Siirry sisältöön

Kiusaaminen netissä

Kiusaamista tapahtuu myös netissä, somessa ja peleissä. Nettikiusaamistapauksissa on hyvä muistaa, että nopeus on valttia. Viestit, kuvat ja sisällöt voivat levitä netissä ja somessa nopeasti ja siksi nettikiusaamiseen on hyvä puuttua välittömästi.

Alle on koottu vinkkejä vanhemmille ja huoltajille, joilla lasta ja nuorta voi tukea netissä tapahtuvan kiusaamisen ehkäisyssä.

1. Osoita kiinnostusta.
Juttele netinkäytöstä lapsen kanssa yhtä luontevasti kuin mistä tahansa lasta kiinnostavasta ja hänelle tärkeästä asiasta. Näin lapsi kertoo netinkäytöstä mielellään. Kysele, minkälaisesta mediankäytöstä lapsi nauttii, mitä sovelluksia tai alustoja lapsi käyttää, millaisia pelejä lapsi pelaa, keitä lapsi tai nuori ihailee tai seuraa somessa, kenen kanssa hän juttelee, millaisia kuvia hän itse laittaa nettiin jne.. Jos kyselet lapsen netinkäytöstä vain negatiivisessa tai epäilevässä sävyssä, saattaa lapsi alkaa salailla asioita sinulta. Keskustelun avulla luot luottamusta ja saat tietoa lapsen mediankäyttötavoista, kokemuksista ja asenteista.

2. Kysy ja kuuntele.
Lapset ja nuoret eivät aina lähesty aikuista tai kerro aikuiselle nettikiusaamiskokemuksistaan, koska eivät usko aikuisilla olevan kykyä ymmärtää heitä tai keinoja puuttua kiusaamiseen. Jos lapsi kertoo netissä tapahtuneesta kiusaamisesta kuuntele ja tue lasta. Älä syyllistä netinkäytöstä vaan kiitä lasta, että hän kertoi asiasta sinulle. Kysy ja kuuntele, miten lapsi tai nuori itse toivoisi, että tilannetta lähdetään selvittämään. Pohtikaa yhdessä keinoja kiusaamistilanteiden selvittämiseen.

3. Ole utelias.
Suhtaudu digitaalisiin ympäristöihin uteliaasti ja osoita lapselle, että ymmärrät, ettei kiusaaminen ole kiinni siitä, onko lapsi netissä vai ei.

4. Toimintamalleja ongelmatilanteisiin.
Kerro lapselle, että kiusaamisviesteihin ei yleensä kannata vastata. Viestit, kuvat ja muut sisällöt kannattaa tallentaa mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Kuvakaappaus on keino tallentaa mitä kuvaruudulla näkyy. Kiusaa tekevien käyttäjänimet tai profiilit voi merkata muistiin. Myös linkit sivustoille tai sivuille, joilla kiusaamista esiintynyt kannattaa kopioida talteen. Varmista, että lapsi tai nuori tietää, miten muita käyttäjiä voi hänen käyttämissään palveluissa estää tai blokata.

5. Ylläpidä keskustelua.
Kysy lapselta, haluaako hän näyttää sinulle esimerkkejä siitä, millaista loukkaava kohtelu tai kiusaaminen netissä on ollut. Älä kuitenkaan edellytä lasta tai nuorta näyttämään kaikkia omia henkilökohtaisia viestejään sinulle. Voit menettää lapsesi luottamuksen, jos esimerkiksi seuraat hänen viestittelyään sosiaalisessa mediassa. Muista, että viestintäsalaisuus koskee myös lasten viestejä, vaikka yrittäisitkin toiminnallasi vain suojella lastasi. Älä toimi lapsen tai nuoren selän takana esimerkiksi tutkimalla lapsen puhelinta ilman erityisen painavaa syytä. Jos lapsen netinkäyttö huolettaa, ota asia avoimesti ja rauhallisesti esille ja kerro mikä herättää huolta. Ole valmis tukemaan lasta ja tämän hyvinvointia mediaympäristöissä.

6. Pohtikaa yhdessä.
Pohdi lapsen tai nuoren kanssa, miten vastaavia tilanteita voitaisiin välttää jatkossa. Kannusta lasta tai nuorta arvioimaan myös omaa toimintaansa netissä. Muistuta, ettei loukkaavia sisältöjä, kuten kuvia, videoita, viestejä tai perättömiä huhuja tule jakaa ja lähettää verkossa eteenpäin.

7. Varmista sovellusten asetukset.
Keskustele lapsen kanssa palveluissa olevista yksityisyysasetuksista ja pohtikaa yhdessä, onko niitä tarpeen muuttaa. Sovellukset ja palvelujen käyttöehdot päivittyvät, joten asetuksia on syytä tarkistaa säännöllisesti, vähintään päivitysten yhteydessä.

8. Muut vertaisryhmät.
Nettikiusaaminen on usein yhteydessä koulukiusaamiseen. Esimerkiksi ryhmästä poissulkemisen tai nolaavien kommenttien aiheuttamat kokemukset eivät rajaudu nuoren elämässä vain niihin tilanteisiin kun nuori on verkossa, vaan ne ovat läsnä tuntemuksina ja olotiloina monin tavoin koulun arjessa. Kysele lapselta myös lapsen kaverisuhteista ja siitä, miten koulussa menee. Jos nettikiusaaja on samassa koulussa, kannattaa olla yhteydessä kouluun. Kuuntele ja huomioi lapsen ja nuoren omia näkemyksiä ja toiveita siitä, miten asiaa lähdetään selvittämään. Jos kiusaamista esiintyy lapsen tai nuoren harrasteporukassa, saata asia harrastustoimintaa vetävän aikuisen, esimerkiksi valmentajan tai ohjaajan tietoon ja pohtikaa ratkaisuja yhdessä.

9. Palvelujen ylläpito.
Jos toiminta on palvelun sääntöjen vastaista, lapsen tai nuoren kanssa voi yhdessä ottaa yhteyttä palvelun ylläpitoon.

10. Tarvittaessa yhteys poliisiin.
Jos toiminta on laitonta, ota yhteys poliisiin.

11. Kaveritaidot netissä.
Keskustele lapsen ja nuoren kanssa netin ja some pelisäännöistä ja kunnioittavasta käytöksestä. Pohtikaa yhdessä, millaiset asiat netissä lisäävät omaa ja toisten hyvinvointia ja myönteistä nettikulttuuria ja mitä jokainen netinkäyttäjä voi osaltaan tehdä. Kannusta lasta hyviin tekoihin ja hyvää ja reiluun kaveruuteen myös netissä. Muista oman esimerkkisi voima kunnioittavassa kohtaamisessa niin netissä kuin kasvokkainkin.

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Mediakasvatuksen uutiskirje

Tukea vanhemmalle

Takaisin ylös