Siirry sisältöön

MLL kiusaamista vastaan

Kiusaaminen, seurasta poissulkeminen ja yksin jättäminen tuntuvat lapsesta ja nuoresta musertavalta.

Kiusaamisen vastainen työ vaatii pitkäjänteisyyttä. MLL tarjoaa matalan kynnyksen tukea kiusatuille lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä menetelmiä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ammattilaisille.

 • Lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa tarjotaan matalan kynnyksen keskusteluseuraa vuoden jokaisena päivänä. Nuorten tukilinjalla päivystää ammattilainen.
 • Selviytyjät-vertaisryhmissä on tarjolla vertaistukea 12–21-vuotiaille kiusatuille nuorille, jotta vahvistetaan sitä, mitä kiusaaminen on heikentänyt.
 • Nuortennetissä on paljon kiusaamiseen liittyvää tietoa ja vertaistukea nuorille.
 • Tuemme kiusattujen lasten vanhempia Vanhempainpuhelimessa ja vertaisryhmissä, jotta myös heillä olisi myös paikka purkaa raskaita tuntemuksia muiden samaa kokeneiden kanssa.
 • Koulurauha-ohjelmalla edistämme kouluyhteisön hyvinvointia yhdessä lasten, nuorten ja kumppanien kanssa läpi lukuvuoden. Varhaiskasvatuksessa edistämme Päiväkotirauhaa.
 • 11 000 tukioppilasta rakentaa vuosittain kouluissa kiusaamisen vastaista normia sekä huolehtivat siitä, ettei kukaan jäisi yksin.
 • Kohtaamme vanhempainilloissa ja oppitunneilla joka vuosi yli 12 000 lasta, nuorta ja vanhempaa ja lisäämme tietoa kiusaamisesta ja toisia kunnioittavasta käyttäytymisestä.
 • Koulutamme opettajia, urheiluseurojen valmentajia ja muita lasten ja nuorten kanssa toimivia mm. kiusaamisen ehkäisyyn, ryhmäyttämiseen ja turvallisen ilmapiirin rakentamiseen liittyen.
 • Kiusaamisvapaa vyöhyke löytyy kaikista Suomen lähes 800 K-Marketista, joiden kauppiaille MLL on jakanut tietoa kiusaamisesta sekä käytännön neuvoja.
 • Vaikutamme mm. median, verkostojen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta siihen, että kiusaaminen otetaan Suomessa vakavasti ja sen ehkäisyyn varataan resursseja.

Kiusaaminen satuttaa

Yhteenkuuluvuuden tunne ikätovereiden kanssa on lapselle ja nuorelle välttämätöntä. Lapsi ja nuori kaipaa päivittäistä vahvistusta ikätovereiltaan: olet hyvä tyyppi, kanssasi on mukava olla ja kuulut joukkoon. Kiusaaminen on tyrmäävä kokemus: sinä et kuulu joukkoon, me emme halua sinua, olet vääränlainen. Viimeiset 15 vuotta lasten ja nuorten kokema kiusaaminen on vähentynyt – nyt positiivinen kehitys peruskouluissa on pysähtynyt ja erityisesti tyttöjen kokema kiusaaminen on lisääntynyt. Keskimäärin jokaisessa yläkoululuokassa on oppilas, jota kiusataan viikoittain.

Kiusatuksi joutuminen herättää häpeän ja syyllisyyden tunteita ja jättää vakavat ja usein pitkään kestävät jäljet. Se aiheuttaa ahdistusta ja masennusta ja vaikuttaa oppimiseen. Minäkuva vääristyy. Lapsi, joka on muiden silmissä arvoton, alkaa itsekin kokea olevansa huonompi kuin muut.

Tutustu MLL:n kiusaamisen vastaiseen työhön

MLL tekee kiusaamisen vastaista työtä päiväkodeissa, kouluissa, harrastusyhteisöissä ja netissä. Erityisenä painopisteenä on lasten ja nuorten oma toiminta kiusaamisen ehkäisemiseksi. Lisäksi tarjoamme vanhemmille sekä lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille työkaluja kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamistilanteiden käsittelyyn.

Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten puhelin ja chat

Lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa tarjotaan matalan kynnyksen keskusteluseuraa. Puhua voi mistä tahansa aiheesta. Palvelu on auki vuoden jokaisena päivänä, maksuton, anonyymi ja kaikille avoin. Voit kirjoittaa myös nettikirjeen.

