Siirry sisältöön

Nettikiusaaminen

Nettikiusaaminen ja loukkaava kohtelu netissä voi olla toisen ihmisen nimittelyä, pilkkaamista, ulkopuolelle jättämistä, syrjintää, uhkailua, kiristämistä, julkista nolaamista, valheellisen tiedon levittämistä, ilkeää kommentointia tai pelottelua sosiaalisessa mediassa, peleissä tai muualla netissä.

Nettikiusaaminen on moninainen ilmiö ja voi olla myös haitallisen sisällön jakamista tai tällaisesta julkaisusta tykkäämistä, jolloin se leviää entistä laajemmalle. Nettikiusaaminen on usein osa muuta kiusaamista. Jos lasten tai nuorten välillä on esimerkiksi riitaa jostain asiasta, riidat näkyvät myös helposti heidän käyttämissään sosiaalisissa medioissa.

Kaikki ikävä viestiminen ja kohtelu ei välttämättä ole tahallista ja toistuvaa kiusaamista. Loukkaavaa kohtelua näkee netissä harmillisen usein. Loukkaava kohtelu voi esimerkiksi olla satunnaisia ilkeitä kommentteja ja viestejä tai ulkopuolelle jättämistä, joka ei välttämättä toistu, mutta tuntuu pahalta. Ilkeilyä, väärinymmärryksiä ja ulkopuolelle jättämistä tapahtuu, kun omien mielipiteiden ja tunteiden ilmaisua vielä harjoitellaan. Jos ilkeisiin puheisiin ja tekoihin ei puututa, ilmapiiristä voi tulla epämukava ja turvaton. Loukkaava kohtelu voi johtaa myös kiusaamiseen.

Loukkaavaa kohtelua, kiusaamista ja häirintää voi tapahtua missä tahansa alustalla, sovelluksessa tai sivustolla. Koska nettikiusaaminen vaikuttaa lapseen ja nuoreen ja sillä voi olla vahingollisia seuraamuksia, siihen on aina puututtava välittömästi.

 

 


Nettikiusaamisen monet muodot

Sosiaalisessa mediassa ja digitaalisissa peleissä tapahtuva kiusaaminen on monimuotoinen ilmiö. Nettikiusaamiseen voi syyllistyä kuka tahansa, joko tarkoituksella tai ajattelemattomuuttaan. Nettikiusaaminen voi olla toistuvaa ja jatkuvaa, mutta yhtälailla yksi yksittäinen ilkeä tai ikävä teko, jolla on kiusatulle huomattavia ikäviä seuraamuksia. Nettikiusaamiseen liittyy myös usein valvonnan puute, kun kiusaaminen tapahtuu aikuisten tietämättä. Kiusaamisen vakavuutta lisää tiedon nopea leviäminen. Jos muut palkitsevat ilkeät kommentit tykkäyksillä, jaoilla ja samanhenkisillä vastauksilla, he saattavat rohkaista kiusaajaa jatkamaan. Kuten vaikka koulussa tapahtuvassa kiusaamistilanteessa, silminnäkijät saattavat liittyä kiusaajan puolelle, puolustaa kiusattua tai olla tekemättä mitään.

Nettikiusaaja voi olla tuttu tai tuntematon. Kiusaamista voi tapahtua yhtä lailla suurissa julkisissa kuin yksityisissä, suljetuissa keskusteluissa.

Lasten ja nuorten suosiossa olevat sosiaaliset mediat, pelit ja keskustelualustat vaihtelevat usein nopeastikin ja myös kiusaaminen saattaa saada erilaisia muotoja eri kanavilla. Nettikiusaaminen ei muusta kiusaamisesta poiketen ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Digimaailman nopeus ja klikkauksen helppous vaikuttavat siihen, että netissä tapahtuu herkemmin ylilyöntejä. Kasvottomuus ja mahdollisuus toimia nimettömästi saattavat myös madaltaa kynnystä kiusaamiseen.

 1. juoruilu, huhujen levittäminen, mustamaalaus
 2. nolaaminen ja nöyryyttäminen
 3. töykeät ja ilkeät kommentit, halveksunta
 4. ärsyttäminen, uhkailu ja vaaniminen
 5. ryhmästä eristäminen ja poissulkeminen tai ryhmään lisääminen luvatta
 6. kiristäminen
 7. yksityisen tiedon jakaminen tai toisen huijaaminen oman yksityisen tiedon jakamiseen
 8. valeprofiilien tekeminen
 9. fleimaus eli sanasodan aiheuttaminen tahallisesti
 10. asiattomien sisältöjen lähettäminen toiselle
 11. pilapuhelut
 12. epämiellyttävät vihjailevat ja seksuaaliset viestit
 13. ahdistelu ja häirintä
 14. digitaalisen omaisuuden anastaminen
 15. haittaohjelmien lähettäminen ja jakaminen

Mitä nuoret itse kertoivat sosiaalisissa medioissa, peleissä ja netissä kohtaamastaan kiusaamisen muodoista? Nettikiusaamisesta piirtyy kuva monen nuoren arjessa valitettavan tutusta ilmiöstä, jonka erilaisten muotojen näkyminen nuorten netinkäytössä on melko tavallista. 

Lue lisää nettikiusaamisen monista muodoista MLL:n Nuoret ja nettikiusaaminen-kyselystä


Nettikiusaaminen voi olla rikos

Lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa nettikiusaamisen seurauksista. Rikoksen kynnys saattaa ylittyä jos esimerkiksi levitetään yksityiselämää loukkaavaa tietoa tai kuvia. Kunnianloukkaukseen saattaa syyllistyä, jos esittää toisesta valheellisen tiedon aiheuttaen hänelle vahinkoa tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Laiton uhkaus, myös sosiaalisessa mediassa ja viesteissä, tarkoittaa esimerkiksi toisen uhkaamista rikoksella niin, että hänellä on perusteltu syy pelätä oman tai toisen henkilön turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa.

Rangaistavaa vihapuhetta voivat olla esimerkiksi kunnianloukkaus, yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen, uskonrauhan rikkominen tai kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Rikoksia voivat olla myös erilaiset identiteettivarkaudet. Mediankäytössään on tärkeää olla yhä kriittisempi siinä, millaisia sisältöjä jakaa eteenpäin, jotta ei tulisi itse osallistuneeksi esimerkiksi kiusaamiseen tai kunnianloukkaukseen.

On tärkeää, että lapset ja nuoret osaavat tunnistaa toisen oikeuksia rikkovaa mediankäyttöä, nettikiusaamisen eri muotoja ja vihapuhetta, jotta he pystyisivät paremmin suojelemaan itseään ja muita mediankäyttäjiä.


Nettikiusaamiseen tulee suhtautua vakavasti

Nettikiusaamisen eri muodot jäävät helposti aikuisilta piiloon, ellei niistä keskustella.

Keskustele lapsen ja nuoren kanssa siitä miten netin tai sosiaalisen median ympäristöt vaikuttavat kaverisuhteisiin tai ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Eri ryhmissä vallitsevat kirjoittamattomat tai itsestään selvät säännöt tai normit vaikuttavat eri tavoin toimintaan netissä. Kysy lapselta ja nuorelta millaista viestittely tai keskustelu lapsen käyttämillä kanavilla, viestiketjuissa tai ryhmissä on. Jääkö joku ulkopuolelle? Millaiseen sävyyn ryhmän jäsenistä tai ryhmän ulkopuolisista puhutaan? Millaista keskustelua pelien tiimellyksessä käydään? Lasta tai nuorta voi pyytää itse kertomaan esimerkkejä käyttämiensä pelien ja sosiaalisen median kanavien vuorovaikutuskulttuureista. Aikuisen tehtävä keskustelussa on puuttua epäkohtiin ja opettaa lasta ja nuorta asettumaan toisen asemaan ja  kunnioittamaan omia ja toisten rajoja.

Myönteiset kohtaamiset ja reilu toiminta ovat netissäkin usein pieniä huomaavaisia tekoja

 1. kohteliasta käyttäytymistä ja toisten arvostamista
 2. toisten näkemysten kuulemista ja mielipiteiden huomioimista
 3. toisten tunteiden tunnistamista
 4. toisten yksityisen tiedon kunnioittamista
 5. toisten auttamista ja puolustamista

Jos lasta tai nuorta on kiusattu netissä

Ota huoli rauhassa puheeksi, jos epäilet jotain sattuneen esimerkiksi nuoren muuttuneesta käytöksestä

Jos lasta tai nuorta on kiusattu sosiaalisissa medioissa tai peliympäristöissä, on selvitettävä onko kiusaaminen tarkoituksellista ja toistuvaa vai aiheuttavatko yksittäiset sanomiset ja tekemiset mielipahaa. Tilanteeseen kannattaa puuttua välittömästi, sillä netissä asiat leviävät ja kärjistyvät helposti. Lapsen ja nuoren kokemus tulee ottaa vakavasti.

