Siirry sisältöön

MLL:n vanhempaintukiryhmä: Kiusattujen lasten vanhemmat toivovat kouluilta enemmän

Omaan lapseen kohdistuva kiusaaminen on ihan kamalaa, siinä tulee tunne kuin itsestä lähtisi pala pois.

Näin kuvailee MLL:n Kiusataanko lastasi? -vertaisryhmään osallistunut vanhempi.  Kiusaaminen vaikuttaa koko perheeseen, ja vanhemmalla on merkittävä rooli lapsensa tukemisessa. Siksi onkin tärkeää, että myös vanhempi saa tukea.

MLL auttaa kiusattujen lasten vanhempia muun muassa järjestämällä verkkotukiryhmiä alakouluikäisten vanhemmille. Lisäksi Vanhempainpuhelimen ja -chatin kautta vanhemmat voivat ottaa yhteyttä missä vain vanhemmuuteen liittyvässä asiassa. Ryhmissä kuunnellaan, esitetään kysymyksiä, keskustellaan ja pohditaan yhdessä. Neljä viidestä suosittelisi ryhmää muille samassa tilanteessa oleville.

Oman lapsen kiusatuksi joutuminen herättää voimakasta huolta ja stressiä vanhemmissa. Vanhemmat saattavat tuntea avuttomuutta, syyllisyyttä ja epävarmuutta siitä, miten auttaa lastaan.

Kiusataanko lastasi? -vanhempainryhmissä pääsee tapaamaan muita vanhempia, jotka ovat kokeneet samankaltaisia tilanteita ja tunteita. Lasten kiusaamistilanteet ovat enimmäkseen olleet vakavia ja akuutteja.

Ryhmä on antanut itselle monia uusia ajatuksia ja mahdollisuuden oman tilanteen reflektoimiseen.

Ryhmät kokoontuvat kuusi kertaa ja jokaiselle kerralle on oma teemansa. Vanhemman kokemukset ja ajatukset ovat lähtökohtana yhteiselle keskustelulle. Vanhempia kannustetaan yhteiseen vuoropuheluun, kokemusten ja ajatusten vaihtoon avointen kysymysten avulla.

Ryhmiin osallistuneet vanhemmat ovat kokeneet vertaistuen erittäin arvokkaaksi. Lähes kaikki vanhemmat kertovatkin, että ovat ryhmän jälkeen kokeneet kiusaamiseen liittyvän kuormituksen vähentyneen.

Tämä taisi olla juuri sitä, mitä kaipasin.

Monet kiusatuksi joutuneiden lasten vanhemmat ovat pettyneet koulun toimintaan. Vanhemmalle tarjottu tuki on ollut vähäistä, ja moni on kokenut jäävänsä ulkopuoliseksi kiusaamistilanteen selvittämisessä.

Vanhempi ei ole aina saanut riittävästi tietoa siitä, miten oman lapsen koulussa kiusaamista ehkäistään, miten siihen puututaan tai miten tapaukset selvitetään ja kenen toimesta. Kolme neljäsosaa ryhmiin osallistuneista vanhemmista ei tiennyt, mitä oikeuksia omalla lapsella on kiusaamistilanteen selvittelyssä. Vanhemmat kokivat kiusaamistilanteen selvittelyn kuluttavana ja ilmaisivat pettymystä ja toivottomuutta koulun toimenpiteitä kohtaan.

Keskustelu koulun työntekijöiden kanssa voi olla turhauttavaa, jos vanhempi kokee, ettei tule kuulluksi tai lapsen tilannetta ei oteta vakavasti. Kouluissa on eroja kiusaamiseen puuttumisessa, ja ryhmiin osallistuneiden vanhempien mukaan keinot ovat usein puutteelliset. Vanhemmat kertoivat, että koulun henkilökunta saattaa leimata vanhemman hankalaksi tai ylihuolehtivaksi, vaikka tämä olisi asiallisesti ja aiheesta yhteydessä kouluun.

Ryhmään osallistuttuaan vanhemmat kokivat, että he saivat keinoja tehdä yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa. Vanhemmat kertoivat saaneensa ryhmän myötä rohkeutta ottaa asia puheeksi ja jatkaa kiusaamistilanteen selvittämistä koulun kanssa. Jos jollain vanhemmalla oli tapaaminen koulussa, ryhmässä valmistauduttiin yhdessä tapaamiseen ja pohdittiin mitä on hyvä ottaa huomioon keskustelun aikana.

Vanhempainryhmissä vanhemmat saavat myös kertoa, miten he ovat toimineet, kun lasta on kiusattu, ja mikä tilanteessa on auttanut. Tämä tieto voi auttaa muita vanhempia löytämään tapoja puuttua kiusaamiseen ja lapsen tukemiseen.

Sain aina tapaamisten jälkeen sysäyksen viedä asioita eteenpäin ja tarttua härkää sarvista.


MLL:n vanhempainryhmien tavoitteena on vahvistaa vanhemman voimavaroja ja valmiuksia tukea kiusaamista kokevaa lastaan sekä edistää kodin ja koulun yhteistyötä kiusaamistilanteessa. Hanke alkoi huhtikuussa 2022, ja elokuuhun 2023 mennessä on järjestetty seitsemän vanhempainryhmää, joihin on osallistunut 34 vanhempaa ympäri Suomea. Ryhmiä ohjaavat MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset.

  • Osallistuminen vanhempainryhmään voimaannuttaa, lisää itsevarmuutta ja päättäväisyyttä kiusaamisen vastaisessa toiminnassa. Se auttaa jaksamaan ja edistämään lapsensa hyvinvointia.
  • Oman tarinan jakaminen ja muiden vanhempien tuki muistuttaa, ettei asian kanssa tarvitse olla yksin ja tilanteeseen voi vaikuttaa. Jaetut kokemukset vähentävät vanhempien kokemaa kuormitusta. Ryhmän ansiosta heillä on nyt joku, joka voi todella ymmärtää miltä heistä tuntuu.
  • Vanhemmat kokevat saaneensa keinoja lapsen tukemiseen: mm. helpottaa lapsen pahaa oloa sekä keskustella kiusaamisesta lapsen kanssa.
  • Toimintaa rahoittaa STEA.

Lue lisää ja ilmoittaudu ryhmään


MLL tarjoaa tukea ja työkaluja myös kiusaamiseen osallistuneiden lasten vanhemmille. Ensimmäiset vertaistukiryhmät alkavat lokakuussa 2023.

Lue lisää ja ilmoittaudu ryhmään

Anthea Harms

Anthea Harms

asiantuntija, Kiusaamista kokeneiden tai siihen osallistuneiden lasten vanhempien verkkotukiryhmät -hanke

Päivi Naukkarinen

Päivi Naukkarinen

asiantuntija, Kiusaamista kokeneiden tai siihen osallistuneiden lasten vanhempien verkkotukiryhmät -hanke

Aiheeseen liittyvät

Tukea vanhemmille

Tukea kouluille

Tue MLL:n kiusaamisen vastaista työtä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös