MLL:n mediakasvatuskoulutukset

Etsitkö kouluttajaa mediakasvatusaiheiseen tilaisuuteen?

MLL koordinoi valtakunnallista nuorisotyön kouluttajaverkostoa, joka järjestää mediakasvatustilaisuuksia oppilaille, vanhemmille ja ammattilaisille eri puolilla Suomea.

Voit tiedustella mediakasvatustilaisuuksista ottamalla yhteyttä oman alueesi MLL:n piirin yhteyshenkilöön tai Koulutustapahtuman tilaus -lomakkeen avulla, josta yhteydenottosi välittyy oman alueesi MLL:n piiriin. Tiedustelut ja lomakkeen täyttäminen eivät sido sinua koulutuksen tilaamiseen.

Lomakkeen lähettämisen jälkeen MLL:n piirityöntekijä on sinuun yhteydessä ja sopii kanssasi käytännön asioista ja kustannuksista (koulutuspalkkio ja matkakulut). Koulutustarjonta ja hinnat vaihtelevat hiukan piireittäin. Yhteyden oman alueesi kouluttajiin saat MLL:n piiritoimistojen kautta.

Koulutustapahtuman tilauslomake

MLL:n piirien yhteyshenkilöiden yhteystiedot

Mediakasvatustilaisuudet

Vanhemmille ja lasten kanssa toimiville ammattilaisille

Mediakasvatuksen haasteena on lasten- ja nuorten mediakulttuurin ja mediaympäristöjen nopea ja jatkuva muutos. MLL:n mediakasvatustyössä lisätään ymmärrystä median eri muotojen merkityksestä lapsen ja nuoren kehityksessä ja tarjotaan opastusta kasvatuskysymyksiin, joita vanhemmat ja ammattilaiset arjessaan kohtaavat.

Mediakasvatusaiheisia vanhempaintilaisuuksia:

  •  Ruutujen lumo – Miten huolehtia hyvinvoinnista digiajassa
  •  Vanhempana digiajassa
  •  Digitaalinen pelaaminen
  •  Stop nettikiusaamiselle ja ilkeilylle

Mediakasvatuskoulutusten tavoitteita:

  • Vanhemmat tuntevat vastuunsa lasten digitaalisen mediankäytön ohjaamisessa ja tukemisessa ja ymmärtävät, että lapsella on oikeus mediakasvatukseen.
  • Vanhemmat saavat tietoa lapsen mediasuhteen muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä ja käsittävät oman toimintansa vaikutukset lapsen mediasuhteen kehittymisessä.
  • Vanhemmat saavat konkreettista tukea ja keinoja lapsen median käytön ohjaamiseen haasteellisissa tilanteissa.
  • Ammattikasvattajat saavat valmiuksia ja työkaluja tukea vanhempia lasten median käytön ohjaamisessa ja mediahaittojen ehkäisyssä.
  • Ammattikasvattajat saavat ideoita mediakasvatuksen sisällyttämiseen omaan työhön.

Koululaisille

MLL: n mediakasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua itseään ja toisia arvostavaksi, kriittiseksi ja vastuulliseksi sekä vaikuttamaan pyrkiväksi digiajan kansalaiseksi.

Oppitunteja on tarjolla alkuopetukseen, ala- ja yläkouluun. Kouluvierailun kesto on 45min–2h.

MLL:n kouluvierailuilla herätellään keskustelua median merkityksestä omassa arjessa, pohditaan omaa suhdetta mediaan ja mediankäytön vaikutuksia hyvinvointiin. Pienryhmille pidettävä oppitunti koostuu alustuksista, pari- tai ryhmätöistä, toiminnallisista harjoituksista ja tehtävistä. Lisäksi opettajaa kannustetaan jatkamaan aiheen käsittelyä luokassa erilaisten harjoitusten avulla.

Ruutujen lumo – Miten huolehtia hyvinvoinnista digiajassa
Kouluvierailulla tarkastellaan lapsen ja nuoren mediankäytön yhteyksiä hyvinvointiin. Olennaista on, että lapset ja nuoret oppivat tunnistamaan mediankäytön seuraamuksia itsessään ja kykenevät tekemään tietoisesti omaa hyvinvointiaan tukevia valintoja.

Stop nettikiusaamiselle ja ilkeilylle
Kouluvierailulla käsitellään nettikiusaamista. Lasten ja nuorten suhdetta mediaan lähestytään moraalisena kysymyksenä – tarkoituksena on vahvistaa ystävällistä ja toiset huomioivaa asennetta ja käytöstä median parissa toimiessa. Erityisen tärkeää on huomioida lasten ja nuorten sosiaaliset ja tunne-elämän taidot sekä vahvistaa empatiakykyä.

Tiedustele kouluttajaa

Aiheeseen liittyvät

Ruutujen lumo -uutiskirje