Siirry sisältöön

Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyn tulokset

Kuvaus kyselystä

Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyyn vastasi yhteensä 1123 12–17-vuotiasta. Nuorten näkemyksiä ja kokemuksia kerättiin avoimella verkkokyselyllä pääosin syksyllä 2020.

Tavoitteena oli selvittää nuorten ajatuksia nettikiusaamiseen puuttumisesta ja saada tietoa heidän kokemastaan kiusaamisesta, häirinnästä ja loukkaavasta kohtelusta digitaalisissa ympäristöissä.

Kuvaus kyselystä

Nettikiusaamisen monet muodot

Kyselyn tulosten perusteella kiusaaminen ja häirintä netissä, sosiaalisessa mediassa ja peleissä on varsin moninainen ilmiö, joka näkyy nuorten arjessa ja mediankäytössä monin tavoin.

Kiusaamisen kokemukset vaihtelevat yksittäisistä herjoista, ilkeistä kommenteista ja juorujen levittämisen aina vakavaan häirintään ja uhkailuun.

Nettikiusaamisen monet muodot

Nuorten toiminta nettikiusaamistilanteissa

Jos nuori joutuu itse kiusatuksi verkossa, yleisin toimintatapa nuorille on kiusaajan estäminen tai blokkaaminen palvelusta. Moni nuori on puolustanut tai tukenut muita kiusaamista verkossa kohdanneita eri tavoin.

Lue miten nuoret toimivat netin kiusaamistilanteissa ja millaisia neuvoja he antavat kiusaamisen ehkäisemiseen digitaalisissa ympäristöissä.

Nuorten toiminta nettikiusaamistilanteissa

Nuorten suhtautumisia nettikiusaamiseen ja siihen puuttumiseen

Suurin osa nuorista suhtautuu nettikiusaamiseen vakavasti, mutta suhtautuminen myös vaihtelee. Osa nuorista kuvaa kiusaamista tai häirintää verkossa asiaksi, joka ilmenee lähinnä anonyymisti tai ei ole luonteeltaan vakavaa.

Vaikka valtaosa nuorista pitää netissä tapahtuvaa kiusaamista ikävänä ilmiönä, joka tulisi saada vähenemään, mahtuu joukkoon myös kovempia asenteita, joissa kiusaamisen tai häirinnän ajatellaan olevan asia, joka kuuluu netin keskustelukulttuuriin.

Nuorten suhtautumisia nettikiusaamiseen ja siihen puuttumiseen

Vastuuntuntoiset, epävarmat, rohkeat ja välinpitämättömät

Nuorten suhtautuminen nettikiusaamiseen vaihtelee. Kyselyn vastanneista nuorista tunnistettiin neljä erilaista ryhmää sen perusteella, miten he asennoituivat nettikiusaamiseen puuttumiseen.

Lue millaiset asenteet yhdistävät vastuuntuntoisten, epävarmojen, rohkeiden ja välinpitämättömien ryhmiä ja miten eri tavoin suhtautuvat nuoret ovat valmiita toimimaan kiusaamistilanteissa verkossa.

Vastuuntuntoiset, epävarmat, rohkeat ja välinpitämättömät

Mitä nettikiusaamiselle pitäisi nuorten mielestä tehdä?

Nuorista yli puolet uskoo, että netissä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa häirinnän ja loukkaavan kohtelun vähenemiseen. Valtaosa ajattelee, että kiusaamistilanteessa jokaisen toiminnalla on merkitystä kiusaamisen lopettamiseksi.

Nuorten vastaukset osoittavat selvästi, että aikuisten tulisi ottaa sosiaalisessa mediassa ja netissä tapahtuva kiusaaminen ja häirintä vakavasti.

Mitä nettikiusaamiselle pitäisi nuorten mielestä tehdä?

Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyraportti

Lue Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyn tuloksista kootusti pdf-raportista.

Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyraportti (pdf)

Koulutus, oppitunti tai vanhempainilta nettikiusaamisesta

Tarvetta nettikiusaamisen käsittelylle koulussa tai vanhempainillassa? MLL koordinoi valtakunnallista nuorisotyön kouluttajaverkostoa, joka järjestää mediakasvatustilaisuuksia oppilaille, vanhemmille ja ammattilaisille eri puolilla Suomea.

Tutustu MLL:n mediakasvatuskoulutuksiin
Takaisin ylös