Kiusaamisen kohteelle haavoittavaa on se, jos muut jakavat materiaalia ja tykkäävät siitä, eivätkä asetu puolustamaan häntä.

 • Nettikiusaamistapauksissa nopeus on valttia. Viestit, videot ja muut sisällöt leviävät netissä nopeasti.
 • Selvittäkää asiaa. Pyydä lasta tai nuorta kertomaan mitä on tapahtunut, missä palveluissa ja ketkä ovat osallisia? Kannusta kertomaan, vaikka se olisi noloa tai vaikeaa.
 • Auta ottamaan kiusaamisviestit talteen, säätämään yksityisyysasetuksia ja tekemään ylläpidolle ilmoitukset.
 • Ota tarvittaessa yhteyttä toisiin vanhempiin, kouluun, nuorisotyöhön tai harrastusporukkaan. Netissä tapahtuva kiusaaminen voi liittyä kiusaamiseen muualla. Huomioi lapsen omat toiveet asian ratkaisussa.
 • Jos on syytä epäillä rikosta, ottakaa yhteys poliisiin tai muuhun viranomaiseen.
 • Tue ja muistuta lasta, ettei kiusaaminen ole hänen syynsä. Rohkaise, ole saatavilla, seuraa tilannetta. Tärkeintä, ettei lapsi jää tilanteessa yksin.
 • Jos tilanteeseen liittyy arkaluontoisia tai seksuaalisia kuvia alaikäisestä, niistä kannattaa ilmoittaa Nettivihje-palveluun, joka auttaa laittoman kuvamateriaalin poistamisesta verkosta.
 • Koulun tulee puuttua ja käsitellä myös verkossa tapahtuvia kiusaamistilanteita, kun ne tapahtuvat kouluajalla, koulumatkalla tai kouluun liittyvässä toiminnassa ja jos niihin liittyy koulun oppilas.
 • Jos käy ilmi, että oma nuori on kiusannut tai tehnyt netissä loukkaavia tekoja, ole valmis selvittämään asia yhdessä nuoren ja asianomaisten kanssa. Tuomitse loukkaava teko, älä nuorta itseään.

MLL:n Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyssä nuoret kertoivat miten he toimivat netin kiusaamistilanteissa. Nuoret antoivat myös neuvoja kiusaamisen ehkäisemiseen digitaalisissa ympäristöissä.

Lue MLL:n Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselystä miten nuoret toimivat nettikiusaamistilanteissa


Opeta lasta ja nuorta suojautumaan loukkaavalta kohtelulta

Yksittäinen henkilökohtainen viesti, nolaava kuva tai yksityinen video voi levitä nopeasti hyvin laajalle.

Joskus loukkaava materiaali jatkaa leviämistä, vaikka kiusaajakin katuisi sen liikkeelle laittamista. Vaikka verkossa tapahtuva kiusaaminen on usein julkista ja siitä jää jälki, tekijää voi olla vaikea saada kiinni. Kiusaamista tapahtuu paljon myös yksityisissä viesteissä, eikä niitä välttämättä näe kukaan muu kuin kiusaaja ja kiusattu. Kiusatuksi tulleen on tärkeää tallentaa todisteet: kuvakaappaukset, viestien saapumisen tarkat ajankohdat ja jos mahdollista, IP-osoitteet. Niistä on apua, jos asiaa selvitetään esimerkiksi poliisin kanssa.

 1. Opetelkaa yhdessä miten sosiaalisissa medioissa huolehditaan omasta yksityisyydestä. Tutustu lapsen tai nuoren käyttämiin palveluihin ja siihen, millaiset mahdollisuudet käyttäjällä on vaikuttaa yksityisyysasetuksiin. Useimmissa palveluissa voi rajoittaa esimerkiksi kuvien ja viestien näkymistä tietylle kohdejoukolle.
 2. Kerro lapselle ja nuorelle, että useimmissa palveluissa voi ilmoittaa loukkaavasta kuvasta tai epäasiallisesta viestistä suoraan ylläpidolle. Selvittäkää miten ilmiantaa kiusaaja sekä raportoida loukkaava tai häiritsevä teko.
 3. Pohtikaa yhdessä lapsen ja nuoren kanssa, mitä hän voi tehdä kiusaamisen ehkäisemiseksi.
 4. Vahvista lapsen myönteistä näkemystä itsestään.

