Siirry sisältöön

Rahankeräyslupa / Penninginsamling / Fundraising Permit

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2020/1486
, myönnetty 23.11.2020

Rahankeräysluvan saaja
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Luvan voimassaoloaika
1.1.2021 alkaen toistaiseksi

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään Mannerheimin Lastensuojeluliiton työhön lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.


Insamlingstillståndets nummer och beviljandetidpunkt RA/2020/1486, beviljat 23.11.2020

Mottagare av insamlingstillståndet
Mannerheims Barnskyddsförbund

Beviljare av insamlingstillståndet
Polisstyrelsen

Giltighetstid för tillståndet
Från och med 1.1.2021 tillsvidare

Syfte för användning av de insamlade medlen
De insamlade medlen kommer att användas för Mannerheims Barnskyddsförbunds arbete för att främja välfärden hos barn, unga och familjer med barn.


Money collection number and date of permit RA/2020/1486, 23.11.2020

Money collection permit holder
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Money collection permitter
Poliisihallitus

Validity
Starting from 1.1.2021, valid for the time being.

The purpose for which we raise money to
The collected funds will be used for the work of The Mannerheim League of Child Welfare to promote the wellbeing of children, young people and families with children.

Takaisin ylös