306. Vakavuusmittari

300. Kiusaamisen ehkäiseminen

Tehtävä

Pohditaan erilaisten nettikiusaamistilanteiden haitallisuutta ja ratkaisuehdotuksia niihin. 

Tila

Väljä tila, jossa mahtuu liikkumaan. 

Tarvikkeet

Tarvittava määrä tilannekuvauksia kopioituna ja leikattuna.

Kesto

15-45 min.

EmpatiaKiusaaminenMediakasvatusTunteet
7 - 9 luokatNuorisotyöToinen aste

Liitteet

Kerro osallistujille, että luokan vasemmassa päässä on paikka, jossa ”tuntuu ihan kamalalta” ja oikeassa päässä paikka, jossa ”ei tunnu miltään”. Luokan keskellä on paikka, jossa ”harmittaa hieman”. Jaa jokaiselle oppilaalle lappu, jossa kuvataan erilaisia netissä tapahtuvia kurjia tilanteita. Tilanteita on yhteensä viisi eli useampi oppilas saa pohdittavaksi saman tilanteen. Tätä ei kuitenkaan tule kertoa oppilaille etukäteen. Pyydä oppilaita asettumaan siihen kohtaan luokassa, miltä heistä tuntuisi, jos lappuun kirjoitettu tilanne tapahtuisi heille.

Kun kaikki ovat löytäneet omaa tunnettaan vastaavan paikan, lähde purkamaan tilanteita yksi kerrallaan. Lue tilanne ääneen ja kaikki ne, joiden lapussa lukee sama, viittaavat. Tämän jälkeen keskustellaan, mistä voisi johtua, että sama tilanne voi eri ihmisistä tuntua erilaiselta tai samanlaiselta. Oppilaille on hyvä muistuttaa, että ei ole olemassa oikeaa tai väärää tunnetilaa, vaan jokaisen tunnetila on erilainen. Tämän vuoksi on todella tärkeää huomioida mitä tekee netissä, koska se, mikä itsestä ei tunnu millekään, voi tuntua toisesta todella pahalle.

Netissä ei näe toisen tunteita.  Tilanteet voi käsitellä oppilaiden kanssa myös rikoksen tunnusmerkkien täyttymisen näkökulmasta. Muistuta oppilaita siitä, että tilanteiden selvittelyssä lähtökohtana on, että ensimmäisenä asiaa selvitetään kiusaajan kanssa, ja aluksi mukaan kutsutaan esimerkiksi vanhemmat ja koulun henkilökunta. Vasta sen jälkeen pohditaan, viedäänkö asia poliisin käsiteltäväksi.

Taustaa

Nuorten mediamaailma haastaa empatiataidot

Netinkäyttäjät ovat usein sekä sisältöjen selaajia ja aktiivisia sisältöjen tuottajia. Nuoret julkaisevat netissä mm. kuvia, kommentteja, videoita. Julkisuuteen pääsy on helppoa, mutta omien ajatusten, henkilötietojen ja mediasisältöjen levittäminen tuo mukanaan paljon vastuuta. Vastuuseen liittyy kansallinen lainsäädäntö, joka velvoittaa netinkäyttäjät noudattamaan verkkoympäristöissä lakia. Pääsääntöisesti se, mikä on muutenkin laitonta, on laitonta myös netissä.

Nuoren voi olla vaikea ymmärtää vastuutaan julkaisijana, sillä netissä yksityisen ja julkisen rajat hämärtyvät helposti. Sosiaaliset mediat saattavat tuntua yksityisiltä palveluilta, joita seuraavat vain läheiset kaverit. Sosiaalisten medioiden yksityisasetukset ovat tärkeitä, mutta ne eivät välttämättä estä omien päivitysten ja kuvien leviämistä kavereiden kautta. Nettiviestinnän
näennäinen kasvottomuus ja nimettömyys saattavat houkuttaa joitakin netinkäyttäjiä puhumaan pahaa, haukkumaan ja jopa uhkailemaan toisia netinkäyttäjiä. Kynnys osallistua kiusaamiseen on matala: kiusaamis- ja haukkumisryhmiin on helppo liittyä klikkaamalla nappia. Muualla tapahtuva kiusaaminen kytkeytyy usein koulun vertaissuhteisiin. Niinpä esimerkiksi netti on yksi merkittävä koulukiusaamisen ympäristö ja monella tapaa yhteydessä muuhun koulukiusaamiseen.

Nuorten mediamaailma muuttuu jatkuvasti. Harjoituksen purun aikana syntyvässä yhteisessä keskustelussa on tavoitteena paitsi vahvistaa oppilaiden ymmärrystä oman toimintansa merkityksestä myös saada ajankohtaista tietoa oppilaiden mediankäyttötavoista, kokemuksista ja asenteista.

Kerro osallistujille

  • Nettikiusaaminen on tarkoituksellista ja toistuvaa harmin aiheuttamista toiselle netin, kännykän tai muiden elektronisten laitteiden avulla. Se on usein yhteydessä koulukiusaamiseen.
  • Kynnys osallistua kiusaamiseen netissä on matala: kiusaamiseen on helppo mennä mukaan klikkaamalla nappia. Kun toisen pahaa mieltä ei heti näe, ei ole niin helppo tuntea myötätuntoa kiusattua kohtaan. Netissä tapahtuva kiusaaminen satuttaa ja on yhtä haitallista ja vakavaa kuin kasvokkain tapahtuva kiusaaminen.

Lähteet:

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2011. Viisaasti verkossa – tukioppilastoiminnan materiaali.
Mannerheimin Lasten suojeluliitto 2014. Mitä tuli tehtyä? Kunnioittavan kohtaamisen haasteet.