469. Vastapuhetta vihapuheelle -oppituntimalli

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Oppituntimallin tavoitteena on oppia tunnistamaan vihapuhetta sekä antaa toimintamallia kuinka ennaltaehkäistä vihapuhetta ja lisätä empatiaa netissä. Mallia voi käyttää alakoulun 5.-6. sekä yläkoulun 7.-9.luokille. Malli sopii myös nuorisotyöhön.

Tila

Luokkatila tai vastaava

Tarvikkeet

Vastapuhetta vihapuheelle-video, paperia ja kyniä

Kesto

15-45 min.

EmpatiaMediakasvatusVihapuhe
5 - 9 luokatNuorisotyö

1. Turvallisemman tilan harjoitus (10 min)

Tutustukaa turvallisemman tilan periaatteisiin Nuortennetin vihapuhetta ja vastapuhetta sivuston turvallisemman tilan kuvakarusellin muodossa täällä: Vihapuhetta ja vastapuhetta – Nuortennetti

Turvallisempi tila ennaltaehkäisee kiusaamista ja vihapuhetta. Se antaa kaikille tilaa tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään ja tuo kaikki ihmisiä kunnioittavaa toimintakulttuuria ryhmään.

Jaa oppilaat pienryhmiin. Jaa heille kyniä, paperia tai liimalappuja. Pyydä pohtimaan miten oppilaat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa, että oma luokka on kaikille turvallinen? Kuten moikataan kaikille, puututaan kiusaamiseen jne. Kuinka saada kaikki sitoutumaan omalla toiminnallaan? Kiinnittäkää ryhmien tuotokset näkyville. Ota huomioon pienryhmän turvallisuus ryhmäjaossa ja varmista kiertämällä ryhmissä, että keskustelu ja tuotokset pysyvät turvallisena.

2. Vastapuhetta vihapuheelle video ja parikeskustelu tehtäväkortti 464 (15 min.)

Katsokaa vastapuhetta vihapuheelle video

(2,22min.) ja muodostakaa parikeskustelu.

Vihapuhe

 • Oletko joskus nähnyt vihapuhetta netissä? Entäpä koulussa?
 • Eroaako vihapuhe jotenkin netti- ja koulukiusaamisesta?
 • Miten mielestäsi nettikiusaamista ja vihapuhetta voitaisiin vähentää?
 • Miten voi oppia tunnistamaan vihapuhetta?

Vastapuhe

 • Mitä sinulle tulee mieleen sanasta vastapuhe?
 • Keksi joku esimerkki vastapuheesta kuten mainos, blogikirjoitus, somekampanja, tubettaja joka on saanut sinut ajattelemaan asioita toisen ihmisen näkökulmasta?
 • Millaista vastapuhetta voisit itse tehdä tai jakaa?

3. Empaattisia tekoja netissä ja kasvokkain tehtäväkortti 433 (15min)

Keskustelkaa ja pohtikaa yhdessä mitä on empatia. Toteuttakaa tehtäväkortti kisana pienryhmissä. Kuka keksii eniten empaattisia tekoja? Muistuta, että empaattiset teot ovat vastapuhetta käytännössä. Voimme tehdä valinnan ja levittää eripuran sijasta hyvää, niin netissä kuin kasvotusten.

4. Loppuleikki    

Suunnittele tarvittaessa valmiiksi ryhmälle jokin kiva loppuleikki. Leikki-ideoita löydät: https://leikkipankki.leikkipäivä.fi/haku

Lisätietoa:

Kerro osallistujille

 • Vihapuhe loukkaa toisen ihmisarvoa sekä vaikuttaa vihapuheen kohteeksi joutuneen turvallisuudentunteeseen ja psyykkiseen terveyteen.
 • Sananvapaus on jokaisen kansalaisen perustuslaillinen oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään ennakolta estämättä (perustuslaki, 2. luku, 12. artikla). Sananvapautta ei kuitenkaan voi toteuttaa toisten perus- tai ihmisoikeuksien kustannuksella.
 • Jokaisella on vastuu siitä, kuinka puhuu toisista ihmisistä ja miten omat mielipiteensä ilmaisee.
 • Vihapuhe voi täyttää useammankin rikosnimikkeen kriteerit. Vihapuheesta voidaan nostaa syyte esimerkiksi seuraavien lakipykälien perusteella: kiihottaminen kansanryhmää vastaan, vainoaminen, syrjintä, laiton uhkaus, kunnianloukkaus ja uskonrauhan rikkominen.
 • Rasismin, vihapuheen tai häirinnän kokemuksista voi ja pitää keskustella luotettavan aikuisen kanssa.
 • Yhdenvertaisuusvaltuutettu on viranomainen, joka ryhtyy toimenpiteisiin syrjinnän uhrin oikeusturvan takaamiseksi. Hänen tehtävä on antaa neuvoja ja ohjeita sekä auttaa syrjintäepäilyn selvittämisessä.

Lähteet:

Kuuluvainen, S. 2017. Vihapuheesta dialogiin – koulutusmateriaali vihapuheen vastaisille oppitunneille