, siirry keskivälille sen mukaan, oletko kuitenkin hieman enemmän samaa vai eri mieltä. Eri väittämien kohdalla kysyn muutamalta, miksi olette valinneet juuri tämän kohdan janalta. Muistuta vielä, että tässä tehtävässä jokainen miettii rohkeasti omaa mielipidettään, eikä tarvitse mennä muiden mukana.

Väittämät

Lämmittelyväittämät:

 • Tykkään herätä aikaisin.
 • Koulumatkani on sopivan mittainen.

Ilmapiiriin ja muiden huomioimiseen liittyvät väittämät:

 • Tuntuu hyvältä, kun joku tervehtii koulussa.
 • Olisi tärkeää tutustua oman opiskeluryhmän muihin oppilaisiin.
 • Koulussa saa olla rauhassa yksin, jos haluaa.
 • Joskus koulussa jää yksin, vaikka ei haluaisi.
 • Koulussa on helppoa olla oma itsensä.
 • Jonossa ohitteleminen harmittaa.
 • Luokassa on helppoa saada puheenvuoro, jos haluaa.
 • On hyvä, että opettaja jakaa ryhmätöiden ryhmät valmiiksi.

Kiusaamistilanteisiin liittyvät väittämät:

 • Jos kaverini kiusaisi jotakuta ja yllyttäisi minua kiusaamaan, niin kiusaisin myös.
 • Usein ajatellaan, että oppilaiden riehumistilanteet eivät ole kiusaamista, mutta ne voivat olla sitä.
 • Kiusaaminen on vallankäyttöä.
 • Kiusaamistilanteiden selvittämisessä pitäisi kuulla kaikkia osapuolia.
 • Kerran kiusaaja on aina kiusaaja.
 • Kiusaajan pitäisi keskittyä pitämään huolta omista asioistaan.
 • Kiusatun pitäisi puolustautua.
 • Toista koskettaessa pitää varmistaa, että se on hänelle ok.
 • Töniminen on väkivaltaa.
 • Koulussa pitää varoa ja käyttäytyä tietyllä tavalla, että ei tulisi kiusatuksi.
 • Joskus koulussa tuntuu siltä, että jotkut ihailevat niitä, jotka kiusaavat muita.

Yhteen vetävät väittämät:

 • Koulun aikuisilla on vastuu siitä, että kaikilla on turvallista koulussa.
 • Oppilaat voivat itsekin vaikuttaa siihen, että kaikilla on turvallista koulussa.

Kun kysyt oppilailta perusteluja siihen, miksi he ovat menneet janalla juuri siihen kohtaan, jossa ovat, anna tarvittaessa myös palautetta vastauksista. Pyri tuomaan esille, että jokainen voi vaikuttaa myönteiseen ilmapiiriin olemalla muille reilu.

Kiusaamisesta kuuluu kertoa ja siihen puuttuminen on oikein. Kiusaamistilanteet eivät aina ole yksiselitteisiä. Joskus kyse on alun perin molemminpuolisesta loukkaavasta kohtelusta, mutta lopulta jommallekummalle tulee tosi kurja olo. Kiusaaminen on usein vallankäyttöä, jolla saadaan myös muut mukaan osoittamaan, että joku ei heidän mielestään kuulu joukkoon tai että muut eivät pidä hänestä. Jokaisella on oikeus käydä koulua rauhassa. Toiseen ei esimerkiksi saa koskea varmistamatta, että se on hänelle ok. Töniminen ja muu välituntitilanteissa yleinen sählääminen ei tunnu kaikista mukavalta. Vastuu siitä, että kaikilla on koulussa turvallista, on aikuisilla. Kohtelemalla muita hyvin oppilaat voivat itse vaikuttaa siihen, että kaikilla on koulussa hyvä olla. Turvaton ilmapiiri ei ole kenellekään hyväksi. Kiusaamisesta koituu haittoja ja seurauksia sekä kiusatuksi joutuneille että kiusanneille itselleen.

Vinkki: Voit halutessasi lisätä väittämien loppuun jonkun hauskan ja keventävän väittämän. Esimerkiksi: Mielestäni nyt olisi aika lähteä välitunnille.