Siirry sisältöön

Vanhempi päiväkoti-ikäisen lapsen kaverisuhteiden tukena

Kaverit merkitsevät lapselle iloa, leikkiä ja yhteistä tekemistä. Päivähoidossa lapsi tutustuu toisiin lapsiin. Vanhemmat ovat silti monessa mielessä avainasemassa mahdollistamassa pienten lasten kaverisuhteiden kehittymistä.

Pienet lapset tarvitsevat kaverisuhteissa joskus paljonkin ohjausta ja opastusta. Leikkiin liittyminen, muiden ideoiden hyväksyminen tai leikkisuunnitelmien muuttaminen voi olla vaikeaa. Myöskään toisten tunteita ei osata vielä aina huomioida.

Lapsen synnynnäiset luonteenpiirteet eli temperamentti vaikuttaa hänen tapaansa reagoida asioihin. Tärkeää on, että lapsi tulee hyväksytyksi ja rakastetuksi omana itsenään. Sosiaalisia taitoja ja hyvää käytöstä voi jokainen myös oppia.

Kaverisuhteisiin on helpompi ryhtyä, kun lapsella on kokemuksia siitä, että häntä ymmärretään ja arvostetaan omassa perheessä. Lapsi tarvitsee vanhempaansa turvasatamaksi, josta lähteä tutkimusretkille ja tutustumaan uusiin ihmisiin ja johon palata, kun tarvitsee tukea, lohdutusta ja opastusta. Omat vanhemmat ovat lapselle tärkein turvasatama silloin, kun kaverisuhteissa on tapahtunut kurjia asioita.

 • Kannusta lasta leikkiin ja kaveruuteen toisten lasten kanssa.
 • Auta lasta liittymään leikkiin kuten tekemään leikkialoitteita ja vastaamaan ystävällisesti muiden lasten leikkiin kutsuun.
 • Ota lapsi vastaan silloin kun hän tarvitsee lohdutusta.
 • Huomaa lapsen hankalat tunteet ja paha mieli, anna lapsen tankata turvaa ja lohdutusta.
 • Auta lasta ymmärtämään ja säätelemään omia tunteitaan ja kokemuksiaan.
 • Iloitse lapsesi kanssa uusien taitojen oppimisesta.
 • Näytä lapselle, että iloitset hänestä itsestään, et pelkästään siitä, mitä hän on tehnyt tai oppinut.
 • Kannusta omaa lastasi hoitopäivän aikana leikkimään kaikkien lasten kanssa.
 • Kutsu päiväkotikavereita tai tuttuja lapsiperheitä silloin tällöin myös kotiin leikkimään.
 • Vie lasta leikkipuistoihin tai perhekahviloihin, jos lapsi ei muualla tapaa ikäistään seuraa.
 • Anna lapselle hyvää palautetta, kun huomaat myönteisiä vuorovaikutusaloitteita toisia lapsia kohtaan.
 • Pyri tutustumaan muihin vanhempiin, heidän tuntemisensa vahvistaa lasten kaverisuhteita ja lasten asioista on helpompi keskustella.
 • Pohdi lapsen näkyvän käyttäytymisen taustalla olevia kokemuksia. Miksi jotain tapahtuu, miksi lapsi toimii tietyllä tapaa, mistä asiat mahtavat johtua. Tämä pohdiskelu auttaa ohjaaman lasta kaveriasioissakin.
 • Raivaa hetki tilaa leikille. Jokainen lapsi nauttii, kun saa vanhemman jakamattoman huomion osakseen. Tällaisia hetkiä ovat esimerkiksi yhteiset leikkihetket. Leikissä lapsi harjoittelee uusia taitoja ja käy läpi kokemuksiaan. Leikkihetkiin liittyy yhteinen ilo ja nauru, jotka lisäävät läheisyyttä ja kiintymystä lapsen ja vanhemman välillä ja suojaavat lapsen kehitystä monin tavoin. Pieni lapsi oppii ilon ja naurun läheisessä vuorovaikutuksessa hoivaajiensa kanssa.
 • Myös hyvissä kaverisuhteissa lapsi voi kokea ikätoverien kanssa iloa, me-henkeä, leikkiä ja yhteistä huumoria. Keskustele lapsen kanssa kaveruudesta ja kerro myös, mitä kiusaaminen tarkoittaa. Kaikkien kanssa on hyvä tulla toimeen ja käyttäytyä ystävällisesti.

Aiheeseen liittyvät

Tukea vanhemmalle

Takaisin ylös