Siirry sisältöön

Kaveritaitoja ja vanhemmuutta

Hyvillä kaverisuhteilla on suuri merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle. Kaverit merkitsevät lapselle iloa, leikkiä ja yhteistä tekemistä. Mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä merkityksellisemmäksi kaveritaidot tulevat.

Lapset tarvitsevat vanhempia kaverisuhteiden opetteluun. Vanhemman ja lapsen välinen hyvä vuorovaikutus luo pohjan lapsen sosiaalisille taidoille. Kaverisuhteisiin on helpompi ryhtyä, kun lapsella on kokemuksia siitä, että häntä ymmärretään ja arvostetaan omassa perheessä. Omat vanhemmat ovat lapselle tärkein turvasatama silloin, kun kaverisuhteissa on tapahtunut kurjia asioita.

Pienten lasten kaveritaitojen tukeminen

Kaverit merkitsevät lapselle iloa, leikkiä ja yhteistä tekemistä. Päivähoidossa lapsi tutustuu toisiin lapsiin. Vanhemmat ovat silti monessa mielessä avainasemassa mahdollistamassa pienten lasten kaverisuhteiden kehittymistä. Lue lisää alle kouluikäisen lapsen kaveritaitojen tukemisesta.

Vanhempi lapsen kaverisuhteiden tukena

Mitä tänään leikitään?

Leikki on keskeistä toimintaa lapsuuden kehitysvaiheissa. Erilaiset pelit ja leikit ovat oiva tapa harjoitella lapsen kanssa vuorovaikutustaitoja. Samalla opitaan säätelemään tunteita sekä huomioimaan toisten ihmisten näkökulmia. Leikkivinkkeihin voi tutustua Leikkipankissa.

Tutustu Leikkipankkiin

Peli opettaa eskarilaiselle uusia taitoja

Ilolla eskarista ekalle -pelit ovat hauskaa tekemistä perheen kesken. Maksuttomat pelit on suunnattu eskari-ikäisille ja ekaluokkalaisille yhdessä aikuisen kanssa pelattavaksi. Pelissä päästään seikkailemaan Mediametsään, Treenitorppaan, Kaveruuden kerrostaloon ja Hassutteluhuvilaan. Näissä kohteissa vietetään yhteistä aikaa, pidetään hauskaa ja ehkä samalla opitaankin jotain.

Ilolla eskarista ekalle -peli

Ekaluokkalainen tarvitsee vanhempaa kaverisuhteiden opetteluun

Kouluiässä kavereista tulee entistä tärkeämpiä. Lapset touhuavat mielellään keskenään. Silti koululainen tarvitsee vielä paljon aikuisen turvaa ja aikaa. Lapsemme – lehdessä julkaistussa jutussa kerrotaan, kuinka luokan vanhemmilla on tärkeä rooli kouluryhmän hyvinvoinnissa.

Lapsemme -lehden juttu

9-12 -vuotiaan kaverisuhteiden tukeminen

Kaverit ovat tärkeitä ja kavereiden mielipiteillä on yhä suurempi merkitys. Ystävistä eroon joutuminen esimerkiksi muuton vuoksi on lapselle vaikeaa. Lapselle on tärkeää olla hyväksytty hänelle tärkeässä ryhmässä. Vanhemman on hyvä olla herkkä lapsensa sanallisille ja sanattomille viesteille. Jos vanhemmasta tuntuu, että lapsi on joutunut luokassa syrjityn tai ”mustan lampaan” rooliin tai häntä kiusataan toistuvasti, asiaan on puututtava hienotunteisesti mutta rohkeasti, keskusteltava sekä lapsen että opettajan kanssa.

Lue lisää 9-12v. tukemisesta

Lapsi ja media - 7 vinkkiä digiajan kasvattajalle

Netti, pelit ja sosiaalinen media ovat tärkeitä tapoja olla yhteyksissä kavereihin. Reiluja kaveritaitoja tarvitaan kasvokkaisten kohtaamisten lisäksi myös digitaalisissa ympäristöissä. Lapsi ja media – 7 vinkkiä digiajan vanhemmuuteen -julkaisu antaa käytännönläheiset vinkit myönteisiin ja turvallisiin kohtaamisiin.

Tutustu Lapsi ja media -julkaisuun

Kuinka tukea teini-ikäistä kaverisuhteissa?

Mikä merkitys kaverisuhteilla on nuoren kehitykselle ja miten vanhempi voi niitä tukea? Mitä jos omalla lapsella ei ole kavereita?  Onks kaikki ok? on Mannerheimin Lastensuojeluliiton podcast murrosikäisen vanhemmalle. Hyvä kaveri on lapsen suoja -jaksossa nuorten kaverisuhteiden merkityksestä kertoo MLL:n Auttavien puhelin- ja nettipalveluiden päällikkö, sosiaalipsykologi Tatjana Pajamäki.