Lasten ja nuorten puhelin – 116 111
Barn- och ungdomstelefonen – 0800 86 116

Apua ja tukea


Vertaistukea kiusaamista kokeneille

Selviytyjät on ammattilaisten tai koulutettujen vapaaehtoisten vetämä vertaisryhmä kiusatuille noin 12–21-vuotiaille nuorille. Ryhmiä järjestetään verkossa sekä osassa Suomea myös kasvotusten.

Selviytyjät-ryhmien tavoitteena on vahvistaa itsetuntoa ja mielialaa sekä antaa keinoja käsitellä ja selviytyä kiusaamiskokemuksista.

 • 99 % ryhmiin osallistuneista nuorista koki olonsa turvalliseksi ryhmässä.
 • 91 % nuorista sai tukea itsetuntoonsa.
 • 96 % koki, että sai ryhmässä vertaistukea kiusaamiskokemuksiinsa.

Lisätietoa Selviytyjät-vertaisryhmistä


Nuortennetti

Nuortennetissä löytyy kiusaamiseen liittyvää tietoa ja tukea nuorille. Moderoidulla keskustelupalstalla voi saada muilta nuorilta vertaistukea kiusaamiseen ja kaverisuhteisiin liittyen. Nuortennettiin voi myös kuka tahansa nuori lähettää omia mediatuotoksiaan, ja moni käsitteleekin niissä kiusaamiskokemuksia.

Lisätietoa kiusaamisesta


Kiusaamisvapaa vyöhyke

Kiusaamisvapaa vyöhyke on K-Marketien ja MLL:n yhteistä toimintaa. Kaikki Suomen lähes 800 K-Marketia ovat kiusaamisvapaita vyöhykkeitä eli paikkoja, joissa lapset ja nuoret voivat kääntyä turvallisen aikuisen puoleen. MLL jakaa kauppiaille tietoa kiusaamisesta ja käytännön neuvoja kiusaamistilanteissa toimimiseen.

Koulut, päiväkodit ja harrastusryhmät

Tukioppilaat toimivat koulussa silminä ja korvina

Tukioppilaat rakentavat koulussa hyvää ryhmähenkeä ja kiusaamisen vastaista normia sekä huolehtivat, ettei kukaan jäisi yksin. MLL on kehittänyt tukioppilastoimintaa jo yli 50 vuoden ajan. 93 % suomalaisista ylä- ja yhtenäiskouluista on tukioppilastoimintaa, ja vuosittain noin 11 000 tukioppilasta saa tehtäväänsä koulutuksen.

Tukioppilastoiminta sai tunnustusta Karvin arvioinnissa (2022) yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävänä sekä kiusaamista ennaltaehkäisevänä menetelmänä.

Lisätietoa tukioppilastoiminnasta


Koulurauhaa rakennetaan läpi lukuvuoden

Koulurauha-ohjelmassa oppilaat toimivat itse koulun ilmapiirin kehittämiseksi. Tavoitteena on, ettei ketään kiusattaisi, kukaan ei jäisi yksin ja jokainen tuntisi kuuluvansa kouluyhteisöön. Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. 

Lukuvuoden 2023-2024 koulurauha julistettiin 23.8. Ylivieskasta. Tapahtuman tallenne nähtävillä Yle Areenassa.

Tutustu Kourauhaan


Päiväkotirauha kiusaamista vastaan

Tarjoamme varhaiskasvattajille valmiita toimintamalleja kiusaamisen vastaiseen Päiväkotirauha-toimintaan. Päiväkotirauha on lapsia ja vanhempia osallistava kiusaamisen vastainen toimintapa, jonka voi ottaa osaksi varhaiskasvatuksen arkea.

Päiväkotirauhaa voi toteuttaa mm. pelaamalla päiväkotirauhapeliä lasten kanssa, järjestämällä Kaikille kaveri päiväkodissa -vanhempainillan tai pitämällä Tuumaustalkoot henkilökunnan kesken.

Lue lisää Päiväkotirauhasta


Turvallinen ja viihtyisä harrastusryhmä

Reilusti urheiluryhmässä -hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten urheiluharrastuksia ohjaavien seuratoimijoiden taitoja luoda turvallinen ja toimiva ilmapiiri ryhmään. Hankkeen materiaaleilla ja koulutuksilla tuetaan myös urheilun parissa tapahtuvan loukkaavan kohtelun ja kiusaamisen tunnistamista ja ehkäisemistä.

Reilusti urheiluryhmässä – Trygg idrott för alla -hanke on toteutettu yhteistyössä Folkhälsanin ja eri lajiliittojen kanssa.

