Siirry sisältöön

Terveisiä nuorilta: Hei aikuinen, ota nettikiusaaminen vakavasti! 

MLL:n Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyn tulokset on nyt julkaistu. Kyselyyn vastanneiden yli 1100 12–17-vuotiaiden nuorten vastauksissa ilmeni, että netissä, somessa ja peleissä tapahtuvan kiusaaminen ja häirintä on arkipäiväinen ilmiö. Tuloksissa nousee monta tärkeää näkökulmaa, mutta erityisen kirkkaasti erottuu yksi toive: aikuisten on otettava netissä tapahtuva kiusaaminen vakavasti – tätä mieltä oli suurin osa vastanneista.

Aikuisten on hyvä muistaa, että netti ei ole erillinen saareke nuorten elämässä, vaan kiinteässä yhteydessä esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin, hyvinvointiin ja oman identiteetin rakentumiseen. Suurin osa nuorista kokee, että kiusaaminen verkossa ja kasvokkain on yhtä vakavaa, joten nettikiusaamista ei ole aikuistenkaan syytä vähätellä. Lisäksi aikuisen velvollisuus on auttaa nuorta netissä tapahtuvissa ikävissä tilanteissa.

Nuoret toivovat, että vanhemmat ja kasvattajat osoittavat myönteistä kiinnostusta heidän sosiaalisen median käyttöään ja pelaamistaan kohtaan. Säännöllinen juttelu aiheesta arjessa auttaa pitämään auki keskusteluyhteyden nuoren kanssa, jolloin kynnys kertoa ikävistä asioista on matalampi. Nuori tarvitsee omaa tilaa, mutta myös tunteen siitä, että aikuiset välittävät siitä, mitä nuorelle kuuluu digitaalisissa ympäristöissä.

Nettikiusaamiskyselyssä esille tulleita nuorten toiveista aikuisille.

Nuorilla on erilaisia keinoja puuttua joko itseen tai muihin kohdistuvaan kiusaamiseen. Osa on uskaltanut asettua kiusaamista vastaan tai halunnut tukea kiusaamista kohdannutta. Vastauksista nousee kuitenkin esille kokemuksia tai tilanteita, joissa nuori ei ollut saanut apua tai tiennyt miten toimia kohdatessaan nettikiusaamista. Näissä tilanteissa tarvitaan erityisesti aikuisen tukea.

Kouluissa ja kodeissa olisikin tärkeää jutella siitä, miten kiusaamistilanteissa verkossa kannattaa toimia ja miten niitä voi ehkäistä. Samalla voi keskustella siitä, miten itse voi toimia niin, ettei sorru nettikiusaamiseen tai loukkaavaan kohteluun, tietoisesti tai tietämättään.

Nettikiusaamisen seuraukset mietityttävät monia kyselyyn vastanneita nuoria. Useat nuoret halusivat kuulla ja keskustella aiheesta oppitunneilla nykyistä enemmän. Tiedon saaminen siitä, miten kiusaaminen netissä voi vaikuttaa eri osapuolten elämään kiinnosti monia. Miten kiusaamista tai häirintää netissä kohdanneet selviävät? Millaisia seurauksia voi koitua verkossa muita trollaavan tai kiusaavan nuoren elämään? Entä jos syyllistyy johonkin rikokseen?

Useimmat nuoret suhtautuvat nettikiusaamiseen vastuuntuntoisesti ja osa saattaa puuttua kiusaamistilanteisiin rohkeastikin. Osa puolestaan kokee olonsa epävarmaksi ja jännittää joutuuko itse kiusaamisen kohteeksi, jos puolustaa netissä kiusattua.

Kiusaamiseen puuttuvien nuorten lisäksi kyselyyn vastanneiden joukossa oli pieni, mutta suhteellisen ärhäkkä joukko, jonka mukaan netissä keskustelukulttuurin tuleekin olla kovaa. Jos menoa ei kestä, on parempi olla käyttämättä nettiä. Kovemmat asenteet muita netinkäyttäjiä kohtaan herättävät kysymyksiä kasvatuksen näkökulmista. Mistä tällaiset asenteet ovat peräisin ja mitä ne voivat saada aikaan?

Syitä kovien tai armottomien asenteiden takana on varmasti monia. Joka tapauksessa asia herättää pohtimaan esimerkiksi aikuisten kasvokkaisessa ja digitaalisissa ympäristöissä antamia malleja vuorovaikutuksesta ja hyväksyttävänä pidettävistä kommentoinnin tavoista.

Jokaisella nuorella on olla oikeus saada olla rauhassa myös netissä. On kohtuutonta, jos kiusaamista kohdannut nuori joutuu rajoittamaan omaa netinkäyttöään häirinnän pelossa.

 • Ole valmis keskustelemaan netissä tapahtuvasta kiusaamisesta ja häirinnästä.
 • Kuuntele mitä nuoret ilmiöstä kertovat ja millaisia keinoja heillä on kiusaamisen ehkäisemiseen.
 • Jutelkaa millaista tuttujen tai tuntemattomien välinen vuorovaikutus on somessa tai peleissä. Miten kavereista, vertaisista tai muista ihmisistä jutellaan?
 • Kiinnitä huomioita millaista puhetta tuotat arjessa itse. Millaisia asenteita saatat välittää tietämättäsi, kasvokkain tai digitaalisesti? Mihin sävyyn kotona tai koulussa kommentoidaan tai puhutaan muista ihmisistä? 
 • Selvittäkää rauhassa mitä on tapahtunut ja keitä tilanteeseen liittyy. Lohduta ja kehu siitä, että nuori otti asian puheeksi.
 • Ottakaa talteen todistusaineisto esimerkiksi kuvakaappauksin.
 • Sosiaalisessa mediassa tai verkkoyhteisöissä on hyvä tehdä ilmoitus ylläpidolle.
 • Jos mietitte, onko tilanteessa tapahtunut rikos, esimerkiksi Rikosuhripäivystykseen tai nettipoliisin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Yhteydenottoon riittää jo tunne, että itselle on tapahtunut jotain ikävää
 • Jos tilanteeseen liittyy arkaluontoisia tai seksuaalisia kuvia alaikäisestä, niistä kannattaa ilmoittaa Nettivihje-palveluun, joka auttaa laittoman kuvamateriaalin poistamisesta verkosta,
 • Koulun tulee puuttua ja käsitellä myös verkossa tapahtuvia kiusaamistilanteita, kun ne tapahtuvat kouluajalla, kouluun liittyvässä toiminnassa ja niihin liittyy koulun oppilas.
 • Jos käy ilmi, että oma nuori on kiusannut tai tehnyt netissä loukkaavia tekoja, ole valmis selvittämään asia yhdessä nuoren ja asianomaisten kanssa. Tuomitse loukkaava teko, älä nuorta itseään.
Rauna Rahja

Rauna Rahja

Mediakasvatuksen asiantuntija

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

MLL:n palvelut nuorille ja vanhemmille

Muita palveluja nettikiusaamista kohdanneille

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Takaisin ylös