Kuuntele podcast

Nettikiusaamiseen tulee suhtautua vakavasti

Nettikiusaaminen on moninainen ilmiö ja voi olla myös haitallisen sisällön jakamista tai tällaisesta julkaisusta tykkäämistä, jolloin se leviää entistä laajemmalle. Nettikiusaaminen on usein osa muuta kiusaamista. Jos lasten tai nuorten välillä on esimerkiksi riitaa jostain asiasta, riidat näkyvät myös helposti heidän käyttämissään sosiaalisissa medioissa. Rohkaise lasta kertomaan hyvistä ja huonoista kokemuksista.

Lue lisää nettikiusaamisesta

Vanhemmat 12-15 -vuotiaan kaverisuhteiden tukena

Ikätoverit ovat murrosiässä tärkeitä. Nuorta kannattaa kannustaa ystävyyssuhteissa. Hyvät ystävät ovat nuorelle kuin lottovoitto. Mikään ei tee nuoren itseluottamukselle parempaa kuin aidot ystävät. Kaverit ovat peili, josta nuori katsoo, hyväksytäänkö hänet. Kun kaverit hyväksyvät nuoren, hänen on helpompi hyväksyä itsensä. Aikuisten tehtävänä on tukea nuoren ystävyyssuhteita.

Lue lisää 12-15 -vuotiaan tukemisesta

Vanhemmat 15-18 -vuotiaan nuoren kaverisuhteiden tukena

Nuori alkaa itsenäistyessään suuntautua yhä enemmän kodin ulkopuolelle. Kaverit tulevat tärkeiksi ja heidän kanssaan jaetaan asioita, jotka aikaisemmin on jaettu omien vanhempien kanssa. Vanhemmasta voi tuntua haikealta, kun suhde oman lapsen ja vanhemman välillä muuttuu. Vanhemmat pysyvät kuitenkin nuoren tärkeimpinä aikuisina. Nuori kaipaa vanhempien läsnäoloa, vaikka olisikin sulkeutuneena omaan huoneeseensa.

Lue lisää 15-18 -vuotiaan tukemisesta

Nuoret, median käyttö ja sosiaaliset suhteet

Nuorten mediankäyttöön liittyy usein vahvasti vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet muiden kanssa. Netti, pelit ja sosiaalinen media ovat tärkeitä tapoja olla yhteydessä ystäviin ja tutustua uusiin ihmisiin. Kaveritaitoja on tärkeä tukea nettiympäristöissä. Jutelkaa siitä, miten netin, pelien tai sosiaalisen median ympäristöt vaikuttavat kaverisuhteisiin ja vuorovaikutukseen. Nuori ja media – 7 vinkkiä digiajan vanhemmuuteen -julkaisu antaa käytännönläheiset vinkit myönteisiin ja turvallisiin kohtaamisiin.

Tutustu nuori ja media -julkaisuun

Kaipaatko tukea vanhemmuuteen?

Vanhempana ja kasvattajana kokee usein ristiriitaisia tunteita. Mieltä painavien ajatusten kanssa ei pidä jäädä yksin. MLL tarjoaa monia maksuttomia matalan kynnyksen palveluja. Voit ottaa nimettömänä yhteyttä puhelimitse, chataamalla tai kirjoittamalla nettikirjeen. Kaikki yhteydenotot ovat luottamuksellisia, puheluita ei nauhoiteta eikä henkilöllisyyttäsi pystytä selvittämään

Lue lisää vanhempien tuesta

Mistä tukea nuorelle?

Mistä tunnistaa hyvän ystävän? Mistä saada uusia kavereita? Nuortennetti on nuorten oma sivusto, josta löytyy muun muassa nuorten oma keskustelupalsta, tietoa, nuorten tekemiä juttuja, testejä ja tukea. Vinkkaa omalle lapsellesi!

Tutustu Nuortennetti-sivustoon

Tilaa vanhempainilta tai oppitunti

Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää suosittuja vanhempainiltoja teemoista kuten Kaikille kaveri, Ei kiusaamiselle tai Kehu ja kannusta yläkoululaista. Lisäksi kouluttajilta voi tilata luokille toiminnallisia oppitunteja esimerkiksi nettikiusaamisesta tai kaveri- ja tunnetaidoista.

Lue lisää koulutuspalveluista

 

Mediakasvatuksen uutiskirje

Ruutujen lumo -uutiskirje on MLL:n mediakasvatuksen uutiskirje hyvinvoinnin teemoista digiarjessa. Uutiskirjeessä jaetaan ajankohtaista tietoa ja vinkkejä tasapainoiseen digiarkeen koulun ja perheiden mediakasvatuksen tueksi. Uutiskirje ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

Tilaa Ruutujen lumo -uutiskirje tästä!

 

Takaisin ylös