Tukea hyvän harjoitteluilmapiirin luomiseen


Harjoitteita kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja käsittelyyn

Toiminnalliset tehtäväkortit sisältävät ideoita niin ryhmäyttämiseen, kaveritaitojen harjoitteluun kuin tunteiden ja kiusaamisen käsittelyyn. Tehtäväkortteja voi käyttää koulussa, harrastusryhmissä tai nuorisotyössä.

Esimerkkejä kiusaamisen ehkäisyyn liittyvistä tehtäväkorteista:

Tutustu tehtäväkortteihin


Koulutusta kiusaamisen ennaltaehkäisyyn

MLL:n pidetyt kouluttajat voi tilata vanhempainiltaan, opettajien vesopäivään tai oppilaiden oppitunneille kertomaan kiusaamisen ehkäisystä. Tarjoamme toiminnallisia ja keskustelevia koulutuksia valtakunnallisesti.

Lisätietoa koulutuspalveluista

 

Vanhemmat

Vanhempainnetti

Kiusaaminen on monitahoinen ilmiö, ja sitä esiintyy jo pienten lasten keskuudessa. Kiusaamistilanne ei ole koskaan tasa-arvoisten ja yhtä voimakkaiden nahistelua, vaan kiusattu on alakynnessä ja puolustuskyvytön. Siksi aikuisten on tärkeää puuttua kiusaamiseen.

Vanhempainnetistä löytyy vanhempien tueksi tietoa pienten lasten keskinäisestä kiusaamisesta ja koulukiusaamisesta sekä vinkkejä kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

Tietoa vanhemmille


Tietoa ja tukea nettikiusaamisesta vanhemmille

Nettikiusaaminen on usein osa muuta kiusaamista. Nettikiusaaminen on moninainen ja vakava ilmiö, johon tulee puuttua. Se voi olla toisen ihmisen nimittelyä, pilkkaamista, ulkopuolelle jättämistä, syrjintää, uhkailua, kiristämistä, julkista nolaamista, valheellisen tiedon levittämistä, ilkeää kommentointia tai haitallisen sisällön jakamista sosiaalisessa mediassa, peleissä tai muualla netissä.

Tuotamme ajankohtaista ja konkreettista tietoa nettikiusaamisesta vanhemmille.

Lisätietoa nettikiusaamisesta


Vanhempainpuhelin, chat ja nettikirjepalvelu

Vanhempainpuhelimessa voi jutella mistä tahansa vanhemmuuteen liittyvästä asiasta, myös omasta tai läheisen lapsen kiusaamiskokemuksista. Vanhempainpuhelimeen, kirjepalveluun ja chattiin voi ottaa yhteyttä nimettömästi ja luottamuksellisesti. Vanhempi voi myös varata ajan ajanvarauschattiin MLL:n vanhemmuuden tuen työntekijälle.

Vanhempainpuhelin vastaa numerossa 0800 922 77.

Katso Vanhempainpuhelimen aukioloajat tai lähetä chat-viesti


Vertaistukea verkossa kiusattujen vanhemmille

Tuemme kiusattujen alakouluikäisten lasten vanhempia, jotta myös heillä olisi mahdollisuus purkaa raskaita tuntemuksia muiden samaa kokeneiden kanssa.

Kiusattujen lasten vanhempien verkkovertaisryhmiin osallistuneet vanhemmat ovat kokeneet voimaantumista tavatessaan muita samassa tilanteessa olevia, ja osallistuminen on vaikuttanut positiivisesti vanhempien mielialaan. Ryhmässä käydyt keskustelut ovat vahvistaneet vanhemman jaksamista ja kykyä selvittää lapsensa kiusaamistilannetta.

Lisätietoa vertaistukiryhmistä


Vertaistukea verkossa kiusaamiseen osallistuneiden lasten vanhemmille

MLL järjestää verkkovertaisryhmiä kiusaamiseen osallistuneiden lasten vanhemmille. Kun oma lapsi osallistuu kiusaamiseen, saattaa se herättää vanhemmassa monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Kiusaamistilanteet eivät aina ole selkeitä ja joskus voi tuntua siltä, että lastasi on kohdeltu epäreilusti. Saatat vanhempana pohtia, onko lastani kuultu riittävästi ja kuinka tilanne on ymmärretty.

Vertaisryhmässä tunteista ja ajatuksista pääsee puhumaan muiden samassa tilanteessa olevien vanhempien kanssa sekä etsimään yhdessä ratkaisuja ja tapoja tukea lasta.

Lue lisää vertaistukiryhmistä

Auta kiusattuja!

Osaatko kuvitella, miltä tuntuu yrittää olla näkymätön, jotta ei joutuisi kiusatuksi? Liian monelle lapselle se on arkea.

Sinä voit auttaa. Lahjoita nyt!

Takaisin ylös