417. Yhteinen koulu, yhteinen netti - Mediataitoviikon oppituntimalli

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Oppituntimallin tavoitteena on tukea kasvokkaisissa ja mediavälitteisissä kohtaamisissa tarvittavia media- ja vuorovaikutustaitoja sekä rakentaa koulun yhteisöllisyyttä mediankäytön näkökulmista. Malli on suunnattu alakoulun 5.-6. vuosiluokille.

Oppituntimalli koostuu kolmesta osiosta: lämmittely, teematehtävä ja yhteinen lopetus. Lisäksi mallin loppuun on koottu ideoita välituntitoiminnaksi.

Tila

Luokkatila.

Tarvikkeet

Paperia, kyniä, koulun kartta (ei pakollinen), hyvien tekojen omenat tulostettuna / valmiiksi valikoituna.

Kesto

yli 45 min.

KiusaaminenMediakasvatusOsallisuus
1 - 6 luokat5 - 9 luokat

Ladattavat materiaalit

Oppituntimallin pohjana käytetyt materiaalit

Tehtävässä tutkitaan omia ja muiden netinkäyttötapoja. Painota oppilaille, että osa ihmisistä käyttää nettiä paljon ja osa ei juuri lainkaan, mutta kumpikin tottumuksista on yhtä hyviä.

Pyydä oppilaita seisomaan ja ottamaan ympärilleen riittävästi tilaa. Lue lapsille alla olevia väittämiä netinkäytöstä. Mikäli oppilas vastaa väittämään kyllä, hänen tulee tehdä väittämän määräämä tehtävä. Voit halutessasi tehdä oppilaille jatkokysymyksiä, esimerkiksi millaisia videoita hän on netissä katsellut tai minkälaisia pelejä pelannut.

 

Kysymyksiä:

– Se, jolla on oma sähköpostiosoite, nostaa molemmat kädet kohti kattoa.

– Se, joka käyttää WhatsAppia tai muuta pikaviestintä, kurottaa sormilla kohti varpaita.

– Se, joka pelaa netissä jotain pelejä kavereiden kanssa, tekee hassun ilmeen.

– Se, joka ei ole kertonut salasanaansa koskaan kenellekään, nostaa vasemman jalan polven ylös.

– Se, joka on joskus opastanut vanhempiaan jossain nettiasiassa, pyörähtää kerran ympäri.

– Se, joka on kuvannut omia videoita, hyppää oikealla jalalla kolmesti.

– Se, joka on törmännyt nettikiusaamiseen, taivuttaa oikealla kädellä kohti vasenta kylkeä.

– Se, joka on joskus katsellut elokuvia tai televisio-ohjelmia netissä, tekee viisi kyykkyhyppyä.

– Se, jolla on perheen yhteiset netinkäyttösäännöt, kyykistyy.

– Se, joka on joskus laittanut omia kuviaan nettiin, koskettaa käsillä päätä, olkapäitä, polvia ja varpaita.

– Se, joka on tutustunut uusiin kavereihin netissä, pyörittää käsiä etukautta ympäri kolmesti.

– Se, joka osaa toimia netissä fiksusti, ravistelee itsensä rennoksi.

Tehtävä:

Yksinäinen penkki koulussa ja netissä

Piirtäkää yhdessä koulun kartta. Merkitkää karttaan piha-alue, luokat, ruokala, koululta lähtevä kävelytie ja niin edelleen. Pyydä oppilaita merkitsemään kartalle punaisella värillä ne kohdat, joissa voi tuntea joskus itsensä yksinäiseksi ja sinisellä ne, joissa ei välttämättä tunne niin paljon yksinäisyyttä. Keskustelkaa, mitä voi tehdä sellaisissa paikoissa, joissa on paljon punaisia merkintöjä. Miten voi esimerkiksi toimia ruokalassa tai välitunnilla, jos huomaa jonkun olevan yksin? Voitte käyttää myös oikeaa karttaa!

Harjoituksen tulosten pohjalta voidaan sopia toimenpiteistä, joiden avulla oppilaiden mainitsemat yksinäisyyden paikat saadaan vähenemään.

Pohtikaa tämän jälkeen millaisissa tilanteissa erilaisissa nettipalveluissa voi kokea yksinäisyyttä. Piirtäkää ”karttoja” valitsemistanne nettisivustoista, peleistä tai some-kanavista, joita luokan oppilaat käyttävät. Kartta on näkymä tai ”ruutukaappaus” oppilaille tutusta sovelluksesta tai nettipalvelun näkymästä.

Merkatkaa karttaan punaisella kohtia tai toimintoja sovelluksissa, joissa voi kohdata ikävää käytöstä, kiusaamista tai kokea ulkopuolisuutta ja sinisellä toimintoja, joilla voi tuottaa toisille hyvää mieltä. Jutelkaa karttojen piirtämisen jälkeen, miten netissä tai oppilaiden käyttämissä palveluissa voi ehkäistä ulkopuolisuuden tunnetta tai yksinäisyyttä ja luoda myönteistä yhteishenkeä?

Ideoikaa karttojen pohjalta yhdessä tai pienryhmissä pieniä hyviä tekoja, miten netissä voi tuottaa toisille hyvää mieltä tai tehdä hyviä tekoja.

Purku:

Hyvien tekojen omenat
Opettaja, valitse Koulurauhapuun omenoista viisi ryhmälle sopivaa ideaa pieniin hyviin tekoihin. Äänestäkää luokan kesken, minkä hyvän teon tekemiseen koko luokka yhdessä sitoutuu. Vaihtoehtoisesti jokainen oppilas voi valita yhden omenan itselleen toteutettavaksi. Voitte keksiä uusia omenoita muita huomioivista teoista nettikäyttäytymiseen liittyen.

Omenat löydät: https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/08/14103730/Omenapuu_omenat_A4.pdf

Ideoita välitunneille

  • Jalostakaa koulun yhteisiin tiloihin Hyvien tekojen omenoista kokonainen Koulurauhapuu, jonka tekoihin voi innostaa vaikka koko koulun!
  • Laittakaa hyvän mielen viestejä liikkeelle. Katso vinkkejä mll.fi/kaveriviikko
  • Tehkää välitunnille PehmoGo-rata. Piilottakaa pehmoleluja ympäri koulua ja etsikää kuvasuunnistuksen tapaan pehmoja. Voitte kirjata pehmoihin kirjaimia tai tehtäviä, joita kerätään / ratkotaan radan aikana. PehmoGo -radan toteutus on kuvattu Ideoita Peliviikolle -koosteessa: mll.fi/ideoitapeliviikolle

Oppituntimalli kasattu seuraavista materiaaleista:

Ei nettikiusaamiselle – opetusmateriaali 4.-6.-luokille
Kaikille kaveri – opas luokanopettajalle
Hyvien tekojen Koulurauha-puu

Löydät materiaalit osoitteesta www.mll.fi/kouluille