808. Yksinäinen penkki

800. Kaveritaidot

Tehtävä

Kartoitetaan oman koulun paikkoja ja tilanteita, joissa voi tuntea itsensä yksinäiseksi. Pohditaan, mitä voi tehdä, jos näkee koulussa yksinäisiä oppilaita.

Tila

Luokka

Tarvikkeet

paperia, kyniä, punaisia ja sinisiä tarralappuja/magneetteja/värikyniä.

Kesto

15-45 min.

EmpatiaKaveritaidotKiusaaminenVuorovaikutus
1 - 6 luokat7 - 9 luokat

Piirtäkää yhdessä koulun kartta. Merkitkää karttaan piha-alue, luokat, ruokala, koululta lähtevä kävelytie ja niin edelleen. Pyydä oppilaita merkitsemään kartalle punaisella värillä ne kohdat, joissa voi tuntea joskus itsensä yksinäiseksi ja sinisellä ne, joissa ei välttämättä tunne niin paljon yksinäisyyttä. Keskustelkaa, mitä voi tehdä sellaisissa paikoissa, joissa on paljon punaisia merkintöjä. Miten voi esimerkiksi toimia ruokalassa tai välitunnilla, jos huomaa jonkun olevan yksin? Huom. Voit käyttää myös oikeaa karttaa!

Tämän harjoituksen tuloksia kannattaa hyödyntää. Harjoitus voidaan toteuttaa eri luokissa ja tulokset voidaan käydä läpi opettajainkokouksessa. Niiden pohjalta voidaan sopia ne toimenpiteet, joiden avulla oppilaiden mainitsemat yksinäisyyden paikat saadaan vähenemään.