605. Uuden edessä

600. Hyvinvointitaidot

Tehtävä

Mielikuvaharjoituksen tavoitteena on hyvään elämään liittyvien tekojen ja valintojen pohdinta.

Tila

Luokka tai muu rauhallinen tila.

Kesto

15-45 min.

ArvotHyvinvointiKeskittyminen
7 - 9 luokatKummituntiNuorisotyö

Lue oppilaille seuraava rentoutusharjoitus:
”Sulje silmäsi. Kuvittele itsesi yhdeksännen luokan kevääseen. Olet juuri päättänyt koulun ja kesä on alkamassa. Millaista toivoisit elämän olevan peruskoulun päätyttyä? Millaisia asioita toivoisit elämääsi tai millaisia asioita tapahtuvan?

Palaa nyt takaisin tähän hetkeen ja tähän päivään. Mitä konkreettista tulisi tapahtua, että olisit yhdeksännen luokan päätyttyä siinä tilanteessa, jossa toivoisit itsesi silloin olevan? Mieti nyt, minkä pienen askeleen voisit ottaa tänään siihen suuntaan, mitä pidät tärkeänä tai millainen haluaisit olla tai mitä haluaisit saavuttaa elämässä. Nyt voit avata silmäsi.”

 

Kerro osallistujille

Kun ihmisellä on joitakin tavoitteita, niiden saavuttamista voi miettiä pieninä askelina. Voi myös kuvitella itsensä siihen tilanteeseen, että on jo saavuttanut tavoitteen. Silloin voi miettiä ”peruuttamalla” takaisin tähän hetkeen, mitä on tehnyt juuri ennen tavoitteen saavuttamista, mitä asioita sitä aikaisemmin ja mikä olisi tässä hetkessä ensimmäinen pieni askel kohti tavoitetta. Usein on parempi ottaa pieni askel nopeasti kuin valmistautua kauan isoon loikkaan, joka voi olla vaikeampi.

Keskustellaan yhdessä

  • Oletko aiemmin miettinyt yhdeksännen luokan kevättä?
  • Millaisia odotuksia sinulla on peruskoulun päättymisestä?
  • Mitä arvelet, millaisia huolia sinulla saattaa ysiluokalla olla?
  • Mitkä asiat sujuvat todennäköisesti hyvin?
  • Millaiset asiat rohkaisevat sinua kohti ysiluokan kevättä?

 

Taustaa

Käyttäytymisen valintoihin vaikuttavat esimerkiksi senhetkiset ajatukset ja tuntee, käsitys itsestä ja kaverit, perhe, koulu tai media. Toiminta tai käyttäytyminen voi olla joskus hyvin tietoista, tarkalleen mietittyä ja suunniteltua. Toisinaan taas ihminen saattaa toimia rutiinilla ja huomaa vasta jälkikäteen, miten tuli toimittua.

Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että omaa toimintaa ohjaavat itselle tärkeät asiat eivätkä jonkun muun odotukset.  Hyvä esimerkki tästä on auton navigaattori. Se on usein näppärä apu perille löytämiseen. On helppoa kuunnella laitteen ohjeita ja seurata niitä. Joskus navigaattori jostain syystä ohjaa meitä väärään paikkaan. Epäilys väärästä suunnasta voi herätä jo matkalla. Navigaattoria voisi verrata oman mielen puheeseen, joka joskus saa meidät liikkeelle yhteen suuntaan, jolloin emme huomaa muita mahdollisuuksia, jotka voisivat edistää hyvinvointiamme. Tunnistatko sinä oman navigaattorisi puhetta? Tunnistatko tilanteita, joissa navigaattori olisi syytä laittaa pois päältä? Hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää oppia tunnistamaan ja suuntaamaan huomiota siihen, mikä on itselle tärkeää. Omien arvojen mukainen toiminta lisää tyytyväisyyttä omaan elämään. On kuitenkin hyvä muistaa, että tärkeiden asioiden toteutuminen vaatii ponnisteluja tai epämukavuusalueelle menemistä. Joskus on hyvä uskaltaa myös kokeilla ja oppia oman kokemuksen kautta.

Myönteinen ja kannustava ympäristö rohkaisee toimimaan kohti sitä, mitä itse pidämme tärkeänä. Muiden ihmisten vähättelevä tai lannistava suhtautuminen puolestaan saattaa estää tavoittelemasta itselle tärkeitä asioita tai ne lakkaavat tuntumasta tavoittelemisen arvoisilta. Me voimme itse vaikuttaa siihen, että olemme muille osa kannustavaa ympäristöä.