Mitä nettikiusaamiselle pitäisi nuorten mielestä tehdä? Nuorista yli puolet uskoo, että netissä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa häirinnän ja loukkaavan kohtelun vähenemiseen. Valtaosa ajattelee, että kiusaamistilanteessa jokaisen toiminnalla on merkitystä kiusaamisen lopettamiseksi.

Lue MLL:n Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselystä nuorten ajatuksia ja toiveita nettikiusaamiseen liittyen


Harkintaa yksityisen tiedon jakamisessa

Sosiaalinen media ja monenlainen muukin mediankäyttö perustuu tiedon jakamiselle. On siis oltava tarkka, mitä netissä jakaa ja kenelle. Lasten voi olla vaikeaa arvioida, mikä tieto itsestä voidaan huoletta kertoa ja millaiset asiat kannattaa jättää kertomatta. Yksityistä tietoa ovat muun muassa koko nimi, kotiosoite, asuinpaikka ja salasanat.

Keskusteltaessa lapsen tai nuoren kanssa havainnollistavat esimerkit kuvastavat hyvin yksityisen ja julkisen tiedon eroa. Kerro esimerkiksi, että sellaisen tiedon kanssa, jota he eivät esimerkiksi kertoisi kadulla vieraalle ihmiselle tai kuva, jota he eivät toivoisi koulun seinälle, on syytä käyttää julkaisemisessa harkintaa. Vaikka niin harvoin tapahtuu, on hyvä tiedostaa, että jopa hyvän ja luotettavan ystävän kohdalla on mahdollista, että lähettämäsi viesti tai muu sisältö päätyy vääriin käsiin.

Samoin kuin mikä tahansa netissä oleva tieto voi olla epäluotettavaa, netissä voi toimia epärehellisiä tai vilpillisiä ihmisiä.

MLL:n Nuoret ja nettikiusaaminen- kyselyssä kävi ilmi, että suurin osa nuorista suhtautuu nettikiusaamiseen vakavasti, mutta suhtautuminen myös vaihtelee. Osasta itseä tai muita kohtaan loukkaava tai uhkaava käytös netissä tuntuu ahdistavalta.

Lue lisää MLL:n Nuoret ja nettikiusaaminen- kyselystä ja nuorten suhtautumisesta nettikiusaamiseen


Rohkaise lasta kertomaan hyvistä ja huonoista kokemuksista

Kun lapsen tai nuoren mediankäyttö on luonteva osa arkisia keskusteluja, hänen on helpompi kertoa myös netissä sattuneista ikävistä asioista.

Jos lapsi kertoo loukkaavasta kohtelusta, kiusaamisesta,  häirinnästä tai muusta epäilyä herättävästä asiasta, kiitä lasta ja kerro hänelle, että hän toimi oikein asiasta kertomisessa.

Keskustele lapsen ja nuoren kanssa siitä, mikä oli sopimatonta käyttäytymistä ja miksi sekä miltä se hänestä tuntui. Yhdessä on hyvä keskustella ja pohtia erilaisia toimintavaihtoehtoja, kuten sosiaalisen median turvaominaisuuksien hyödyntämisestä, kiusaamisviestien tallentamisesta ja omien yksityistietojen suojaamisesta.

Pyri ylläpitämään luottamuksellista suhdetta, jotta lapsi ja nuori tietää, että voi tarvittaessa tukeutua sinuun.

Katso MLL:n mediakasvatusvideolta mitä vanhempien ja muiden kasvattajien kannattaa tietää netissä tapahtuvasta kiusaamisesta. Millaista lasten ja nuorten kohtaama kiusaaminen netissä on ja milloin se täyttää rikoksen tunnusmerkit? Miten ehkäistä nettikiusaamista ja puuttua asiaan?

 

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Nuoret ja nettikiusaaminen -kysely

MLL:n mediakasvatuksen uutiskirje

Takaisin ylös